Valtataistelu Kiinan johdossaKiinan kommunistisen puolueen korkein johto käy parhaillaan valtataistelua puoluejohtaja ja presidentti Jiang Zeminin asemasta. Hän astui helmikuussa suuriin saappaisiin, eikä ole kyennyt täysin vakiinnuttamaan asemaansa maan johdossa.


Parisataa politbyroon ja keskuskomitean jäsentä sekä vallankumousveteraania kokoontui lauantaina kolmeksi päiväksi Pekingiin valmistelemaan joka viides vuosi järjestettävää puoluekokousta, jonka alkaa perjantaina.

Puoluekokous hyväksyy puolueen ohjelman ensi vuosisadalle sekä henkilövaihdokset puolueen huipulla.

Henkilökysymykset olivat puoluelähteiden mukaan kuitenkin edelleen ratkaisematta. Kiinassa on ennenkuulumatonta, että valtataistelun ratkaisu on jäänyt näin viime tinkaan.

Henkilökysymykset on aiemmin ratkaistu viikkoja ennen syyskuista puoluekokousta, pohjoisessa Beidahen lomakeskuksessa heinä-elokuussa pidetyissä puolue-eliitin neuvotteluissa.

Presidentti Jiang Zemin ei ole pystynyt ottamaan itselleen helmikuussa kuolleen Kiinan johtajan Deng Xiaopingin asemaa. 69-vuotiaan Jiangin voimakkain vastustaja on tiettävästi parlamentin 71-vuotias puhemies Qiao Shi, jolla on turvallisuuskoneiston tuki.

Selonteko valmistui

Valmisteleva kokous päättyi tiistaina ja keskuskomitea hyväksyi istunnossaan poliittiset muutokset, jotka on määrä vahvistaa puoluekokouksessa. Keskuskomitean hyväksymän työraportin uskotaan suosittelevan valtion omistuksen vähentämistä elinkeinoelämässä ja yksityisen yritteliäisyyden kannustamista. Puoluejohtaja Jiang Zeminin on määrä esitellä työraportti perjantaina puoluekokoukselle.

Keskuskomitean istunnon jälkeen julkistamassa tiedotteessa ei kerrottu tarkemmin selonteon sisällöstä. Uutistoimisto Xinhua sanoi, että istunnossa käytiin demokratian ja solidaarisuuden hengessä lämmin keskustelu useista avainkysymyksistä, jotka koskevat Kiinan uudistamista ja avautumista sekä ensi vuosisadalle ulottuvan sosialistisen modernismin kehittämisestä.

Tiedotteen mukaan puoluekokous on myös tekemässä lisäyksen puolueen sääntöihin ensimmäisen kerran useaan vuoteen. Ennakkoarvailuissa on esitetty, että lisäys käsittäisi edesmenneen Deng Xiaopingin poliittisia ajatuksia. Entuudestaan säännöissä on mukana puhemies Maon poliittisia ohjeita.

Jiang Zemin astui helmikuussa suuriin saappaisiin

Kiinan nykyinen johtaja Jiang Zemin astui helmikuussa suuriin saappaisiin. Hänen edeltäjistään Mao Tsetung loi nyky-Kiinan ja Deng Xiaoping pani toimeen syvällisiä muutoksia. Jiang Zeminiä ei ole tähän saakka tunnettu suurena näkijänä, mutta hän on jo lähes kaksi vuotta yrittänyt lyödä omaa leimaansa historiaan.

Jiang Zemin on yrittänyt erottautua Deng Xiaopingistä. Hän on koettanut ajatuksillaan kehittää edelleen Dengin oppia sosialistisesta markkinataloudesta ja omistautua alueille, joihin Deng ei hänen mielestään kiinnittänyt riittävästi huomiota.

Dengin arvosteleminen ei ole täysin kiellettyä. Varsinkin talouselämän piirissä on huolestuneensa seurattu, kuinka Deng määräsi panemaan kaikki voimat likoon tavalla, joka johti aiemmin huimaan inflaatioon ja epätasaiseen kehitykseen.

Kiinan ylimmän talousjohtajan Zhu Rongjin kannattama ja Jiangin omaksuma uusi talouskäsite on makrotalouden valvonta. Sen kulmakiviä ovat inflaationhillintä, tiukka rahapolitiikka, ei kasvua mihin hintaan hyvänsä ja talousuudistus. Tämän linjan ensi tulosten kirjaamisen jälkeen on jo ilmoitettu, että Kiina on onnistunut tekemään pehmeän laskun, vaikkei kaikkia ongelmia ole vielä läheskään ratkaistu.

Aatteen alalla Jiang on luonut sosialistisen hengenkulttuurin käsitteen. Tällä tarkoitetaan sosialistisia arvoja, joita on laiminlyöty: niin monet vallan ja rahan makuun päässeet kiinalaiset ovat tottuneet antamaan ja ottamaan lahjuksia, juomaan, juhlimaan ja käyttämään ilotyttöjä. Uuden mallikiinalaisen on palattava ihanteiden, moraalin, kulttuurin ja kurin piiriin. Jopa Deng myönsi ennen kuolemaansa laiminlyöneensä aatteellista kasvatusta.

Kolmanneksi entinen tehtaanjohtaja Jiang aikoo panostaa tieteeseen ja tekniikkaan Kiinan kehityksen vauhdittamiseksi. Neljäs Jiangin tulevaisuudensuunnitelma on tähdännyt "Suur-Kiinan" luomiseen yhdessä Hongkongin, Macaon ja Taiwanin kanssa. Taiwanin kysymys ratkennee aikanaan ja isänmaan lopulliseen jälleenyhdistämiseen päästäneen jossakin vaiheessa.

Yksi maa, kaksi järjestelmää, kuului Hongkongille tarjottu ratkaisu, ajatus, jonka taiwanilaiset kuitenkin torjuvat suoralta kädeltä. Kun Hongkongin ja Macaon yllä liehuu Kiinan lippu tulee Taiwanille kuitenkin ennen pitkää ahtaat paikat.

Valtakysymys kaiken yläpuolella

Kaikkien suurten suunnitelmien yläpuolella on kuitenkin valtakysymys. Jiang Zemin pitää kiinni kommunistisen puolueen diktatuurista. Minkäänlaisia järjestelmällisiä eriävien mielipiteiden ilmaisuja, demokratiapyrkimyksiä tai vaatimuksia Taivaallisen rauhan verilöylyn uudelleenarvioimiseksi ei suvaita. Lähipäivinä nähdään, säilyttääkö Zemin asemansa Kiinan johdossa, ja millaisina talousuudistukset jatkuvat.

Monet kiinalaiset ovatkin jo hylänneet politiikan: pitäkää te vain politiikkanne, minä syön riisiäni.

Läntiset poliitikot tuovat kuitenkin esille mahdollisuuden, että sorto, korruptio ja oikeudettomuus tukahduttavat yhteiskunnan kehityksen ja johtavat jännityksiin, jotka vievät pohjan kaikilta suunnitelmilta.

STT-IA
12.9.1997


ULKOMAAT -SIVULLE