Puoluehallitus: Kokoomuslaisella verolinjalla jatkettavaKokoomuksen puoluehallitus toivoo kaikilta hallituspuolueilta vastuun kantamista. Torstaina kokoontunut puoluehallitus totesi kannanotossaan, että hallituksen on jatkettava vero-ohjelmaa, jolla palkansaajien tuloverotusta kevennetään ja ns. verokiilaa kavennetaan. Kevennykset on tehtävä kaikissa tuloluokissa.
- Maltillinen tuloratkaisu luo parhaat edellytykset palkansaajan käteen jäävän tulon kasvuun. Työn tekemistä ja teettämistä suosivalla, kokoomuslaisella verolinjalla, on jatkettava, todetaan kannanotossa.

Puoluehallitus oli huolissaan työttömyyslukujen hitaasta alenemisesta. Kannanotossa toivotaan, että tarkistettuun työllisyysohjelmaan sisältyvät ehdotukset saatettaisiin nopeasti toimenpiteiksi, jotta työttömyyden alentamistavoitteessa edetään seuraavan kahden vuoden aikana.

Tutkimus- ja teknologiamäärärahojen merkittävästä lisäyksestä puoluehallitus oli tyytyväinen.
- Määrärahoilla on vahvistettava erityisesti suomalaista korkeaa teknologista osaamista ja ympäristöalan innovaatioita, sanotaan kannanotossa.
- Kotitalouksien työllistämismahdollisuuksien tukemisen valmistelu on kohtuuttomasti viivästynyt. Paras vaihtoehto on suoraan perheille suunnattava tuki verosta myönnettävänä vähennyksenä.

Määräaikaisten työsuhteiden sosiaaliturva

Kokoomuksen esittämää kevyempää työsuhdetta eli ns. lisätyöpaikka -mallia on puoluehallituksen mielestä kokeiltava. Tämä ei saa tarkoittaa, että olemassa olevia työsuhteita muutettaisiin määräaikaiseksi, vaan lisätyöpaikka -malli olisi askel uusiin vakituisiin työsuhteisiin.

Kannanotossa muistutetaan, että samanaikaisesti määräaikaisten työsuhteiden sosiaaliturvaa on parannettava, jotta kiinnostus niitä kohtaan lisääntyy.

Nuorten työllisyystilanteen parantaminen edellyttää tehostettuja toimenpiteitä. Oppisopimuskoulutusta on lisättävä ja kohdennettava niille alueille, joilla on eniten kysyntää. Nuorten työpajatoiminnan volyymia on myös kasvatettava erityisesti yrittäjäksi oppimisen taitojen kehittämisessä.

TY-H
16.1.1997


OTSIKKOSIVULLE