Perho: Kotimaisiin energialähteisiin panostettavaSunnuntaina Virroilla puhuneen kokoomuksen puoluesihteeri Maija Perhon mukaan uutta energiastrategiaa laadittaessa on otettava huomioon energiansaannin varmuus, energiatuotannon ja -kulutuksen hyväksyttävyys ympäristön kannalta sekä korkeatasoinen teknologia ja energiatuotannon taloudellisuus.

- Suomen energiahuolto on turvattava monipuolisen energiatuotannon ja useiden hankintalähteiden avulla.
- Kansantaloutemme on vahvasti riippuvainen tuontienergiasta ja teollisuutemme on rakenteeltaan runsaasti energiaa vaativaa. Tämän takia on tarpeen tehostaa kotimaisten energialähteiden käyttöä, huomautti Perho.

Kokoomuksen puoluesihteerin mukaan energiatuotantokapasiteettia rakennettaessa on käytettävä nykyistä enemmän uusiutuvia energialähteitä ja uusia tehokkaita tuotantomenetelmiä.
- Energiatuotannosta yhä suuremman osuuden on oltava jatkossa peräisin uusiutuvista energianlähteistä, erityisesti puusta, muista biopolttoaineista ja tuulivoimasta.

Ydinvoiman rakentamista ei pidä sulkea pois

Perhon mielestä fossiilisia polttoaineita on korvattava vähitellen uusiutuvista luonnonvaroista peräisin olevilla polttoaineilla. - Näitä ovat esimerkiksi teollisuuden jätepuu ja liemet sekä hake, hakkuutähteet ja lajiteltu jäte.

- Energiastrategian tavoitteena on vaikuttaa maakaasun osuuden lisääntymiseen energiantuotannossa.
- Ydinvoiman lisärakentamista ei ole perusteltua sulkea pois, vaan se on nähtävä yhtenä energiantuotannon vaihtoehtona.

Lisäksi Perho tavoittelee edelleen kestävällä pohjalla toimivia sähkön yhteismarkkinoiden kehittämistä naapurimaidemme kesken.

IA
16.3.1997


POLITIIKKA -SIVULLE