Viikon verovinkki

Korkojen verohyöty pieni


Hyöty korkojen verovähennysoikeudesta on nykyisin melko pieni. tämän takia laina kannattaa yleensä maksaa pois heti, kun se on mahdollista. Saman suuruisen talletuksen ja lainan pito ei enää kannata.

Henkilö, jolla on asuntolainaa esimerkiksi 100 000 markkaa, maksaa lainasta 7000 markkaa korkoja, jos sovittu korkoprosentti on seitsemän. verotuksen korkovähennyksen takia hänen veronsa pienenevät 1960 markkaa (28 prosenttia korkojen määrästä).

Verovähennyksen jälkeen hänen todelliset korkomenonsa ovat 5040 markkaa. Hyödyn määrä on sama sekä pääomatulojen että ansiotulojen osalta.

Mikäli samalla henkilöllä olisi 100 000 markan talletus, jolle maksetaan kahden prosentin suuruista korkoa, hänen korkotulonsa olisivat 2000 markkaa. Henkilön tappio lainan pitämisestä on tällöin 3040 markkaa, sillä saadut korkotulot ovat pienemmät kuin todelliset korkomenot.

Mikäli talletus olisi verollisella tilillä, tallettajan tulisi saada korkoa vähintään seitsemän prosenttia, jotta verojen jälkeen jäävä korkotulo vastaisi lainasta lainanottajan maksettavaksi jäävää osuutta koroista.

Lainan poismaksu ei vaikuta asuntolainalle laskettavan ylimääräisen korkovähennyksen määrään, sillä se lasketaan vuoden 1992 korkojen tai velkamäärän ja vuoden 1993 tulotietojen perusteella.

Veronmaksajain Keskusliitto, Verotieto Oy
11.3.1997


TALOUS -SIVULLE