Talousennusteet vuosille 1996 ja 1997Tällä sivulla seurataan valtiovarainministeriön ja kolmen taloustutkimuslaitoksen (ETLA, PTT ja Palkansaajien tutkimuslaitos) ennusteita Suomen talouden kehityksestä.

Ennusteista ilmenee, että valtiovarainministeriö ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA suhtautuvat maamme talouden kehitykseen tänä ja ensi vuonna optimistisimmin. Erot PTT:n ja Palkansaajien tutkimuslaitokseen ovat merkittäviä esimerkiksi bruttokansantuotteen osalta. VM ja ETLA ennustavat BKT:n kasvuksi yli prosenttia korkeampia lukuja kuin PTT ja Palkansaajat.

Hienoista eroa on myös työttömyysprosentin ennusteissa, joissa VM on optimistisin. Yhteistä kuitenkin on, että kaikilla ennustajilla työttömyysprosentti on edelleen yli 15. Työllisyydessä ei siis odoteta ihmeparannuksia. Samoin vaihtotaseen osalta sekä ETLA että VM ovat huomattavasti kahta muuta tutkimuslaitosta toiveikkaampia. Valtiovarainministeriö ennustaa julkisen velan (EMU-velka) kääntyvän laskuun, kun taas Palkansaajien tutkimuslaitos olettaa sen kahta prosenttia korkeammaksi. ETLA jopa ennustaa julkisen velan hienoista kasvua. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin supistuu.

Inflaation odotetaan pysyvän prosentissa tänä vuonna, mutta ensi vuonna sen odotetaan kiihtyvän kahteen prosenttiin. Kokonaisverotuksessa muut paitsi Palkansaajien tutkimuslaitos odottaa laskua. Myös kulutuksen kasvu hidastuu kaikilla muilla ennustajilla paitsi valtiovarainministeriöllä. Vaihtotase pysyy sen sijaan selvästi ylijäämäisenä.

Ansiotaso nuosee tänä vuonna neljä prosenttia ja ensi vuonna kolme prosenttia. Se hidastuu ennusteiden mukaan verrattuna viime vuoteen, jolloin ansiotason nousu oli noin 4,5 prosenttia. Käytettävissä olevien tulojen kasvun ennustetaan myös hidastuvan, mutta tätä kompensoi ensi vuoden budjetissa luvatut 5,5 miljardin markan tuloverojen kevennykset.

Palkansaajien tutkimuslaitos PT ennustaa tuoreessa kasvuennusteessaan voimakkaampaa talouskasvua kuin keväällä. PT:n mukaan kasvu tulee lähinnä kotimaasta, mutta ensi vuonna PT arvioi myös viennin piristyvän selvästi. Tälle vuodelle PT povaa 2,5 prosentin ja ensi vuodelle 3,5 prosentin kasvua. Uuden ennusteen mukaan PT:n luvut ovat samat kuin ETLA:n kasvuluvut. Työttämyysasteeksi PT ennustaa ensi vuodelle 15,5 prosenttia ja inflaation kiihtymistä 1,5 prosenttiin.

ILKKA AHTOKIVI

Taulukoissa olevat luvut merkitsevät muutosprosenttia.

TALOUSENNUSTEET 1996
INDIKAATTORIVMETLAPTTPalkansaajat
BKT2,82,522,5
Kokonaistarjonta--22,5
Kulutus3,9322,5
Yksit. investoinnit10,77107
Inflaatio0,8111
Julkinen velka/BKT61,863-63
Kokonaisverot/BKT 48,448-48
Vaihtotase/BKT, %3,54-2,4
Työttömyysaste, %16,416,51716,3
Ansiotaso44-4


TALOUSENNUSTEET 1997
INDIKAATTORIVMETLAPTTPalkansaajat
BKT3,93,52,53,5
Kokonaistarjonta--33
Kulutus3,8323,5
Yksit. investoinnit10,5932
Inflaatio1,521,51,5
Julkinen velka/BKT6163,3-57
Kokonaisverot/BKT 47,947,8-48,4
Vaihtotase/BKT, %3,54-2,2
Työttömyysaste, %15,41616,515,5
Ansiotaso33-3

OTSIKKOSIVULLE