Huippukokous, HVK... Mitä ne ovat?EU:n neuvosto on jäsenmaiden ministereistä koostuva EU:n ylin päättävä elin. Asiasta riippuen se kokoontuu eri edustuksella. Jäsenmaiden päämiehistä koostuva Eurooppa-neuvosto on sen korkein muoto, vaikka se ei itse asiassa ole edes yhteisön varsinainen toimielin. Siitä käytetään myös nimeä huippukokous.


Sen tehtävänä on linjata suuret kysymykset ja ratkaista ongelmat, joista alemmilla tasoilla ei onnistuttu löytämään yhteistä näkemystä. Varsinainen neuvosto ottaa nämä linjaukset huomioon ja huolehtii niiden toteuttamisesta.

EU:n uudistamiskierros pakettiin

Tämänkertaisen kokouksen tärkein tehtävä on paketoida EU:n uudistamiskierros lopulliseen muotoonsa.

Kyseisestä kokouskierroksesta käytetään nimeä hallitusten välinen konferenssi eli HVK. Sellainen lähtee liikkeelle, kun jäsenmaat päättävät muuttaa EU:n perustamissopimuksia.

Nykyinen HVK-kierros alkoi runsas vuosi sitten Torinosta. Sen tehtävänä on arvioida ja uudistaa Maastrichtin sopimusta. Vielä ei tiedetä, tuleeko sen nimeksi Maastrichtin sopimus 2 vai Amsterdamin sopimus, jos Amsterdamissa päästään ylipäätään tuloksiin.

Viime vuosina kukin puheenjohtajamaa on järjestänyt puolivuotiskaudellaan yleensä kaksi huippukokousta. Toinen niistä saa eteensä sanan ylimääräinen. Huippukokoukset ovat olleet kesä- ja joulukuussa.

Heinäkuussa puheenjohtajuuden vastaanottava Luxemburg on varautunut pitämään joulukuun huippukokouksen lisäksi ylimääräiset kokoukset heinäkuun lopussa ja lokakuun puolivälissä. Heinäkuun kokous on siltä varalta, että Amsterdamissa ei saada ratkaisuja aikaan eikä Hollanti ehdi järjestää toista ylimääräistä kokousta ennen kautensa päättymistä.

Amsterdamin aiheet - muhkea paketti

Amsterdamin huippukokouksessa käsitellään EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisiä aiheita. Kokouksessa pitäisi ratkaista EU:n sisäinen vallanjako tähtäimessä EU:n tuleva laajeneminen. Tähän yhteyteen on liittynyt mm. pienten jäsenmaiden pelko oman komissaarin menettämisestä.

Suurten jäsenmaiden - ja suurimpien maksajien - painoarvoa halutaan lisätä tärkeimmässä päättävässä elimessä eli EU:n ministerineuvostossa. Isot maat haluavat vähentää pienten yliedustusta ja jakaa äänet tasapuolisemmin väkiluvun mukaan.

Myös määräenemmistöpäätöksiä halutaan lisätä, jotta päätöksenteko nopeutuisi ja helpottuisi. EU-parlamentin jäsenmäärä pitäisi rajoittaa 700 edustajaan (nyt 626).

Toinen merkittävimmistä aiheista on talous- ja rahaliitto EMU:n kohtalo ja siihen liittyvä vakaus- ja kasvupaketti. Tähän liittyen nousee esille myös työllisyyskysymykset. Lisäksi aiheena ovat järjestäytyneen rikollisuuden vastustaminen, sisämarkkinoiden uudistaminen sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Viimeksi mainittuun liittyy kysymys yhteisestä puolustuksesta ja EU:n ja WEU:n asemasta. Tässä Suomi ja Ruotsi on ajanut linjaa, että WEU:n rooli tulisi rajoittaa vain kriisienhallintaan.

STT-IA
15.6.1997


POLITIIKKA -SIVULLE