Viikon verovinkki

Vähennys elantokuluista


Palkansaaja voi vähentää työmatkaansa liittyvistä työmatkaansa liittyvästä matkasta aiheutunee elinkustannusten lisäykset verotuksessaan. Edellytyksenä vähennyksen tekemiselle on se, että palkansaaja ei ole saanut päivärahaa tai muuta korvausta näistä kuluista.

Kotimaassa tehdystä tilapäisestä työmatkasta voi vähentää 100 markkaa päivältä, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia. Vähennyksen suuruus on 53 markkaa edellyttäen, että matka on kestänyt vähintään kuusi tuntia. Lisäedellytyksenä on se, että matka on ulottunut vähintään 15 kilometrin etäisyydelle palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta.

Matkustamisesta ja majoittumisesta aiheutuneet menot saa vähentää erikseen ellei niitä ole korvattu.

Vähennystä vaaditaan veroilmoituksessa tulohankkimisvähennyskohdassa 42.

Veronmaksajain Keskusliitto, Verotieto Oy
13.1.1997


OTSIKKOSIVULLE