Internetistä tietoa Itämeren tilastaItämeren tilan seuranta ja siitä tiedottaminen tehostuvat. Tuoreet tiedot Itämeren happi- ja levätilanteesta voi lukea Internetistä, jossa ne kerrotaan englannin lisäksi nyt myös suomeksi ja ruotsiksi. Tiedottamisesta huolehtii Merentutkimuslaitos.


Itämeren tilan seurantaa parantaa myös se, että Silja Linen Helsingin ja Tallinnan väliä matkaavalle matkustaja-alus Wasa Queenille on asennettu automaattinen mittauslaitteisto, joka laivan kulkiessa mittaa säännöllisesti pintaveden lämpötilaa, suolaisuutta ja levien määrää. Laitteiston on kehittänyt ja asentanut Merentutkimuslaitos.

Hankkeeseen osallistuvat Merentutkimuslaitos, Uudenmaan ympäristökeskus ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus sekä Viron Merentutkimuslaitos. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö.

Vastaavanlainen laitteisto on ollut jo viisi vuotta käytössä Helsingin ja Travemünden väliä seilaavalla Finnjetillä. Laitteisto on toiminut myös Merenkurkussa liikennöivällä Fennialla.

Yhteistyöllä etuja

Matkustaja-alusten etuja on se, että ne noudattavat samaa reittiä ja säännöllisiä aikatauluja. Nämä seikat mahdollistavat meren tilan jatkuvan seurannan.

Matkustaja-aluksissa käytettävä noin 150 000 markan arvoinen automaattinen mittauslaitteisto on Merentutkimuslaitoksen kehittämä. Laivan kulkiessa se mittaa noin sadan metrin välein planktonlevien määrää sekä pintaveden lämpötilaa ja suolaisuutta.

Laitteisto kerää lisäksi vesinäytteitä, joista laboratorioissa määritellään levälajisto ja ravinnepitoisuudet. Erityisesti tarkkaillaan haitallisten levälajien esiintymistä.

Aranda tutki happitilannetta

Tutkimusalue Aranda tutki viime kuussa Suomenlahden ja varsinaisen Itämeren pohjaeläimistön tilaa ja happitilanteen kehitystä. Tuolloin havaitiin, että happitilanne Loviisan ja Hangon välisellä avomerialueella 50-75 metrin syvyydessä oli hyvä. Tosin alhaisia liuenneen hapen pitoisuuksia tavattiin Viron puoleisella syvännealueella, yli 80 metrin syvyyksissä.

Pohjaeläinnäytteenotto paljasti, että tämän vuosikymmenen alusta lähtien avomerialueella vallinneet ennätysrunsaat pohjaeläinyhteisöt ovat kuitenkin romahtaneet viimesyksyisen pitkäaikaisen happikadon vuoksi.

Monin paikoin pohjaeläimistön kokonaistiheys oli vain alle 10 prosenttia viime kesään verrattuna.

Internetistä levätietoa

Leväkukinnoista saa siis nyt nopeasti ja kansantajuisesti tietoa Internetistä. Kansainvälisen englanninkielisen tiedotteen ohella asiasta kerrotaan myös suomeksi ja ruotsiksi.

Internetin sivuilla kerrotaan levätietouden lisäksi myös mm. meriveden lämpötiloista, tutkimusalus Arandan tutkimuksista sekä aallokosta ja vedenkorkeuksista.

Merentutkimuslaitoksen levätiedotus.

STT-IA
13.6.1997


AJASSA -SIVULLE