”Amerikan vuosisata ja Euroopan puolivuosituhatta ovat päättyneet. Maailman vuosisata on alkamassa.”

Kanervan mukaan Ulkoministeriö ei selviydy haasteistaanKokoomuksen porvariparlamentissa sunnuntaina 22.9. puhuneen kansanedustaja Ilkka Kanervan mukaan ulkoministeriö ei selviydy EU:n asettamista haasteista. Hänen mukaansa Suomen ”kansallista strategiaa” tulisi kehittää Valtioneuvoston kansliassa.


- Euroopan integraatio antaa eniten pienille kansakunnille - kuten Suomelle. EU sitoo suuremmat jäsenmaat - kuten Saksan ja Ranskan - saman yhteisen pöydän ääreen, eli kaikki jäsenmaat ovat sidottuja yhteiseen päätöksentekoon.
- Tässä mielessä Euroopan Unioni on pienille maille tehokkain tapa vaikuttaa. Suurilla on ollut tapana pärjätä yksinkin.
- Keskinäinen riippuvuus on lisääntynyt huomattavasti aivan viime vuosien aikana. Sujuvan ja tuloksekkaan yhteistyön merkitys on kasvanut riippuvuuden rinnalla. Tämän vuoksi EU:n on oltava toimintakykyinen.
- Toimintakykyisyys on paljon tärkeämpää kuin painotuserot liittovaltiota kaavailevien ja hallitusten välisestä yhteistyöstä kiinnipitävien välillä.
- Jos yhteisöllä on aitoa toimintakykyä, se kykenee ratkaisemaan eurooppalaisille olennaisen tärkeät ongelmat, kuten suurtyöttömyyden, ympäristöongelmat tai kansainvälisen rikollisuuden, sanoi Kanerva.

Suomen linja

Kanervan mukaan Suomelle on tarjottu eurooppalaiseksi toimintalinjaksi kahta vanhakantaista vaihtoehtoa.

- Meidän pitäisi pysytellä hiljaa ja totella kiltisti EU:n säädöksiä tiukimmalla mahdollisella tavalla. Tai meidän pitäisi vastustaa kaikkia EU-toiminnan kehittämisehdotuksia ja keksiä tarmokkaasti keinoja EU-lainsäädännön epämieluisten velvoitteiden vesittämiseen.
- Tosiasiassa Suomi selviää parhaiten rakentavan kriitikon ja valistuneen asiansa osaajan roolissa. Häiriköinti toimii vain poikkeustapauksissa.
- Asennoitumisemme, käsityksemme ja esityksemme on syytä tuoda esille vahvasti argumentoiden.
- EU tarvitsee osakseen myös terävää arvostelua. Meidän on avoimesti esitettävä käsityksemme aluepoliittisten ohjelmien tai rahankäytön auttamattomasta vanhakantaisuudesta. Arvostelun jatkeeksi on tietysti edellytettävä omien ratkaisumallien esittämistä, linjasi Kanerva.

Tulevaisuuden linjaukset Valtioneuvoston kansliaan

Ilkka Kanervan mukaan Suomen kansallista toimintastrategiaa on ryhdyttävä valmistelemaan EU:n laajentumista ja EU-puheenjohtajuuttamme ajatellen, koska on todennäköistä, että laajentuminen on keskeisessä vaiheessaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella vuonna 1999.

- Ongelmana tämän Suomen kansallisen strategian rakentamisessa pidän Ulkoministeriötä.
- On mahdotonta kuvitella, että UM kykenisi EU:n yhä muuttuessa kokoamaan Suomen eri yhteiskuntasektoreita sellaiseksi toimintasuunnitelmaksi, jossa poliittinen näkemys ja poliittinen tahto kiteytyvät Suomen kansalliseksi strategiaksi.
- Kokonaisnäkemystämme tuleekin jatkossa kehittää kansalliseksi strategiaksi UM:n sijaan pääministerin johtamassa Valtioneuvoston kansliassa, sanoi Kanerva.

ILKKA AHTOKIVI
22.9.1996


OTSIKKOSIVULLE