Keskusta: HVK ei johda suuriin rakenteellisiin uudistuksiinKeskustan puoluehallituksen työvaliokunta uskoo, että EU-maiden hallitusten välinen konferenssi ei johda suuriin rakenteellisiin uudistuksiin EU:n päätöksenteossa.


Niissä kysymyksissä, jotka kuitenkin tulevat ratkaistaviksi Amsterdamin huippukokouksessa ensi viikolla, keskusta vaatii Suomen hallitusta toimimaan tavalla, joka turvaa Suomelle riittävän päätösvallan kaikissa keskeisissä unionin politiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Keskusta lähtee ensinnäkin siitä, että määräenemmistöpäätösten lukumäärää sekä ministerineuvoston ja parlamentin yhteispäätösmenettelyn käyttöä voidaan laajentaa lähinnä semmoisissa sisämarkkinoita koskevissa asioissa, jotka edellyttävät nykyistä tehokkaampaa päätöksentekoa.

Tällaisia esimerkiksi ympäristöverotus, työntekijöiden sosiaaliturva ja teollisuuspolitiikka. Maatalousasioita ei tule siirtää yhteispäätösmenettelyn piiriin.

Komissaariasiassa tukea hallitukselle

Edelleen keskustan mielestä kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi ja rikollisuuden torjumiseksi yhteistyötä sisä- ja oikeusasioissa on tiivistettävä erityisesti päätösten toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä.

Työvaliokunta korosti, että Suomen ei tule hyväksyä Euroopan unionin ja Länsi-Euroopan unionin yhteensulautumista eikä uusia muotoiluja mahdollisesta yhteisestä puolustuksesta. Kriisinhallintoimia voidaan kuitenkin järkiperäistää.

Ministerineuvoston ääniosuuksia ei tule keskustan mielestä muuttaa tavalla, joka suosi vielä nykyistäkin enemmän suuria jäsenvaltioita. Keskusta pitää ääniosuuskysymystä kansallisen vaikutusvallan kannalta elintärkeänä kysymyksenä. Komissaariasiassa keskusta ilmoittaa tukevansa hallitusta ja vaatii hallitusta pitämään kannastaan kiinni.

Kansalaisten luottamuksen lisääminen Euroopan unionin ja sen päätöksentekoa kohtaan edellyttää keskustan mielestä avoimuusperiaatteen laajamittaista toteuttamista kaikessa unionin toiminnassa.

STT-IA
13.6.1997


POLITIIKKA -SIVULLE