Veroremontille ristiriitainen vastaanottoTalousasiantuntijat esittivät keskiviikkona suurremonttia verotukseen ja työttömyysturvaan. Asiantuntijat laskisivat tuloverotusta kahtena seuraavana vuonna peräti viisi prosenttiyksikköä ja lyhentäisivät täyden päivärahan maksuaikaa. Pääministeri Paavo Lipposen johtaman talousneuvoston pyynnöstä tehty esitys sai ristiriitaisen vastaanoton.

Tuloverotuksen alentamisen vastapainoksi työryhmä edellyttää, että tilapäisesti sallittaisiin työehtosopimuksia matalammat lähtöpalkat - etenkin silloin, kun pitkäaikaistyötön palaa työhön. Tämä kompensoitaisiin sillä, että veroale lisäisi erityisesti pienipalkkaisten käteen jääviä tuloja.

Muut verot nousisivat

Tavoitteena on alentaa työn hintaa, kannustaa työntekoon ja luoda uusia työpaikkoja. Tuloverotuksen alentamisesta koituvat menetykset valtiolle ja kunnille korvattaisiin nostamalla kiinteistö- ja energiaveroa, korottamalla julkisten palvelujen maksuja ja lisäämällä yritysten verorasitusta poistokäytännön myötä.

Asiantuntijaryhmä esittää myös, että arvonlisäveron alaisen toiminnan alarajaa nostettaisiin portaittain ylöspäin niin, että täyttä arvonlisäveroa maksettaisiin nykyistä 50 000 markkaa huomattavasti suuremmasta summasta. Tämän uskotaan lisäävän pienyrittäjyyttä.

Arvonlisäveron alaisen toiminnan alarajan nostaminen sai kiitosta teollisuudelta, mutta ei pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Jälkimmäisten mukaan muutos pahentaisi edelleen kilpailutilannetta. Heidän mielestään nykyisinkin on jo riittävästi yrittäjiä, jotka ovat ALV:n maksamisen suhteen erilaisissa asemissa. Osa maksaa täyttä veroa, mutta osa ei maksa ollenkaan.

SAK tyrmäsi suoralta kädeltä

Pääministeri Lipponen piti asiantuntijatyöryhmän esityksiä oikean suuntaisina, mutta sanoi kuitenkin, että ratkaisut eivät saa johtaa sosiaalisten eron lisääntymiseen. Esitysten on jo ehditty pelätä lisäävän kansalaisten eriarvoisuutta.

SAK tyrmäsi veroalen todeten, ettei sen ehdot ole tästä maailmasta. SAK:n mukaan alimpien palkkojen alentaminen ja työsopimusehtojen heikentäminen eivät tuo uusia työpaikkoja. Käsittämättömänä pidettiin myös vaatimusta työttömyysturvaleikkauksesta, varsinkin kun työttömyysturvauudistus on juuri saatu valmiiksi eduskunnassa.

SAK kiitteli kuitenkin pieni- ja keskituloisille kaavailtua veroalea sekä palvelualojen arvonlisäveron alennusta.

IA
17.1.1997


OTSIKKOSIVULLE