Perho: Elinikäinen oppiminen koulutustuen johtotähdeksiTyöttömyyden lieventäminen edellyttää jatkuvaa koulutuksen kehittämistä ja siihen panostamista. Koulutuksen vahvistaminen on Suomen menestymisstrategian ydin. Osaaminen ja sivistys ovat erityisesti kansainvälistyttäessä tärkeitä. Heikko koulutus altistaa työttömyydelle, sanoi Kokoomuksen puoluesihteeri Maija Perho perjantaina Sodankylässä.

- Valtaosa työttömistä on keskiasteen alemman koulutuksen tai pelkän perusasteen koulutuksen saaneita. Koulutustukimallien jatkokehittelyssä on vahvasti otettava huomioon elinikäiseen oppimisen periaate, korosti Perho.

- Kulutustuen tavoitteena on antaa työttömyysturvalla oleville passiivisuuden sijasta aktiivinen itsensä kehittämisen vaihtoehto.
- Työttömillä on oltava mahdollisuus parantaa omaehtoisesti asemaansa ja osaamistaan siirtymällä koulutukseen. Yksilöille on annettava nykyistä paremmat mahdollisuudet valita millaista koulutusta he arvelevat tarvitsevansa työllistyäkseen.

- Koulutustukijärjestelmä voidaan toteuttaa tällä hetkellä koulutukseen kohdennetuilla eri hallinnonalojen määrärahoilla, joten uusi koulutusvero on tarpeeton. Työttömien omaehtoisen koulutuksen tuen ja yleisen aikuiskoulutustuen luomiseen vuodesta 1998 alkaen on käytettävissä 300 miljoonan markan lisäksi nykyisiä koulutusmäärärahoja.

- Nykyisiä työvoima- ja aikuiskoulutusjärjestelmiä yhdistämällä ja yksinkertaistamalla on löydettävä määrärahat mahdollisesti toteutettavaan uuteen koulutustukijärjestelmään.

- Kokoomuksen mielestä selvittäjien ehdotus uudeksi koulutustukijärjestelmäksi edellyttää vielä jatkoneuvotteluja hallituspuolueiden ja työmarkkinaosapuolten kesken. Eri hallinnonalojen reviiritaistelut on koulutustuen luomisessa unohdettava, sanoi Perho.

17.1.1997


OTSIKKOSIVULLE