Sähköisen asioinnin ja henkilökortin kehittäminen esillä



Hallinnon kehittämisen ministeriryhmä käsitteli viikko sitten perjantaina julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehittämistä ja sähköistä henkilökorttia. Se mahdollistaisi mm. asioiden vireillesaattamisen, omien oikeuksien ja etuuksien sekä rekisteritietojen tarkistamisen.

Ministeriryhmä tukee asioiden viemistä eteenpäin kokeiluhankkeiden kautta sekä kiirehtii uusien tapojen edellyttämiä tarkistuksia lainsäädäntöön.

Sähköisissä asiointipalveluissa tarvittavien käyttäjän luotettavan tunnistamistavan luomiseksi ministeriryhmä suositti yhden yhtenäisen tunnistamistavan luomista. Ehdotettu toimikorttipohjainen ratkaisumahdollistaa myös henkilön sähköisen allekirjoituksen tuottamisen sekä tietoverkoissa siirrettävän aineiston salauksen.

Asiasta valmistui viime syksynä valtiovarainministeriön johdolla ratkaisuehdotus, joka on ollut laajalla lausuntokierroksella.

Laajat käyttömahdollisuudet

Palautteen perusteella hanketta on valmisteltu kiinnittäen erityistä huomiota tietoturvallisuuteen ja -suojaan sekä kuluttajan asemaan. Sähköisen asiakirjan kehittämistyössä luodaan kansalaisille mahdollisuus asioida hallinnon kanssa myös tietoverkkojen kautta.

Sähköinen henkilökortti mahdollistaisi mm. asioiden vireillesaattamisen, omien oikeuksien ja etuuksien sekä rekisteritietojen tarkistamisen. Korttia voitaisiin käyttää myös työnvälitykseen ja verotukseen liittyvissä asiointitilanteissa.

Hallitus käsittelee asiaa myöhemmin keväällä iltakoulussaan.

IA
14.3.1997


AJASSA -SIVULLE