Santer kiirehtii EU:n laajentumista huolimatta kustannushuolistaEU:n komission puheenjohtaja Jacques Santer toivoo, että neuvottelut unionin laajentumisesta voidaan aloittaa suunnitelmien mukaisesti ensi vuoden alusta siitä huolimatta, että nykyisissä jäsenmaissa on ilmennyt kasvavaa huolta siitä, miten laajentuminen rahoitetaan. Santer esitteli keskiviikkona Brysselissä julkiselle sanalle näkemyksiään EU:n lähiajan toiminnan painopisteistä.


Santer kehotti jäsenmaita pidättyvyyteen keskustelussa unionin pitkän aikavälin eli siis vuosien 2000-2006 budjetista ja suunnitelluista muutoksista maatalous- ja aluepolitiikassa. Hänen mielestään laajentumisvalmistelut häiriintyvät, jos liian varhain keskitytään vain rahoituskysymyksiin.

Viime aikoina etenkin EU:n suuressa nettomaksajassa Saksassa on oltu tyytymättömiä maan suureen maksumiehen asemaan.

Laajentuminen vaikuttaa myös aluetuen saajien asemaan. Samaan aikaan, jos komission hahmottelema maatalouden uudistuspaketti hyväksytään, maataloustuotteiden hinnat laskevat.

Santerin mielestä EU:ssa toki tarvitaan avointa keskustelua siitä, miten budjetti rahoitetaan. Samalla hän kuitenkin korosti, että koko käsite nettomaksaja ei ole sopusoinnussa Euroopan rakentamisen kanssa.

Hän muistutti, että EU on nyt kaikkien aikojen suurimman haasteensa edessä; kyse on rauhan ja hyvinvoinnin luomisesta koko Euroopan mantereelle.

EU:n huippukokouksessa joulukuussa Luxemburgissa on tarkoitus päättää, minkä maiden kanssa neuvottelut aloitetaan. Komissio esitti kesällä, että neuvottelut voidaan aloittaa Unkarin, Puolan, Tshekin, Slovenian ja Viron kanssa.

Euro tulee

Santer vakuutti, että EU:n tuleva uusi raha euro on todellisuutta vuoden 1999 alusta. Hän muistutti komission oikeudellisen osaston tulkinneen, että rahaliitto EMU:n lykkääminen on vastoin Maastrichtin sopimusta.

Santer uskoo, että huomattava määrä maita täyttää EMU:un osallistumisen kriteerit. Päätös mukaan otettavista maista tehdään ensi vuoden huhti-toukokuussa, kun tilastot vuodelta 1997 ovat valmistuneet.

Pääministeri Paavo Lipponen on toivonut, että jo joulukuussa tehtäisiin alustava päätös siitä, mitkä maat ovat valmiita EMU:un. Santer ei vastannut suoraan tästä toivomuksesta tehtyyn kysymykseen. Hän vain muistutti EU-maiden johtajien kokoontuvan huhti-toukokuussa 1998 päättämään komission ehdotuksen pohjalta tulevista EMU-maista.

Santer huomautti, että Euroopan talouskehitys on viime ajat ollut hyvällä mallilla. Hän kuitenkin jälleen muistutti aktiivisista toimista työttömyystilanteen parantamiseksi.

Syksyllä järjestetään työllisyyteen keskittyvä ylimääräinen huippukokous. Komissio julkaisee lokakuun alussa omia esityksiään huippukokousta varten.

STT-IA
12.9.1997


TALOUS -SIVULLE