Viikon verovinkki

Verovelka ei pienennä yrittäjän pääomatulon määrää


Elinkeinonharjoittajan tulo jaetaan ansiotuloon ja pääomatuloon yrityksen varojen ja velkojen eli nettovarallisuuden pohjalta. Mitä suurempi nettovarallisuus, sitä suurempi osa tulosta verotetaan pääomatulona.

Velkana ei kuitenkaan KHO:n antaman ennakkopäätöksen perusteella pidetä sellaisia tuloveroja, joita ei ole laitettu vielä maksuun. Tämän takia siirtovelkoihin kirjatut jäännösverot eivät pienennä yrittäjän pääomatuloa.

Verottaja on yleisesti menetellyt siten, että siirtovelkoihin kirjattu laskennallinen verovelka on katsottu velaksi ja vähennetty varoista. Jos näin on menetelty, kannattaa oikaisuvaatimuksen tekemistä harkita. Ensin täytyy kuitenkin selvittää, onko omalla kohdalla pääomatulon verokanta ansiotulon verokantaa pienempi.

KHO:n ennakkopäätös koski yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti verotuksen oikaisulautakunnalle.

Veronmaksajain Keskusliitto, Verotieto Oy
9.6.1997


TALOUS -SIVULLE