Moottoripyöräjengit kielletään?Oikeusministeri Kari Häkämies ja sisäministeri Jan-Erik Enestam pohtivat mm. mahdollisuuksia kriminalisoida rikollisjengien toiminta tai niihin kuuluminen. Samalla kartoitetaan muita keinoja puuttua jengien laittomaan toimintaan.


Myös presidentti Ahtisaari puuttui tiistaina prätkäjengien puuhiin ja asettui tukemaan laittomuuksiin syyllistyneiden jengien kieltämistä.
- Demokratian on aina kyettävä torjumaan niin ulkoiset kuin sisäisetkin kansalaisiin kohdistuvat uhkat, muistutti presidentti.

Presidentti piti moottoripyöräjengien kieltämisestä käytyä keskustelua perusteltuna. Hän totesi, että jengien toiminnan kieltämisessä on nähty ongelmia, koska silloin loukattaisiin perustuslain turvaamaa järjestäytymisen vapautta.
- Jos tässä tarvitaan tällaisia uhkia aiheuttavien järjestöjen kieltämisiä, on poliittisten vastuunkantajien ymmärrettävä vastuunsa, Ahtisaari sanoi.

Sotaisa viikonloppu

Suomi seuraa muiden Pohjoismaiden kehitystä, joissa moottoripyöräjengien viime päivien väkivaltaisuudet ovat saaneet vauhtia hallituksiin.

Tanskassa neljän bandidoslaisen ampuminen konetuliaseella viime lauantaina sai Tanskan hallituksen kokoontumaan hätäistuntoon pohtimaan järjestöjen kieltämistä. Oslossa viime viikolla tapahtunut Bandidos-kerhon päämajan räjäyttäminen puolestaan vauhditti Norjan pääministerin Thorbjörn Jaglandin esittämiä vaatimuksia jengien kieltämiseksi lailla.

Järjestöjä olisi vaikea kieltää

Vaikka tilanne Suomessa on pitkään ollut varsin rauhallinen, oikeusministeri Häkämies sanoo olevansa valmis lainsäädännöllisiin rajoituksiin, jos poliisi näkee sen tarkoituksenmukaiseksi.
- Vaihtoehtoina ovat järjestöjen kieltäminen tai lakipykälän kirjoittaminen yleisempään muotoon.

Järjestöjen kieltäminen olisi kuitenkin käytännössä vaikeaa, sillä kaksi ongelmia aiheuttavaa moottoripyöräjengiä eivät ole edes rekisteröityjä yhdistyksiä. Häkämies muistuttaa, että lainkirjoittamisen kannalta rikollisjengeihin kuuluminen ei ole helppo asia. Jotakin järjestöä ei voida kieltää nimeltä mainiten.

- Kuka määrittää, mikä yhteenliittymä on rikollinen, ja kuinka tiiviisti siihen pitää kuulua, jotta on mukana rikollisessa toiminnassa?

Täsmäohjattu laki syntyy hitaasti

Vaikka painetta järjestöjen kieltämiseen on ilmassa, myöskään poliisitoimesta vastaava sisäministeri Enestam ei pidä kovin radikaaleja toimia tarpeellisina.

- Kaikki moottoripyöräjengien toimia rajoittavat lakihankkeet ovat hyvin ongelmallisia, koska rajoitukset aina loukkaavat demokratialle pyhää yhdistymis- ja kokoontumisvapautta tai muita perusoikeuksia.

- Olen varma, että myös eduskunta haluaa hyvin huolellisesti perehtyä aloitteisiin.

Jo lakiesitysten täsmämuotoilu vain oikeita rikollisia koskeviksi vie aikaa. Huonolla lailla joku täysin viaton järjestö voisi joutua kielletyksi. Yhdistys voisi myös joutua kielletyksi vain joidenkin sen jäsenten toiminnan vuoksi.

EU kieltäisi pelkän järjestön jäsenyyden

Järjestöjen kieltämisen sijasta ministeriöt päätynevät rajoituksiin, jotka koskevat lähinnä henkilöiden jäsenyyttä ja toimimista rikollisessa järjestössä.

Ministeriöissä on Enestamin mukaan valmisteltu kahta hanketta. Toisessa selvitetään, voidaanko järjestön piirissä toimiminen kriminalisoida.
- EU:n piirissä, jossa etsitään keinoja vastustaa yleisemmin järjestäytynyttä rikollisuutta, ollaan kuitenkin jo tultu siihen, että pelkkä toimiminen järjestön piirissä aiotaan tehdä rangaistavaksi.

Todistajalle suojaa ja rahoille lähdetiedot

Toinen lakihanke koskee Enestamin mukaan sitä, olisiko mahdollista hyväksyä todistajan henkilöllisyyden salaaminen.
- Moottoripyöräjengejä koskevissa oikeudenkäynneissä on ollut ongelmana se, että todistajat pelkäävät kostotoimia.

Moottoripyöräjengeihin kohdistuu myös lähinnä huumekaupan torjuntaan tähdätty lakihanke, jolla arveluttavan varakkailta vaikuttavia henkilöitä vaaditaan todistamaan, mistä he ovat rahansa saaneet. Veroilmoituksen laatijoita vastaavanlainen käytäntö jo koskee.

Kuten todistajan pysyminen tuntemattomana, myös tällainen ns. käännetty todistustaakka on Enestamin mukaan vaikea soveltaa länsimaiseen oikeuskäytäntöön.
- Oikein ymmärrettynä näiden toteuttaminen ei ole minusta kuitenkaan kovin iso asia. Hollannissa käännettyä todistustaakkaa on sovellettu menestyksellisesti.

Suomessa tilanne pysynyt kontrollissa

Enestam sanoo ihmettelevänsä Tanskan oikeusministerin jokin aika sitten esittämiä syytöksiä Suomen passiivisuudesta.
- Meillä on Pohjoismaiden poliisien kesken hyvin tiivis yhteistyö, ja jos jengien iskut laajenisivat Suomeen, olisimme hyvin perillä tilanteesta.

Tilanne on Tanskassa paljon pahempi, sillä siellä sijaitsevat sekä Bandidos- että Hell's Angels -järjestöjen päämajat. Suomen tilanne on Enestamin mukaan pysynyt hyvin kontrollissa.

- Rauhallisuuden syy on paljolti myös siinä, että toinen kilpailevista järjestöistä on alakynnessä: johtajat ovat joko vankilassa tai saaneet surmansa.

STT-IA
13.6.1997


POLITIIKKA -SIVULLE