Viikon varrelta - taloutta lyhyesti


Inflaatio 0,6 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat ovat pysyneet ennallaan marraskuusta joulukuuhun 1996. Kuluttajahintaindeksin mukaan hinnat nousivat koko viime vuoden aikana vain 0,8 prosenttia. Keskimääräinen inflaatio oli 0,6 prosenttia.

Ruoan hinnan lasku pysähtyi joulukuussa, mikä johtui vihannesten ja hedelmien kallistumisesta. Nousua oli myös valmismatkoissa ja polttoaineissa. Eniten ovat laskeneet kahvin, perunan ja lihan hinnat.


Suomen Pankki ennustaa neljän prosentin kasvua

Suomen Pankki ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan tänä neljä vuonna neljä prosenttia. Pääjohtaja Sirkka Hämäläisen esittämä arvio on vielä optimistisempi kuin valtiovarainministeriön arvio 3,9 prosenttia. Suorastaan optimistien optimistiksi ryhtyi VM:n kansantalousosaston ylijohtaja Martti Hetemäki, joka sanoi maanantain Ylen tv-uutisissa talouskasvun saattavan nousta jopa viiteen prosenttiin.

ETLA, Palkansaajien tutkimuslaitos ja OECD arvioivat kasvuksi 3,5 prosenttia. Huonoimmaksi, eli vain 2,5 prosentin BKT:n kasvuun uskoo Pellervo. Ks. Talousennusteet 1996 ja 1997.


Saksa ei täytä EMU-kriteereitä?

Bundesbankin entinen pääjohtaja Pöhl ei usko Saksan täyttävän EMU-kriteereitä. Hän uskoo Saksan jäävän kauas ehdoista julkisen talouden alijäämän ja valtionvelan osalta. Pöhl pitää mahdollisena EMU:n siirtymistä tai jopa koko hankkeen kaatumista.


Kauppa tyytyväinen EU-jäsenyyteen

Elintarvikeviraston teettämän selvityksen mukaan kauppa suhtautuu sangen myönteisesti EU-jäsenyyteen. Kolmasosa kaupan edustajista arvioi yrityksensä aseman parantuneen Suomen EU-jäsenyyden myötä. Yli puolet katsoi, että jäsenyydellä ei ole ollut kielteisiä vaikutuksia markkinatilanteeseen. Erityisen tyytyväisiä ollaan hintojen laskuun.

Elintarviketeollisuudessa varsinkin pienyritykset katsovat asemansa vaikeutuneen jäsenyyden myötä. Kaikkiaan vain viisi prosenttia kauppiasta katsoi asemansa heikentyneen.


Ilaskivi kysyi EU-komissiolta Tuko-kaupasta

Kokoomuksen euroedustaja Raimo Ilaskivi on tehnyt EU:n komissiolle kirjallisen kysymyksen Tuko-kaupasta ja pyytää komissiota selvittämään jääviyskysymykset kaupan yhteydessä.

Ilaskiven mukaan jääviyssääntöjä on selkeästi rikottu. Kun Tuko-kauppa tehtiin ja komissio asettui vastustamaan sitä, hylkäyksen vireille panneen Kuluttajaviraston palkkalistoilla ollut juristi oli valmistelemassa komission kielteistä päätöstä.

Ilaskivi korostaa, ettei menettely lisää komission uskottavuutta puolueettomana päätöksentekijänä, mikä puolestaan vahingoittaa sen arvovaltaa ja imagoa.

ILKKA AHTOKIVI
17.1.1997


OTSIKKOSIVULLE