Viikon varrelta - politiikkaa lyhyesti


Lipponen arvosteli keskustan energiapolitiikkaa

Pääministeri Paavo Lipponen arvosteli keskustan energiapoliittisia linjauksia keskiviikkoisessa Turun Sanomien kolumnissa. Varapuheenjohtaja Seppo Kääriäisen puheilla ei Lipposen mukaan ole uskottavuutta. Pääministeri kirjoitti kolumnissaan, että ydinvoiman lisärakentamista vastustava Kääriäinen vielä ministeriaikanaan kannatti ydinvoimaa.

Kääriäinen kiisti Helsingin Sanomissa olevansa takinkääntäjä ydinvoima-asiassa ja sanoo tilanteen muuttuneen vuodesta 1993.

Lipponen valittaa, että analyyttisen keskustelun käyminen energiapolitiikasta näyttää eduskunnassa mahdottomalta. Ydinvoimasta on Lipposen mukaan tehty omantunnon asia, missä järkiperusteilla ei ole sijaa. "Järkiperusteluja esittävät saadaan näyttämään huonommilta ihmisiltä, eikä johdonmukaista energiapolitiikka voi syntyä", kirjoitti pääministeri.


Niinistö äänestäisi ydinvoimaponnen puolesta

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö katsoo, ettei Suomi voi täyttää kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteita muuten kuin rakentamalla lisää ydinvoimaa. Turun Sanomien tiistaisessa kolumnissa Niinistö kirjoitti, että hän itse äänestäisi eduskunnassa ydinvoiman lisärakentamista kannattavan ponnen puolesta.

Niinistö moittii vihreän ympäristöministeri Pekka Haaviston tukea hiilivoiman lisärakentamiselle väliaikaisena ratkaisuna ja ryhmäpuheenjohtaja Satu Hassin vaatimusta, etteivät hallituspuolueen ministerit ja ryhmäjohtajat saisi äänestää ydinvoimaponsien puolesta.
- Vihreiden ympäristö- ja energiapolitiikalle ei ole kuin yksi osoite; ydinvoiman vastustaminen, kirjoittaa Niinistö.

Samassa kolumnissa Niinistö arvosteli SDP:tta siitä, että se torjuu ydinvoimakeskustelun, koska se uhkaa hallituksen yhtenäisyyttä. Niinistö piikitteli demareita kysymällä, kumpaa Suomi tarvitsee enemmän, turvallista energiaa vai hallitusta? Keskustan energiapolitiikkaa hän luonnehtii yhtä johdonmukaiseksi kuin vihreiden.

EU:n ympäristöministerien hyväksymää tavoitetta, jonka mukaan Suomen pitäisi vähentää päästönsä vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä, Niinistö pitää "hirmuisena".

Niinistö varoitti, että ilman ydinvoimaa päästöpäätös merkitsisi Suomessa niin suuria energiaverojen ja energian hintojen korotuksia, että toiveet työttömyyden puolittamisesta täytyisi unohtaa. Maakaasun turvallisuudesta ja kohtuuhintaisuudesta ei Niinistön mielestä ole vielä täysiä takeita, joten se ei hänen mukaansa ole tarpeeksi turvallinen vaihtoehto.


Heinonen: Opettajien koulutus huomioon tietoyhteiskunnassa

Opetusministeri Olli-Pekka Heinosen mukaan Suomi pitää erittäin tärkeänä, että opettajien tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen perustuu oppimista ja opetusta koskevalle tutkimukselle. Heinonen puhui EU:n opetusneuvoston epävirallisessa kokouksessa alkuviikolla Amsterdamissa.

- Opettajankoulutuslaitoksilla ja muilla tutkimus- ja opetuslaitoksilla on hyvät mahdollisuudet luoda EU:n puitteissa yhteistyöverkostoja, joiden avulla tietotekniikan opetuskäyttöä voidaan seurata ja tutkia.

- Opetusministeriö pitää tärkeänä tyttöjen ja naisten mediataitojen kehittämistä. Opettajilla, vanhemmilla, viranomaisilla ja ohjelmistojen tuottajilla on vastuu siitä, että opetuksen uudistamisessa kyetään ylittämään perinteiset käsitykset tyttöjen ja poikien kyvyistä.

- Lisäksi tarvitaan tyttöjä innostavaa tietotekniikan hyödyntämistä. Tähän on kiinnitettävä huomiota erityisesti opettajankoulutuksessa, Heinonen korosti.

Koonnut IA
13.3.1997


POLITIIKKA -SIVULLE