Etla ennustaa 3,5 prosentin talouskasvua



Suomen kokonaistuotanto kasvaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan tänä vuonna 4,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia. Valtiovarainministeriö päätyi kesäkuun ennusteessaan lähes samoihin lukuihin.


Työttömyyden Etla ennustaa alenevan tänä vuonna 14,8 prosenttiin ja ensi vuonna 13,7 prosenttiin. VM ennusti optimistisemmin työttömyyden alentuvan tänä vuonna 14,4 prosenttiin. Työllisyyttä lisäävät eniten rakentaminen ja yksityinen palvelusektori.

Etlan mukaan Suomen kansantaloudessa ei ole vielä ylikuumenemisen merkkejä, vaikka rakentaminen on kasvukeskuksissa ollut vilkasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta ja rakennustarvikkeista on pulaa. Etla varoittaakin koko rakentamisen paniikkijarrutuksesta, vaikka julkista rakentamista onkin syytä lykätä kasvukeskuksissa. Myös korjausrakentamisen tukeen Etla ehdottaa asteittaista vähennystä.

Koron nousua ei pidä kiirehtiä

Etlan mukaan kuluttajahinnat nousevat Suomessa tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna 1,7 prosenttia edellyttäen että sopimuspalkkojen nousu jää noin kahteen prosenttiin.

Inflaatiota vauhdittavat lähinnä asuntojen hintojen nousu ja tuontihinnat. Etla ennustaa asuntojen hintojen nousevan tänä vuonna 20 prosenttia ja ensi vuonna 5-10 prosenttia.

Etla muistuttaa, että vaikka inflaatio on Suomessa kiihtynyt se on hallinnassa ja yhä alhaisempi kuin muissa EU-maissa. Etla neuvookin Suomen Pankkia välttämään hätäistä koron nousua.

Se muistuttaa, että Suomi tarvitsee korkean työttömyyden vuoksi EU-maiden keskimäärästä kasvua nopeampaa kasvua.

- Jos Suomen Pankki nostaa korkoja inflaation pelossa ilman todellista uhkaa, se voi aiheuttaa valuuttavirran Suomeen ja vahvistaa markkaa, sanoo toimitusjohtaja Pentti Vartia. Markan vahvistuminen heikentäisi viennin kilpailukykyä. Markka on nyt hyvin lähellä keskikurssia.

Ensi vuodelle Etla ennakoi kansainvälisten korkojen noususta johtuvaa puolen prosenttiyksikön korotusta lyhyisiin korkoihin.

Vienti kasvaa reippaasti

Etla ennustaa viennin kasvuksi tänä vuonna kahdeksan prosenttia ja ensi vuonna kuusi prosenttia. Vientiä lisää EU-maiden talouksien arvioitua ripeämpi elpyminen. Manner-Euroopan maiden vienti on hyötynyt dollarin ja punnan kurssien noususta.

VM oli katsauksessaan varovaisempi. Se ennusti viennin kasvuksi tänä vuonna 5,9 prosenttia ja ensi vuonna 4,9 prosenttia. Erityisen voimakkaasti, 15 prosenttia kasvaa Etlan mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden vienti.

Tuonnin Etla ennustaa kasvavan tänä vuonna seitsemällä prosentilla ja ensi vuonna kuudella prosentilla eli suurin piirtein samaa luokkaa kuin VM arvioi.

Vaihtotaseen ylijäämä pienenee Etlan mukaan tänä vuonna vaihtosuhteen heikkenemisen vuoksi. Vuonna 1998 suhteellinen ylijäämä nousee jälleen viimevuotisiin lukuihin.

Etla ennustaa kokonaisinvestointien lisääntyvän tänä vuonna kahdeksalla prosentilla ja ensi vuonna neljällä prosentilla.

Asuntorakentaminen kasvaa Etlan mukaan tänä vuonna peräti 20 prosenttia ja ensi vuonna vajaan 10 prosenttia.

STT-IA
12.9.1997


TALOUS -SIVULLE