Väyrynen ilmoitti ryhtyvänsä omaan kampanjaan EMU:a vastaan - Valtuuskunta vahvisti kielteisen EMU-kannan

Aho kytki EMU-ratkaisun työllisyysohjelmaanKeskustan puheenjohtaja Esko Aho asettaa työllisyyttä ja aluepolitiikkaa kohentavan uskottavan ohjelman laatimisen ehdoksi sille, että Suomi voisi mennä mukaan EU:n talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Viimeksi Aho kytki EMU-ratkaisun Ruotsin EMU-kantaan. Sunnuntaina puoluevaltuuskunta vahvisti kielteisen EMU-kannan.


Ahon mukaan keskusta edellyttää, että jo toukokuussa eduskunnalle annettava EMU-selonteko sisältää vastauksia siihen, miten yhteisvaluutan haitat aiotaan torjua ja miten EMU:ssa eteen tuleviin häiriötiloihin varaudutaan.

Aho arvosteli lauantaina keskustan puoluevaltuuskunnan kokouksessa Kokkolassa vahvasti hallituksen aikeita pohjata EMU-päätös eduskunnassa käytävään tiedonantoäänestykseen. Hän korosti, ettei se riitä talous- ja rahaliiton jäsenyydestä päättämiseen.

Keskusta edellyttää, että poliittinen päätös rahaliittoon liittymisestä ja sen vaatimat lainmuutokset tuodaan eduskunnan ratkaistavaksi yhtä aikaa. Ahon mukaan vain tällä tavalla eduskunnalle varattu päätöksenteko-oikeus voi aidosti toteutua.

Ei omaa asemaa panokseksi

Aho muistutti Suomen ilmoittaneen EU-jäsenyyttä koskevissa neuvotteluissa, että osallistuminen talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen vaatii eduskunnan erillisen päätöksen. Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta vahvisti asian.

Ahon mukaan Ruotsi on suhteessa EMU-jäsenyyteen oikeudellisesti ja poliittisesti samassa asemassa kuin mekin. Ruotsin hallitus on kuitenkin hyvissä ajoin tunnustanut, että jäsenyyden toteuttaminen edellyttää perustuslain muuttamista.
- Kysymys EMU:sta ei voi olla Suomelle ilmoitusasia vaan päätösasia, hän sanoi.

Ahon mukaan keskustan EMU-päätöksestä ei tule EU-ratkaisun toisintoa siinä suhteessa, että hän panisi oman asemansa puheenjohtajana panokseksi. Keskusta ei aio myöskään taipua asiassa minkäänlaiseen hallituskuvioihin liittyvään kytkykauppaan.

Eurottuminen uhka päätöksenteolle

Ahon mielestä meille on pesiytymässä uusi ilmiö, eurottuminen. Selkänojaa hankalien päätöksien tekemiseen haetaan EU:n oletetuista tai kuvitelluista päätöksistä.
- Tällä taktiikalla ei suomalaisten päätä käännetä EMU:n kannalle, Aho ennusti.

EU-jäsenyyskään ei hänen mielestään olisi onnistunut sillä tavoin.

EMU-päätöksen ja mm. rahalain muutoksen tuominen eduskuntaan samanaikaisesti antaa oppositiolle enemmän sananvaltaa. Tiedonantoäänestyksestä hallitus selviää omin voimin.

Aho näykkäisi valtiovarainministeri Sauli Niinistöä (kok) huomauttamalla, että perustuslakivaliokunta katsoi Niinistön johdolla vuonna 1994 EMU:n edellyttävän valtiosäännön mukaista kansallista käsittelyä.

Aho otti esille myös pääministeri Paavo Lipposen (SDP) vanhat puheet. Hän sanoi ajattelevansa aika tavalla samalla tavoin kuin Lipponen, joka vuonna 1994 asetti eduskuntapuheessaan työllisyyden paranemisen yhdeksi ehdoksi talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistumiselle.

- Ilman työreformia ja kansallisen aluepolitiikan tehostamista euron tiestä tulee mieron tie, Aho julisti.

Väyrynen kampanjoi EMU:a vastaan

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen ilmoitti käynnistävänsä oman laajan EMU-jäsenyyttä vastustavan kampanjansa. Hän aikoo saada keskustan puoluekokouksen ylivoimaisen enemmistön vastustamaan Suomen jäsenyyttä EMU:ssa.

Väyrynen sanoi lauantaina keskustan puoluevaltuuskunnan kokouksessa Kokkolassa olevansa valmis ottamaan vastaan kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin ja osallistumaan niihin ahkerasti. Hänen kotimaassa oleva avustajaverkostonsa on käytettävissä tämän toiminnan järjestämiseksi.

Väyrynen kärsi tappion perjantana koolla olleessa keskustan puoluehallituksessa, joka päätti puolueen EMU-aikataulusta. Koeäänestyksen jälkeen hyväksyttiin puoluejohdon esitys, jonka mukaan aikahaarukka on syyskuun puolivälistä marraskuun loppuun. Keskusta haluaa ensin katsoa, mitä Ruotsin sosiaalidemokraatit asiasta päättävät.

Valtuuskunta vahvisti kielteisen EMU-kannan

Keskustan puoluevaltuuskunta arvioi sunnuntaina hyväksymässään kannanotossa, ettei EMU:n toteutuminen olisi eduksi Euroopalle eikä Suomelle. Kielteisen kannan muotoilu on sama kuin viime vuonna Kouvolan puoluekokouksessa tehdyssä päätöksessä.

Keskustan lopullinen kanta EMU:un luvataan ratkaista syksyllä ylimääräisessä puoluekokouksessa. Valtuuskunta myös uudisti jälleen kerran arvostelunsa hallituksen politiikasta, joka keskustan mielestä johtaa kansan jakamiseeen. Suomi on keskustan mukaan tiellä, joka vie sosiaaliseen ja alueelliseen kriisiin.

Gallupkannatus on kasvanut oppositiossa

Aho oli tyytyväinen keskustan gallupkannatuksen kehittymiseen oppositiokaudella. Hän arveli Lipposta hermostuttavan se, että SDP:n etumatka on supistunut vajaan kolmen vuoden aikana 19 prosenttiyksiköstä runsaaseen yhteen prosenttiyksikköön. Ahon mukaan se on dramaattisin muistissa oleva muutos kahden puolueen välillä.

Keskustan varapuheenjohtajan Seppo Kääriäisen muotoilun mukaan galluppien käyrät sojottavat varovasti yläviistoon. Hän arveli keskustan hyötyvän myös siitä, että naapureilla on saunapaloja.

STT-IA
28.4.1997


POLITIIKKA -SIVULLE