Kahri ja Moren nuivina sopimuksestaTeollisuuden ja työnantajain keskusliiton TT:n varatoimitusjohtajan Tapani Kahrin mielestä paperiteollisuuden selkkaukseen saatiin sopu, koska SAK:lainen Paperiliitto painosti jälleen kerran laittomilla tukilakoilla. Kahri oli kuitenkin sovun syntymisen jälkeen sitä mieltä, että ratkaisu ei ole juridisesti työehtosopimus vaan eräänlainen työhuonekunnan kanssa tehty sopimus.


- Tämä käy ilmi sopimuksen tekstistä, ja asia on varmuuden vuoksi kirjattu myös valtakunnansovittelijan pöytäkirjaan, hän sanoi.

Kahri tulkitsi, että ABB Service pääsi irti neuvottelusuhteestaan Paperiliiton kanssa. Tämä oli kaiken aikaa yhtiön tavoitteena.

Sopimuksen ehdoton heikkous liittyy Kahrin mielestä siihen, että sopimuskausi päättyy tammikuun lopussa eli samaan aikaan kuin paperiteollisuuden työehtosopimus. Kahri pelkää, että sama revohka on edessä muutaman kuukauden kuluttua ja asia sotkeutuu neuvotteluihin, joita Paperiliitto käy ulkopuolisen työvoiman käytöstä.

Kahri muistutti jälleen, että ulkopuolisen työvoiman käyttö lisääntyy teollisuudessa ja alihankintayritysten on voitava soveltaa oman alansa sopimusta.

Moren: Ratkaisu vain ongelman lykkäämistä

Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Mauri Moren pelkää, että Nokian Paperin kunnossapitokiistaan löytynyt ratkaisu ei tuo pitkää rauhaa vaan samat ongelmat ovat edessä sopimuskauden päättyessä tammikuun lopussa.

Moren vaatii pikaisesti muutoksia työrauhalainsäädäntöön, jota lakien epäselvyydet eivät antaisi Paperiliitolle mahdollisuutta toistaa samanlaista näytelmää.

Moren ilmoitti lisäksi kannanotossaan, että metsäteollisuus jättää vielä työtuomioistuimeen kanteita tämänkertaisista lakoista ja lakonuhista.

Lähteenmäki: Alakohtaiset neuvottelut jatkuvat

Paperiliiton puheenjohtajan Jarmo Lähteenmäen mukaan syntynyt sopimus sisältää paperiteollisuuden työehtosopimuksesta joitakin osia. Lähteenmäki kuitenkin myöntää, että sopimus ei ratkaise paperitehtaiden ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyviä ongelmia.

Lähteenmäen mukaan neuvotteluja alakohtaisista kysymyksistä jatketaan Metsäteollisuus ry:n kanssa. Hänen mielestään syntyneen sopimusratkaisun avulla ei voi ennakoida, mitä paperiteollisuuden ulkopuolisen työvoiman käytössä tulee laajemmin tapahtumaan.

Syntynyt sopimus on vain välirauha, ja alihankintakiistat saattavat vaarantaa jopa koko suunnitellun tupo-ratkaisun synnyn. Lakkojen jälkipuinti jatkuu myös työtuomioistuimessa, jonka jäsenyydestä Lähteenmäki ilmoitti maanantaina eroavansa, jotta tuomioistuimen arvovalta ei kärsisi.

Paperiliitto haluaisi päästä sopimaan ulkopuolisen työvoiman käytöstä, mutta työnantajat ovat nyt entistäkin vastahakoisempia. Neuvotteluilmapiiriä ei voine kuvata kovin hedelmälliseksi.

STT-IA
16.9.1997


POLITIIKKA -SIVULLE