Sasi: Maltillinen ja kattava tupo veronkevennysten edellytysKokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kimmo Sasin mielestä tuloveron kevennys tulee antaa kaikille, mutta suhteellisesti suurempana pieni- ja keskituloisille. Se kuitenkin edellyttää maltillista tuporatkaisua.


Tällä viikolla alkaneessa eduskunnan budjettikeskustelussa keskusta on toistuvasti väittänyt, että hallitus ja eduskunta olisivat luovuttaneet päätösvallan veroasioissa työmarkkinajärjestöille. Kimmo Sasin mielestä väite on väärä.

- Hallitus neuvottelee työmarkkinajärjestöjen kanssa tavoitteena maltillinen palkkaratkaisu ja tekee itse ehdotuksen hallituksen verolakiesitysten muuttamisesta eduskunnalle. Eduskunta viime kädessä suvereenisti päättää veroratkaisut, muistuttaa Sasi.

- Veroratkaisuja ei ole sitä paitsi jätetty rakenteeltaan auki. Pääministerin lausuma on selkeä. Tuloverotusta kevennetään. Kevennykset kohdistetaan eri tulonsaajaryhmiin eli periaatteessa kaikille.

Kelvannut keskustalaisillekin

- Kevennysten painopiste kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Rahoitus alennukseen etsitään ympäristö- ja energiaverotusta kiristämällä. Tämä on selvä toimintaohjelma.

- Kun olen keskustalaisilta kysynyt, kelpaavatko nämä periaatteet heille, ovat he ne hyväksyneet. Kun eduskunta muutoinkin on tyytyväinen tähän linjaukseen, on hallituksen toimintaohje selvä.

Auki on vain kevennyksen mitoitus, sillä hallitus haluaa suhteuttaa sen palkkaratkaisun maltillisuuteen. Tätä Sasi pitää aivan oikeana ratkaisuna.

- Jos eduskunta haluaa vielä hallituksenkin esittämästä keventää tuloverotusta on siihen eduskuntakäsittelyssä täysi mahdollisuus. Kunhan vain muistetaan, että samalla pitäisi sopia kevennyksien rahoittamisesta säästöillä tai muilla veroilla.

Kevennys kautta linjan

Sasin mielestä tuloveron kevennys tulee antaa kaikille, mutta suhteellisesti suurempana pieni- ja keskituloisille.

- Tällä kertaa on syytä painottaa erityisesti pienituloisten verotuksen kevennystä. Sen vastapainona on kuitenkin oltava hyvin maltilliset palkankorotukset myös palkkahaarukan alapäässä, Sasi sanoo.

- Jos palkankorotukset ovat pieniä, pysyvät työvoiman kustannukset hallinnassa. Tämä on ainoa keino parantaa työllisyyttä. Uusia työpaikkoja on kaikkein helpointa luoda suhteellisen matalapalkkaisille palvelualoille.

- Siksi tuloverokevennyksen suuntaamisella alapäähän on suuri työllisyysmerkitys. Työntekijällehän on tärkeintä käteen jäävä tulo, eikä bruttopalkka.

Keskituloisten verokurjuuden korjaamiseksi taas tarvitaan Sasin mukaan pidemmän ajan toimintaohjelma.
- Kuten kokoomuksen lupaus prosenttiyksikön kevennyksestä vuosittain. Josta uskon meidän hyvin kykenevän pitämään kiinni. Jopa ylittämään lupauksemme, kehaisee Sasi.

Rahoitus painopisteen siirrolla

Sasin mielestä tuloverokevennys tulee ensisijaisesti rahoittaa verotuksen painopisteen siirrolla.

- Osittain näin tapahtuu automaattisesti. Voidaan arvioida, että tuloverokevennyksestä aiheutuva kulutuksen kasvu johtaa muiden verojen, lähinnä alv:n ja työnantajamaksujen nousuun. Näin rahoittuu kevennyksestä ehkä jopa yli puolet, laskee Sasi.

- Tämän lisäksi on luontevaa pääministerin lausuman mukaisesti kiristää energiaverotusta. Kun teollisuus hyötyy eniten maltillisesta palkkaratkaisusta, tulisi suurin osa energiaverotuksen eli lähinnä sähköveron korotuksesta kohdistaa teollisuudelle.

- Mielestäni lisäsäästöjä voitaisiin helposti tehdä mm. tehottomasta ja kalliista työllisyyskoulutuksesta. Luulen kuitenkin, että merkittävistä lisäsäästöistä ei synny helposti yhteisymmärrystä. Valitettavasti, sanoo Sasi.

Tupon oltava kattava ja maltillinen

Sasi epäilee, että jollei kattavaa tupoa ei synny, verokevennysten ajoittaminen vuodelle 1998 aiheuttaa suuria ongelmia.
- Ainakaan tässä vaiheessa ei ole syytä sanoa, että tuloverotusta kevennetään joka tapauksessa.

- Jos tuloverotusta ei kevennetä vuonna 1998, aiheuttaa se suuria paineita vuodelle 1999. Liittokohtaisten ratkaisujen hinta joka tapauksessa vaikuttaa verokevennysten mahdollisuuksiin myös vuonna 1999.

- Kokoomuslaisena tosin haluan muistuttaa hallitusta siitä, että hallitusohjelmassa on sovittu, ettei kokonaisveroaste nouse. Tästä periaatteesta tulisi pitää kiinni hallituskauden päättyessä. Se antaisi varaa reippaihkoihin tuloverokevennyksiin.

Sasin mielestä tupon tulee olla kattava ja maltillinen, jotta tuloverokevennyksen ehdot voivat täyttyä.
- Kattavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien keskeisten liittojen on osallistuttava siihen. Maltillisuus tarkoittaa tasoa, joka on selvästi alle inflaation ja tuottavuuden kasvun summan.

- Tuloverokevennyksellä ei ole neuvotteluarvoa, jos sen määrä on satoja miljoonia. Jos palkkasumma on noin 250 miljardia markkaa, on verokevennyksen liikuttava muutamassa miljardissa, jotta se mahdollistaisi maltillisen tupon.

- Asia voidaan laskea myös toisin. Jos palkankorotuspaineet ovat muutaman prosentin ja siitä osa "ostetaan" tuloverokevennyksellä, on alennuksen oltava prosenttilukuina laskettava määrä.

- Muutaman miljardin verokevennykselle on vielä suhteellisen helppoa löytää myös rahoitus, Sasi laskee.

Verolait ehditään käsitellä tänä vuonna

Sasin mukaan eduskunta ehtii käsitellä verolait vielä tänä vuonna eivätkä ne siten jää ensi vuoteen.

- Verolait on joka tapauksessa käsiteltävä tämän vuoden puolella. Jos tupo syntyy joulukuun alkupäivinä, voidaan hallituksen päättämä verovastaantulo ottaa huomioon verolakeja säädettäessä. Tällöin se voidaan ottaa ennakonpidätyksissä huomioon kuitenkin vasta maaliskuussa.

- Jos ratkaisu syntyy vasta joulukuun puolivälin jälkeen, joudutaan verolait ottamaan uudelleen käsittelyyn ensi vuoden puolella.

- Silloin verotukselliset muutokset täytyy tehdä vain rajoitetusti muutamaan kohtaan ja mahdollisimman yksinkertaisella tavalla.

- Tällöin kevennysten kohdistaminen pienituloisille vaikeutuu, koska erisuuruisten ennakonpidätysten muutosten tekeminen eri tulotasoilla on erittäin vaikeaa, sanoo Sasi.

ILKKA AHTOKIVI
12.9.1997


POLITIIKKA -SIVULLE