Blair on hivuttanut työväenpuolueen niin oikealle, että sitä tuskin erottaa konservatiiveista

Labour panisi perustuslain remonttiinJos konservatiivit kärsivät odotetun tappion vapun parlamenttivaaleissa, Britannian perustuslaki voi kokea suurimmat muutokset sukupolviin. Labourille ennustetaan ennätysmäistä voittoa. Tuoreimman tiistaisen mielipidetiedustelun mukaan työväenpuolue saisi äänistä 51 prosenttia, konservatiivit 29 ja liberaalidemokraatit 13 prosenttia.


Työväenpuolue ja liberaalit sopivat jo ennen vaaleja poliittisen järjestelmän uudistuksesta, joka olisi laajin toisen maailmansodan jälkeen. Rintama sitoutui järjestämään kansanäänestyksen vaalitavan muutoksesta ja parlamentin ylähuoneen uudistamisesta. Radikaalein vaalilupaus on kuitenkin kansanäänestys Walesin ja Skotlannin alueparlamenttien perustamisesta.

- Britannia siirtyy seuraavalle vuosituhannelle vahvempana, demokraattisempana ja avoimempana yhteiskuntana, työväenpuolueen perustuslakiasiantuntija Robin Cook lupaa.

Konservatiivinen pääministeri John Major varoittaa, että opposition suunnitelmat murentaisivat Britannian yhtenäisyyden ja rapauttaisivat parlamentin valtaa. Majorin mielestä työväenpuolue asettaa uudistuksia laatiessaan puolueen edun maan edun edelle.

Itsehallinto vai liittovaltio

Työväenpuolue olisi valmis antamaan Skotlannin parlamentille rajoitetun verotus- ja lainsäädäntöoikeuden. Se saisi päättää terveydenhuollosta, koulutuksesta ja oikeusjärjestelmästä. Walesin parlamentti saisi vähäisemmän toimivallan eikä lainkaan verotusoikeutta. Liberaalit kannattavat voimakkaampia alueparlamentteja, käytännössä Britannian muuttamista liittovaltioksi.

Oppositiopuolueet päättivät myös asettaa komitean tutkimaan suhteellisen vaalitavan käyttöön ottoa parlamenttivaaleissa. Työväenpuolue on kuitenkin arvellut, että vuoden 1999 vaalit käydään vielä vanhaan tapaan enemmistövaaleina.

Suhteellinen vaalitapa hyödyttäisi eniten pieniä puolueita, erityisesti liberaaleja. Liberaalit keräsivät viime vuonna 18 prosenttia äänistä, mutta saivat vain 20 alahuoneen 651 paikasta. Kolmas pääuudistus olisi periytyvien paikkojen poistaminen ylähuoneesta.

Edut käyvät ristiin

Ensimmäistä kertaa sotien jälkeen kaksi kilpailevaa puoluetta on pystynyt sopimaan näin laajasta toimintaohjelmasta ilman ulkoista pakkoa. Sopimus sinetöitiin Cookin ja liberaalijohtaja Robert MacLellanin nelikuukautisten neuvotteluiden jälkeen. Se ei kuitenkaan merkitse vaaliliittoa, vaan puolueiden ehdokkaat taistelevat vaaleissa toisiaan vastaan.

Jos konservatiivit putoavat vallasta, uudistusehdotukset on määrä esitellä parlamentille seuraavan vaalikauden aikana.

Työväenpuolueen johtaja Tony Blair on sanonut, ettei hän ole täysin vakuuttunut suhteellisen vaalitavan paremmuudesta. Hän yhtyy kuitenkin Cookin mielipiteeseen siinä, että tämä päätös ei kuulu poliitikoille vaan kansalle.

Konservatiivit ovat tuominneet vaalitavan uudistushankkeen epätoivoisena vallan kahmintana ja itsehallintoäänestykset luisumisena kohti Skotlannin ja Walesin itsenäisyyttä.

Puolueet kopioita toisistaan

Valtaa 18 vuotta pitäneiden konservatiivien ja työväenpuolueen välillä ei juurikaan ole eroja. Ihmiset ovatkin äänestämässä skandaalien ryvettämät konservatiivit ulos, eivät niinkään työväenpuoluetta valtaan.

Pääministeriksi mihin hintaan tahansa pyrkivä työväenpuolueen johtaja Tony Blair on liukunut niin oikealle, että vallan vaihtuminen ei mullista maan poliittista suuntaa. Jotain eroa puolueilla toki on.

- Puolueiden lausumat kaikilta politiikan alueilta ovat hyvin samanlaisia. Työväenpuolue on tosin luvannut allekirjoittaa EU:n sosiaalisen pöytäkirjan, joka lisää jonkin verran työssä olevien oikeuksia ja työsuhdeturvaa, arvioi London School of Econimicsin tutkija Keith Dowding.

Perinteisesti työväenpuoluetta eli labouria on muutenkin pidetty Euroopan unioniin myötämielisemmin suhtautuvana. Tony Blair on kuitenkin ilmoittanut, että työväenpuolue ei mitä todennäköisimmin aio liittää Britanniaa Euroopan talous- ja rahaliittoon. Konservatiivien virallinen politiikka on odotetaan ja katsotaan, jos EMU näyttää hyvältä, mennään mukaan.

Jos labour voittaa, Blair joutuu ensi kesäkuussa Amsterdamin EU-huippukokouksessa vetämään hyvin EU-kielteistä linjaa vaalilupaustensa pitämiseksi ja uskottavuutensa säilyttämiseksi.

Perustuslailliset uudistukset erottavat

Dowdingin mukaan ainoa todella merkittävä ero puolueiden välillä on niiden suhtautuminen perustuslaillisiin kysymyksiin.

Työväenpuolue lisäisi Skotlannin ja Walesin itsemääräämisoikeutta. Skotlanti saisi mm. oman parlamentin, jolla olisi oikeus säätä aluettaan koskevat lait. Labour on luvannut järjestää kummassakin paikassa kansanäänestyksen siitä, kuinka alueiden asiat tulisi hoitaa.

Blairin hallitus uudistaisi myös parlamentin ylähuoneen. Ensimmäisenä se lopettaisi perintönä suvussa kulkevan ylähuoneen jäsenyyden. Myöhemmin ylähuoneen eliniäksi nimitettävän jäsenistön valintaa muutettaisiin demokraattisemmaksi ja nykyistä enemmän vaalitulosta heijastavaksi.

Blair on ilmoittanut allekirjoittavansa Euroopan sosiaalisen pöytäkirjan. Konservatiivien mukaan pöytäkirjan hyväksyminen tuhoaisi työpaikkoja ja veisi Britannialta kilpailukyvyn.

Dowdingin mukaan EU:n sosiaalisen pöytäkirjan allekirjoittaminen tulee jonkin verran lisäämään työntekijöiden oikeuksia ja turvaa. Pöytäkirjan velvoitteet ovat kuitenkin sen verran lieviä, että mitään suurta mullistusta sen voimaansaattaminen ei aiheuta työmarkkinoilla.

STT-IA
29.4.1997


ULKOMAAT -SIVULLE