Saksan leikkaukset voimaan 1.10.Saksan liittopäivät hyväksyi kaksi viikkoa sitten lakipaketin, jossa valtion menoja leikataan noin 150 miljardia markkaa. Hallituksen mukaan paketti parantaa taloudellista kasvua ja edistää työllisyyttä. Pääosa laeista astuu voimaan tiistaina 1.10. Monet lakipaketin kysymyksistä ovat akuutteja myös suomalaisessa keskustelussa.


Hallituspuolue CDU:n ja Helmut Kohlin muotoilema lakipaketti oli kiivaan väittelyn kohteena aina toukokuusta alkaen, jolloin se oli ensi kerran liittopäivien käsittelyssä. Paketin läpisaamiseksi tarvittiin liittopäiväenemmistö eli äänestäneiden enemmistö ei olisi riittänyt. Kaksi hallituspuolueiden edustajaa piti raahata paikalle sairaalasta, joista toinen peräti helikopterilla. Laki hyväksyttiin äänin 341-337.

Irtisanomissuoja heikkenee

Saksan lakipaketti sisältää useita kysymyksiä, joita suomalaisessakin keskustelussa on paljon viljelty ja joista on paljon riidelty. Yksi koskee irtisanomissuojaa, johon Saksan lakipaketissa tehtiin useita muutoksia. Tämä varmasti kiinnostaa ainakin suomalaista pienyrittäjää.

Aiemmin Saksassa saattoi yrityksessä, jossa oli vain viisi työntekijää, irtisanoa palkansaajan ilman perusteita. Nyt määrä korotettiin kymmeneen, mutta kuitenkin siten, että vain yritykseen palkattavat uudet työntekijät ovat irtisanomissuojalain ulkopuolella.

Saksassa, kuten Suomessakin, yhtenä tärkeimpänä työllistämisen esteenä on pidetty riitauttavien irtisanomisten pitkää käsittely aikaa. Uutta väkeä ei siis palkata oikeusriitelyn ja siitä mahdollisesti aiheutuvien kulujen pelossa.

Määräaikaisten työsuhteiden solmiminen helpottuu

Laki helpottaa entisestään myös määräaikaisten työsuhteiden solmimista. Uuden lain mukaan kaikissa yrityksissä voidaan solmia uusien työntekijöiden kanssa määräaikaisia työsopimuksia rajoituksetta korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Tänä aikana sopimuksen voi uusia kolme kertaa. Määräaikaista sopimusta ei saa solmia toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden eikä määräaikaisten työsuhteiden päättymisen jatkoksi. Välissä on oltava vähintään neljä kuukautta.

Saksassa tehtyjen tutkimusten mukaan määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottaminen on lisännyt tehokkaasti uusien työsuhteiden syntyä ja lisännyt myös pysyviä työsuhteita.

Saksan liittohallitus väittää, että kyseinen laki ei ole aiemmassakaan muodossa vaikuttanut heikentävästi työolosuhteisiin eikä työntekijöiden etenemiseen työssään. Hallituksen mukaan valtaosa määräaikaisissa työsuhteissa olevista työntekijöistä ei koe, että he olisivat työelämässä huonommassa asemassa kuin vakituisessa työsuhteessa olevat.

ILKKA AHTOKIVI
25.9.1996


OTSIKKOSIVULLE