Uskomuslääketiede etsii jalansijaa:

Homeopaatti adressi HyvinkäälläUskomuslääkintä etsii jalansijaa Suomessa. Hyvinkäällä on kerätty 4000 nimen kuntalaisaloite homeopaatin saamiseksi kunnan terveyskeskukseen.


"Me allekirjoittaneet toivomme näkevämme terveyskeskuksessa vaihtoehtoisen hoitomuodon ammattilaisen, jolla on lääketieteellis-homeopaattinen koulutus ja vankka käytännön kokemus kyseisestä lääkintätaidosta. Näin tarjotaan tasapuolisesti terveyspalveluja niillekin potilaille, jotka perinteisten lääkkeiden asemesta haluavat luonnonmukaista hoitoa."

Tämä teksti sai alleen 4000 nimeä ennen kuin se luovutettiin Hyvinkään kaupungin edustajille.

Hyvinkään terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Harri Eloranta ihmettelee aloitteen sanamuotoa, jossa yhdistetään lääketiede, homeopatia ja luonnonmukainen hoito. Hän epäileekin, että kaikki allekirjoittajat eivät ole täysin tienneet, mihin ovat nimensä kirjoittaneet.

Joka kuntaan oma homeopaatti?

Eloranta sanoo suhtautuvansa neljäntuhannen ihmisen allekirjoittamaan aloitteeseen vakavasti, mutta muistuttaa, että homeopatia kuuluu hoitomuotoihin, joita kunnalla ei kansanterveyslain mukaan ole velvoitetta järjestää. Eloranta huomauttaa myös, että mitään näyttöä ei homeopaattisten hoitojen hyödyllisyydestä ole.

- Kun meillä on Hyvinkäällä selviä tarpeita perinteisten hoitojen osalta, lähinnä fysioterapian sekä laboratorio- ja lääkäripalvelujen osalta, niin mieluummin järjestäisimme näitä.

Kuntalaisaloite tulee Hyvinkään perusturvalautakunnan käsiteltäväksi Elorannan arvion mukaan syyskesällä.

Similia similibus curentur?

Homeopatiasta puhutaan usein vaihtoehtoisena lääketieteenä vaikka tieteen kanssa sillä on vain niukasti tekemistä. Parempi onkin puhua uskomuslääkinnästä, joka perustuu plasebo-vaikutukseen. Joka uskoo parantuvansa, saattaa parantua vaikka puhtaalla keitinvedellä.

EU:n miljoonalla eculla rahoittama tutkimus homeopatiasta valmistui viime vuonna. Sen mukaan tutkimus ja lääketiede ei ole voinut osoittaa homeopatialla olevan minkäänlaista vaikuttavuutta.

Klassisen homeopatian suosion perusta piilee siinä, että potilasta kuunnellaan pitkään ja potilas saa tunteen, että nimenomaan hänen ainutkertaiseen ongelmaansa syvennytään, pohtii dosentti Veijo Saano Kuopion yliopistosta teoksessa ”Toden näköiset harhat”.

Muissa kuin homeopatian muodoissa taas sovelletaan potilaita viehättäviä, mystisen tuntuisia diagnoosimenetelmiä ja tarjotaan kansanomaiseen ajatteluun sopivia sairausselityksiä.

Toinen tärkeä homeopatian piirre on Saanon mukaan se, ettei homeopatiassa tunkeuduta kivuliaasti sen enempää potilaan ruumiiseen kuin psyykeenkään. Homeopatia tarjoaa miellyttävän pehmeän vaihtoehdon kovina pidettyjen lääketieteellisten menetelmien sijaan.

Homeopatia lähtee periaatteesta, jonka mukaan samanlainen parantaa samanlaista. Kun siis tupakka aiheuttaa tottumattomalle pahoinvointia, käyttää homeopaatti matkapahoinvoinnin hoitoon tabacumiksi nimittämäänsä "lääkettä".

Olennaista on myös "lääkkeen" potensointi, laimentaminen. Mitä enemmän rohtoa laimennetaan, sitä voimakkaampaa siitä homeopaatin mielestä tulee. Potilaan kannalta tästä on toki se hyvä puoli, että homeopaatti voikin vilpittömästi luvata, ettei hänen hoitonsa aiheuta suoria haittoja.

Välillisiä haittoja - henki menee

Välilliset haitat voivat olla sitäkin suuremmat. Lääketieteeseen perustuvan välttämättömän hoidon laiminlyöminen voi johtaa katastrofeihin. Vuonna 1974 tuomittiin suomalainen homeopaatti diabetesta sairastaneen henkilön halvaannuttamisesta vankeuteen.

Tiedossa on myös kuolemantapaus hoitotilanteessa, jolloin potilaalle välttämätön lääkitys oli yritetty korvata homeopaattisella hoidolla. Tätä nykyä homeopaatit mielellään korostavatkin, että vaikeissa sairauksissa on syytä keskustella myös lääkärin kanssa.

Korvauksia uskomuslääkinnälle?

Homeopatia sopii myös eläimille, uskottelevat homeopaatit. Webistä löytyykin ohjeet esimerkiksi hiiren homeopaattista hoitoa varten. Että miksikö hiiri sitten homeopaattia tarvitsisi. No, kirjoittajan mukaan "hiiri voi olla emotionaalisesti epävakaa".

Uskomuslääkinnän kannattajat esittävät aika ajoin Suomessakin omia hoitomuotojaan sairausvakuutuksen korvattavaksi. Saksalainen esimerkki on tuottanut päänvaivaa jo EU:lle.

Der Spiegel kertoi toukokuun lopun numerossaan, että uskomuslääkinnän lobbaus näyttää onnistuvan Saksassa tuomaan uskomushoidot kansallisen sairausvakuutuksen piiriin. Takaisin keskiajalle - miljardeja puoskareille, otsikoi lehti.

Tähän asti vain yksityiset vakuutukset ovat kierrättäneet rahaa muutamien uskomushoitojen harjoittajille. Nyt mukaan tulisi suuri joukko uskomushoitoja, joiden määrittely on aivan epäselvää. Perusteet hoitojen tukemiselle ovat niin epämääräiset, että ne ovat sovitettavissa lähes mihin tahansa lukemattomista uskomushoidoista.

Saksa on ollut suuri esimerkki uskomuslääkinnässä. Koko EU:n lääkehallinnointi tuskailee Saksan mallin mukaisen lääkelain kanssa. Mukana ovat homeopaattiset, antroposofiset ja rohdosvalmisteet. Mitkään niistä eivät sovi varsinaisia lääkkeitä koskevaan laadunvarmistusmekanismiin.

PETE PAKARINEN
13.6.1997


AJASSA -SIVULLE