Oppositio syytti hallitusta yhdestä EMU-totuudestaOppositiopuolue keskusta syytti hallitusta tiistaina eduskunnassa alkaneessa EMU-keskustelussa suut tukkivasta yhden totuuden politiikasta.


Keskustan eduskuntaryhmän mielestä EMU:n ongelmia ei pidä sivuuttaa vaikenemalla eikä leimata selvitysten vaatijoita vastuunpakoilijoiksi, kuten pääministeri Paavo Lipponen äskettäin teki.

Oppositio on tyytyväinen suuren valiokunnan EMU-selonteosta tekemään kriittiseen mietintöön. Keskustan ryhmäpuhuja Matti Vanhanen kuvaili sitä yhteiseksi pohjaksi ja kansalaiskeskustelun esityslistaksi.

- Mietintöön on koottu tiivis arvio siitä, mitkä seikat ovat olennaisia arvioitaessa, kannattaako Suomen osallistua yhteiseen rahaan ja voisimmeko siinä pärjätä, Vanhanen sanoi.

Suuri valiokunta jätti Suomen vaihtoehdot talous- ja rahaliiton suhteen avoimiksi. Sen sijaan hallituksen lähtökohta oli selonteossaan pyrkiminen rahaliittoon ensimmäisten joukossa.

- Pääministerin ja hallituksen yhden totuuden linja ei ole ainoa totuus edes Suomessa saati eurooppalaisessa keskustelussa. Mikään ei olisi sen typerämpää kuin sivuuttaa ongelmat ja suoranaiset vaarat vaikenemalla ja kieltämällä niiden olemassaolo, Vanhanen huomautti.

Hän toisti keskustan näkemyksen, jonka mukaan EMU-ratkaisu on tehtävä lailla, jota mahdollisesti edeltää neuvoa-antava kansanäänestys.

Epävarma ja hämmentynyt kansalainen ei Vanhasen mielestä hyväksy sitä, että historiallisesti yksi suurimmista päätöksistä tehtäisiin välillisesti tiedonannolla. Se on ensi sijassa hallituksen luottamuksen mittaamiseen tarkoitettu menettely.

Kristillisten Sakari Smeds sanoi ryhmänsä yhtyvän lämpimästi suuren valiokunnan toteamukseen, jonka mukaan avoimen keskusteluilmapiirin synnyn kannalta olisi ensiarvoista, että kaikki osapuolet tunnustaisivat Suomen olevan keväällä 1998 aidossa valintatilanteessa.

Kristillinen liitto otti puoluekokouksessaan puolitoista viikkoa sitten kielteisen kannan siihen, että Suomi liittyisi rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ensimmäisten maiden joukossa.

Smedsin näkemyksen mukaan pitkä aikalisä on nyt tarpeen. Samalla on jatkettava määrätietoisesti työtä maan talouden tervehdyttämiseksi ja työllisyyden kohentamiseksi.

EMU:n lykkääminen on vielä mahdollista

Nuorsuomalaisten näkemyksen mukaan nykyoloissa toteutettavasta EMU:sta tulee heikko. Ryhmä katsoo, että rahaliittoa on lykättävä, kunnes mukaan haluavien jäsenmaiden taloudet ovat aidosti EMU-kunnossa.

- EMU:n toteutustavan ja aikataulun pitää perustua reaalitaloudelliseen analyysiin eikä euroeliitin poliittista arvovaltaa varjelevaan turhamaisuuteen, Jukka Tarkka (nuors) huomautti.

EMU:n lykkäämiseen liittyy hänen mukaansa Eurooppa-oikeudellisia ongelmia. Maastrichtin sopimuksessa annetaan kuitenkin Eurooppaneuvostolle mahdollisuus päättää EMU:n kolmannen vaiheen ajankohdasta.

Vasemmistoryhmän Mikko Kuopan mielestä Suomessa orastaa lopultakin aiempaa laajempi EMU-kriittisyys. Se käy ilmi monien tutkijoiden puheenvuoroista ja myös suuren valiokunnan mietinnöstä.

EMU-keskustelu on lisäksi saanut uusia piirteitä, kun Ruotsi on ilmoittanut jäävänsä pois ensimmäisten EMU-maiden joukosta. Myös Ranskan vaalitulos heijasti kriittisyyttä.

Perussuomalaisten Raimo Vistbacka vaati, että Suomen EMU-jäsenyydestä päätetään erillisellä lailla perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lisäksi asiasta tulee järjestää neuvoa-antava kansanäänestys.

STT-IA
18.6.1997


POLITIIKKA -SIVULLE