Rauno Saaren työryhmä varoittaa rakentamisen ylikuumenemisesta

Työllisyystyöryhmällä vanhat lääkkeet


Hallituksen asettama työllisyystyöryhmä esittää noin 20 keinoa työllisyyden parantamiseksi. Monet ehdotuksista ovat ennestään tuttuja. Valtiosihteeri Rauno Saaren (SDP) työryhmä panee kuitenkin jäitä hattuun ns. lapiolinjan kannattajille.


Työryhmän mukaan rakentamista ei pidä vauhdittaa uusilla talouspoliittisilla toimilla, sillä investointien liian nopea kasvu voi johtaa kustannusten hallitsemattomaan nousuun. Työryhmän mukaan kasvu keskittyy nyt rakentamiseen, ja ilmassa on ylikuumenemisen merkkejä.

Työryhmä ehdottaa sen, että valtion tukemassa asuntotuotannossa siirrytään vuonna 1998 nykyistä enemmän korjausrakentamisesta uustuotantoon, jotta asuntojen hinnat eivät lähde nopeaan nousuun ja uusien asuntojen tarjontaa voidaan lisätä.

Työllisyys ei puolitu entisin eväin

Työryhmän katsoo, ettei työllisyys puolitu ilman uusia toimia, vaikka hallituksen työllisyysohjelma on pantu voimaan paria kohtaa lukuunottamatta. Työttömiä on 50 000 enemmän kuin puolittamistavoiteaikataulun mukaan saisi ja pitäisi olla.

Hallituksen työllisyysohjelman tavoitteena on luoda 100 000 uutta työ- tai koulutuspaikkaa. Työttömyyden puolittuminen edellyttäisi, että työttömyysaste laskee viime vuoden noin 16,3 prosentista yhdeksään prosenttiin vuonna 1999.

Työryhmän mukaan odotettavissa oleva talouskasvu ja työllisyysohjelma voivat painaa työttömyyden lähelle 12 prosenttia. Näin ollen tavoitteen saavuttaminen edellyttää selkeästi.

Ja veronkevennyksiä...

Työryhmä ehdottaa etenkin pieni- ja keskituloisten tuloveronkevennysten jatkamista vuosina 1998 ja 1999. Myös työnantajan sosiaaliturvamaksuja pitäisi laskea ja porrastaa työllisyyttä edistävällä tavalla.

Työryhmä toivoo lisäksi työllisyyttä edistävää työaikapolitiikkaa, kuntien työaikakokeilun laajentamista ja työvuorottelun lisäämistä. Vuorotteluvapaan käyttöä rajoittaa työryhmän mukaan varsinkin liian pienenä pidetty korvaus, joka on nykyisin 60 prosenttia työttömyysturvasta ja korkeintaan 4 500 markkaa kuukaudessa.

Kotitaloudet työllistämään

Saaren työryhmä ehdottaa kotitalouksien työllistämismahdollisuuksien parantamista. Tukimalliin se ei kuitenkaan ota kantaa. Asiaa on valmisteltu jo viime syksystä lähtien ministeri Arja Alhon (SDP) johtamassa työryhmässä. Valmistelun epäillään lukkiutuneen nk. Tanskan malliin, jossa tuki myönnettäisiin vain palveluja tarjoavalla yritykselle.

Mitään uutta Saaren työllisyysryhmän raportti ei siis anna kotitaloustyön tukemiseen. Kokoomus on esittänyt, että kotitalouksien työllistämismahdollisuuksien lisääminen on järjestettävä selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Kokoomuksen mukaan paras vaihtoehto on suoraan perheille suunnattava tuki verosta myönnettävänä vähennyksenä. Tällöin ei tarvittaisi mitään uusia tuen myöntämisorganisaatioita.

Alhon työryhmän ehdotuksia odotetaan julkisuuteen tammikuun lopussa.

Vakituista henkilökuntaa valtiolle

Saaren työryhmän mukaan valtion pysyviin työtehtäviin pitäisi palkata vakituista henkilökuntaa ja tukityöllistettyjä lähinnä lisätehtäviin. Säästöjen takia tukityöllistetyt hoitavat suuressa määrin myös nk. normaaleja töitä.

Työryhmä tarjoaisi pitkäaikaistyöttömille työvoima-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä lisäisi oppisopimuskoulutusta, nuorten työpajatoimintaa ja työttömyyskassojen valvontaa työttömyysturvan väärinkäytösten torjumiseksi. Seuranta järjestelmän avulla pitäisi estää työvoimapulan syntyminen joillekin aloille suurtyöttömyyden aikana.

Suuria investointeja ryhmä ei ehdota. Se kohdentaisi kuitenkin nykyistä enemmän rahaa maa- ja vesirakenteiden perusparannuksiin sekä esittää ensi vuoden budjettiin lisämäärärahoja nuorten metsien kunnostushankkeisiin. Kuntien investointitukiin ehdotetaan nykyistä joustavampaa järjestelmää.

ILKKA AHTOKIVI
17.1.1997


OTSIKKOSIVULLE