Häkämies: Ministereitä ei saa sulkea pois maaherranimityksistä- Ketään ei saa sulkea pois maaherranviroista, sanoo oikeusministeri Kari Häkämies. Hän hämmästelee sisäministeri Jouni Backmanin linjauksia, joiden mukaan ministerit eivät kelpaa maaherroiksi. Itse hän ei kuitenkaan ole kiinnostunut maaherran tehtävistä.


Hallintoministeri Jouni Backman (sd.) on viime päivinä tuon tuostakin antanut lausuntoja tulevien suurläänien maaherroista. Backman on sanonut pitävänsä toivottavana, että ensi syksynä aloittavien viiden läänin johdossa olisi useita nykyisiä maaherroja, hän on myös tyrmännyt ministerin nimitykset maaherroiksi.

Oikeusministeri Kari Häkämiehen (kok.) mukaan Backmanin lausunnot siitä, että istuva ministeri ei tule kysymyksen maaherranimityksissä, ovat olleet hämmentäviä.
- Eihän se niin voi olla. Toisaalta on niin, että valtioneuvoston jäsenyydestä ei olla ensimmäisenä pyrkimässä johonkin virkaan.
- Se periaate, että nämä otettaisiin normaaleina virkamiesvirkoina, on ihan terve, mutta ei se saa ketään sulkea pois. Kysymys on siitä millaisilla ominaisuuksilla joku ihminen on varustettu.

- Sillä tavalla ei kannata hurskastella, että tottakai nämä paikat traditiosta johtuen tulevat enemmän tai vähemmän olemaan sellaisia, että henkilön yhteiskunnallinen suuntautuminen tulee vaikuttamaan, toteaa Häkämies.

Spekulaatioissa viisi paikkaa on yleisimmin jaettukin niin, että kaksi tulisi keskustalle, kaksi demareille ja yksi Kokoomukselle.

Maaherraehdokkaiden suhtautuminen suurlääneihin ei Häkämiehen mukaan pitäisi vaikuttaa valintoihin.
- Valtionhallinnossa yleensä on totuttu siihen, että johtajan mielipide on koko hallinnon mielipide, mutta ehkä tässä on vähän poikkeuksellinen tilanne.

Suurläänejä voimakkaasti vastustanut Kalevi Kivistö (sit.) on kieltäytynyt virasta. Backman aikoo kuitenkin vielä tiedustella onko Kivistön kieltäytyminen ehdoton.
- Tottakai alueellisten intressien puolustaminen on ymmärrettävää, olkoonkin, että maaherra on valtiovallan edustaja läänissä, eikä alueen edustaja valtiovaltaan päin.
- Se lähtökohta, joka ei ole lain mukainen, on kuitenkin ollut tosiasiallinen. Maaherrat ovat olleet oman alueensa edusmiehiä.

Kokoomuksen piirissä ei maaherrakeskusteluja juurikaan ole vielä käyty. Torstaina puoluehallituksen kokoukseen rientänyt Häkämieskään ei nähnyt asiassa mitään dramaattista. Vakavampien keskustelujen voikin olettaa käynnistyvän vasta helmikuussa eduskunnan aloittaessa työnsä.

PETE PAKARINEN
17.1.1997


OTSIKKOSIVULLE