Markkoja ei tarvitse poistaa kaikista laeistaSiirtyminen markoista euroihin selviää ilman että kaikki lait, joissa markka mainitaan säädetään uudelleen. Valtiovarainministeriön EMU-projektin johtaja Rauno Niinimäki sanoi keskiviikkona, että siirtymään liittyvä lakisuma on osoittautumassa pelättyä helpommaksi.


Markoista puhutaan sadoissa eri laeissa, mutta Rauno Niinimäen mukaan useimmissa tapauksissa voidaan vain viitata EU:n asetukseen euroista, ja määrätä, että viittaukset markkaan on automaattisesti luettava viittauksiksi euroihin.

Asia erikseen on hallitusmuodon 72 pykälä, joka toteaa, että Suomen rahayksikkö on markka. Se on muutettava viimeistään siirtymäkauden lopussa, kun markat vuoden 2002 alkupuolella poistetaan käytöstä käteisenä.

Talous- ja rahaliitto vaatii myös, että rahalakia ja lakia Suomen Pankista muutetaan. Suomen Pankin suhteet Euroopan Keskuspankkiin pitää kirjata lakiin, ja rahalakia on korjattava rahan liikkeelle laskemisen osalta.

Siirtymäkauden lopussa täytyy myös muuttaa kaikki ne kohdat lainsäädännössä, joissa puhutaan tasaisista markkamääristä, ylä- ja alarajoista. Euroiksi muutettuina niistä tulee epätasaisia ja hankalia käyttää. EMU-projektissa katsotaan, että summat on syytä pyöristää tasaluvuiksi myös euroina. Sitä ei kuitenkaan kannata tehdä ennen kuin euroista tulee ainoa käytettävä valuutta.

Heliborit ja viitekorot

Euron tullessa on tarkoitus, että kaikki vanhat sopimukset jatkuvat automaattisesti. Rahayksikön vaihtuminen ei ole peruste irtisanoa lainaa, vuokrasopimusta tai kauppakirjaa. Eräitä muutoksia on silti tehtävä.

Suomen Pankin peruskorko lakkaa EMU:ssa olemasta. Peruskorkosidonnaiset lainat vähenevät jatkuvasti, mutta peruskorkoa käytetään paikoitellen valtion hallinnossa, joten jonkinlainen korvaava järjestelmä on luotava.

Niinimäki uumoili, että uusi peruskorko voisi perustua jonkinlaiseen automatiikkaan, jossa se laskettaisiin keskeisten markkinakorkojen pohjalta.

Toista mahdollisuutta, että esimerkiksi valtiovarainministeriö päättäisi peruskorosta, Niinimäki ei pitänyt kovin käyttökelpoisena.

Paljon yleisemmin käytetään nykyään helibor-korkoja, joiden laskemisen Suomen Pankki lopettaa EMU:n alkaessa. Suomen Pankkiyhdistys on jo aloittanut heliborin noteeraamisen, ja aikoo jatkaa sitä kun Suomen Pankki lopettaa.

Monessa lainasopimuksessa mainitaan, että koron perusteena on Suomen Pankin helibor. Niinimäki totesi, että muutoksesta ja sopimusten jatkuvuudesta pitää mahdollisesti säätää lailla.
- Sen sijaan 3 ja 5 vuoden viitekoroille ei ole tarkoitus tehdä mitään, Niinimäki totesi.

- Niitä ei ole juuri käytetty, joten niille ei ole tarkoitus tehdä mitään, vaan annetaan sopimusosapuolten päättää jatkosta keskenään, Niinimäki sanoi.

STT-IA
13.6.1997


TALOUS -SIVULLE