Viikonlopun poliittiset puheet


Lipponen rauhoittelee

Kouvolan Sanomille antamassaan haastattelussa pääministeri Paavo Lipponen rauhoittelee viime päivien keskustelua rahamarkkinoiden liikkeistä. Pääministerin mukaan ne eivät anna aihetta huoleen.

Suomen Pankki myi viime viikolla lähes 16 miljardia markkaa, jotta markka ei olisi vahvistunut liikaa suhteessa Saksan markkaan. Kun markka kytkettiin Euroopan valuuttakurssimekanismiin (ERM) lokakuussa 1996, jotkut epäilivät markan kiinnitystasoa liian vahvaksi.

Lipposen mukaan Suomen Pankki ei myöskään tarvitse Euroopan muiden keskuspankkien tukea markan kurssin pitämiseksi vakaana.


Tuomioja: Veroale kohdistettava pienituloisille

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Erkki Tuomioja kannattaa verotuksen alentamista, jos se kohdistetaan pienituloisiin. Tuomioja sanoi sunnuntaina Raisiossa, että verotusta voidaan käyttää työllistämistä edistävänä täsmäaseena.

Tuomiojan mukaan tähänastinen näpertely ns. tuloloukkujen kanssa on epäonnistunut ennen kaikkea siksi, että verotus on suljettu ulkopuolelle. Pienipalkkaisten töiden työllistämiskynnystä on mahdollista ja perusteltua alentaa vain siten, että se ei samalla merkitse työntekijän käteen jäävän minimitulon leikkausta.

Tuomiojan mielestä olisi otettava käyttöön ns. negatiivinen tulovero tai perustulo. Kyseisiä käsitteitäkään ei tarvitsisi käyttää, sillä samaan tulokseen päästäisiin ottamalla verotus, tulonsiirrot ja porrastetut maksut samanaikaiseen tarkasteluun.

SDP:n puoluesihteeri Kari Laitisen mielestä veroale ei saa lisätä sosiaalista epätasa-arvoa. Työttömyysturvan peruspäivärahaan olisi Laitisen mukaan tehtävä indeksitarkistus, mutta sitä ei saisi toteuttaa leikkaamalla vastaavasti ansiosidonnaista työttömyysturvaa.


Norrback: NATO-jäsenyyttä arvioitava hallituksessa

RKP:n puheenjohtaja, Eurooppa-ministeri Ole Norrback lonksuttelee NATO-ovea. Aamulehdelle antamassaan haastattelussa hän haluaa, että hallitus arvioisi eduskunnalle annettavassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossaan myös NATO-jäsenyyttä.

Norrback viittaa haastattelussa moderaattien Carl Bildtin avaamaan keskusteluun Ruotsin mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Norrback toivoo, ettei Suomi tule samalla tavoin yllätetyksi kuin vuonna 1991, jolloin Ruotsi haki EU-jäsenyyttä kertomatta siitä Suomelle.

Norrback sanoo, että jos NATO laajenee ja sen rooli muuttuu, siihen liittymisestä tulee samalla vähemmän dramaattinen. Hänen mielestään pääasia on, ettei Suomi jää sivustakatsojaksi ja huomaa yhtäkkiä olevansa turvallisuusjärjestelyjen ulkopuolella.


Aholla oma aluehallintomalli

Turun Sanomien haastattelemalla oppositiojohtaja Esko Aholla on oma aluehallintomalli, ja hän haluaakin muuttaa hallituksen toteuttamaa aluehallintouudistusta.

Ahon mukaan lääninhallinnon tehtävistä pitäisi siirtää kaikki mahdollinen valtion muille piirihallintoviranomaisille. Jäljelle jäävät tehtävät voidaan hoitaa suurin piirtein vanhan läänijaon mukaisissa toimipisteissä. Maaherroja ei Ahon mukaan tarvittaisi enää ollenkaan.


Biaudet uskoo työttömyyden puolittumiseen

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eva Biaudet uskoo työttömyyden puolittumiseen tämän vaalikauden aikana, jos hallituksen rohkeus riittää. Hänen mukaansa hallituksen on uskallettava uskoa veronkevennysten ns. dynaamisiin vaikutuksiin eli siihen, että alennus maksaa itsensä takaisin lisääntyvinä verotuloina.

IA
20.1.1997


OTSIKKOSIVULLE