Talousennusteet vuosille 1996 ja 1997Tällä sivulla seurataan valtiovarainministeriön ja kolmen taloustutkimuslaitoksen (ETLA, PTT ja Palkansaajien tutkimuslaitos) ennusteita Suomen talouden kehityksestä.

Ennusteista ilmenee, että valtiovarainministeriö ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA suhtautuvat maamme talouden kehitykseen vuosina 1996 ja 1997 optimistisimmin. Erot PTT:n ja Palkansaajien tutkimuslaitokseen ovat merkittäviä esimerkiksi bruttokansantuotteen osalta. VM ja ETLA ennustavat BKT:n kasvuksi yli prosenttia korkeampia lukuja kuin PTT ja Palkansaajat.

Hienoista eroa on myös työttömyysprosentin ennusteissa, joissa VM on optimistisin. Yhteistä kuitenkin on, että kaikilla ennustajilla työttömyysaste on edelleen noin 15 prosentissa. Työllisyydessä ei siis odoteta ihmeparannuksia. Samoin vaihtotaseen osalta sekä ETLA että VM ovat huomattavasti kahta muuta tutkimuslaitosta toiveikkaampia.

Valtiovarainministeriö ennustaa julkisen velan (EMU-velka) kääntyvän laskuun, kun taas Palkansaajien tutkimuslaitos olettaa sen kahta prosenttia korkeammaksi. ETLA jopa ennustaa julkisen velan hienoista kasvua. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin supistuu.

Inflaatio pysyi alle prosentissa vuonna 1996, mutta tänä vuonna sen odotetaan nousevan noin puoleentoista prosenttiin. Kokonaisverotuksessa muut paitsi Palkansaajien tutkimuslaitos odottaa laskua. Myös kulutuksen kasvu hidastuu. Vaihtotase pysyy ylijäämäisenä.

Ansiotaso nuosi vuonna 1996 neljä prosenttia ja tänä vuonna sen ennustetaan nousevan kolme prosenttia. Ansiotason nousu hidastuu ennusteiden mukaan verrattuna vuoteen 1995, jolloin ansiotason nousu oli noin 4,7 prosenttia. Käytettävissä olevien tulojen kasvun ennustetaan myös hidastuvan, mutta tätä kompensoi budjetin 5,5 miljardin markan tuloverojen kevennykset.

ILKKA AHTOKIVI
17.3.1997

Taulukoissa olevat luvut merkitsevät muutosprosenttia.

TALOUSENNUSTEET 1996
INDIKAATTORIVMETLAPTTPalkansaajat
BKT3,22,522,5
Kokonaistarjonta3,6-22,5
Kulutus3,4322,5
Yksit. investoinnit10,77107
Inflaatio0,6111
Julkinen velka/BKT61,863-63
Kokonaisverot/BKT 48,848-48
Vaihtotase/BKT, %3,44-2,4
Työttömyysaste, %16,316,51716,3
Ansiotaso44-4


TALOUSENNUSTEET 1997
INDIKAATTORIVMETLAPTTPalkansaajat
BKT4,63,52,53,5
Kokonaistarjonta5-33
Kulutus2,9323,5
Yksit. investoinnit10,5932
Inflaatio1,221,51,5
Julkinen velka/BKT6163,3-57
Kokonaisverot/BKT 48,547,8-48,4
Vaihtotase/BKT, %2,94-2,2
Työttömyysaste, %14,91616,515,5
Ansiotaso33-3

TALOUS -SIVULLE