Keskusta torjuu tiedonannon EMU-ratkaisun muotona

Markasta luovutaan perustuslakijärjestyksessäKeskusta yrittää esittää EMU-päätöksentekoa monimutkaisempana kuin se on, katsoo oikeusministeri Kari Häkämies. Maanantaina Pyhtäällä puhunut Häkämies sanoi, ettei päätöksentekoon liity juridisia epäselvyyksiä. Torstaina keskusta torjui eduskunnassa tiedonannon EMU-ratkaisun muotona.

EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymisen päätöksentekojärjestyksestä on Häkämiehen mielestä esitetty keinotekoisesti rakennettuja erilaisia näkemyksiä.
- Se, mitä tähän mennessä on päätetty ja mitä päätöksiä vielä tullaan tarvitsemaan, on juridisesti täysin selvä asia, totesi Häkämies puhuessaan tänään Pyhtäällä.

- Maastrichtin sopimuksessa on selkeästi todettu, että jäsenvaltioiden päämiehet päättävät aikanaan huippukokouksessa EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä. Eduskunta on puolestaan liittymissopimuksen hyväksyessään ilmaissut halunsa tehdä kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä erillisen päätöksen.

Häkämiehen mukaan kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä äänestetään eduskunnassa asiasta annettavan selonteon yhteydessä. Kannanotto selontekoon toteutetaan äänten yksinkertaisella enemmistöllä.

- Jos ja kun EMU:n kolmanteen vaiheeseen menosta on eduskunnassa muodostettu myönteinen kanta, ja kun Suomi on EMU:n jäsen, päätetään tämän jälkeen hallitusmuodon muuttamisesta perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Keskusta välttelee keskustelua

- Hallitus ei ole missään vaiheessa väittänyt, etteikö markasta luopuminen edellytä hallitusmuodon muuttamista ja tämä puolestaan vaikeutetun säätämisjärjetyksen noudattamista, Häkämies painotti.

- Keskusta on ryhtynyt spekuloimaan muutoksen teknisellä toteutustavalla sen sijaan, että selkeästi ilmaisisi kantansa itse asiaan.
- Tuntuu siltä, että keskustan spekulointi kuvaa sen pyrkimystä välttää keskustelu aiheesta, joka näyttää olevan sille ylitsepääsemättömän vaikea.

EMU-selonteko tuodaan eduskunnan käsittelyyn toukokuussa. Puhemies Riitta Uosukaisen mukaan selonteon käsittely alkaa lähetekeskustelulla 20. toukokuuta. Selonteko palaa valiokuntakäsittelyn jälkeen täysistuntoon 17. kesäkuuta.

Keskusta torjuu tiedonannon EMU-ratkaisun muotona

Keskustaoppositio torjuu hallituksen kaavailun, jonka mukaan eduskunnan kanta Suomen EMU-jäsenyyteen haetaan hallituksen tiedonannolla. Menettelytavasta sanailtiin torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen sanoi torstaina, että tiedonannossa eduskunta ei pääse ottamaan kantaa itse asiaan. Sen käsittelyssä eduskunta äänestää vain hallituksen luottamuksesta.

Opposition mielestä Suomen EMU-jäsenyys on tuotava eduskunnan ratkaistavaksi hallituksen lakiesityksellä. Pekkarinen katsoi, että tiedonanto menettelytapana ei vastaa sitä eduskunnan tahtoa, kun se aikanaan halusi pidättää EMU-ratkaisun itsellään.

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö vastasi, että edellinen hallitus jätti Suomen EU-liittymisratkaisuun poliittisen varauman, ei virallista varaumaa, ja tiedonanto on järein poliittinen tapa, jolla eduskunta sellaiseen varaumaan vastaa.
- Alkaa näyttää yhä vahvemmin siltä, että edellinen hallitus on ymmärtänyt asian tismalleen samalla tavalla kuin tämäkin hallitus, Niinistö sanoi.

Pääministeri Lipponen tuskaili, että oppositio vain sotkee poliittista kysymystä menettelytapa-asioilla.

IA-STT
25.4.1997


POLITIIKKA -SIVULLE