Euro ja kansalaisen arkiTavallinen kansalainen ei aluksi juuri huomaa muutoksia, jos Suomi liittyy talous- ja rahaliittoon vuoden 1999 alusta.


Markat ja pennit pysyvät arkielämässä käytössä aina vuoteen 2002 asti, jolloin käteinen euroraha tulee käyttöön ja korvaa kansalliset setelit ja kolikot. Palkat, eläkkeet, Kelan etuudet, verot ja hinnat ilmaistaan siihen asti markoissa.

Euro on aluksi pelkkä tilivaluutta, joka liikkuu kansainvälisessä kaupassa ja pankkien tietokoneissa. Kaupan kassalta kansalainen saa kuitin, jossa loppusumma on ilmaistu paitsi markoissa myös euroissa.

Kaksoishintajärjestelmä on kaupoissa käytössä yhtä kauan kuin euro- ja markkakäteistä käytetään rinnakkain. Myös julkinen hallinto pyörii enimmäkseen markoilla koko kolmivuotisen siirtymäkauden ajan.

Yritykset siirtyvät ensin

Yritysmaailmassa euro tulee vastaan paljon nopeammin kuin kansalaisten arjessa. Monet suuret ja kansainväliset yritykset siirtävät koko kirjanpitonsa ja tilinsä euroihin heti siirtymäkauden alusta. Jokainen yritys päättää itse, milloin se ryhtyy toimimaan euroissa.

Kaupankäynti osakkeilla, optioilla ja joukkovelkakirjalainoilla Helsingin pörssissä muuttuu euromääräiseksi heti alusta.

Euroopan Keskuspankkijärjestelmän osaksi tuleva Suomen Pankki julkaisee taseensa euroissa vuodesta 1999 lähtien. Suomen Pankki lakkaa noteeraamasta peruskorkoa, heliborkorkoja ja kolmen ja viiden vuoden viitekorkoja. Näihin sidottujen lainojen ja sopimusten jatkuvuus on määrä turvata kansallisella lainsäädännöllä.

Pankissa tallettaja voi pitää tiliään joko markka- tai euromääräisenä, maksuja voi suorittaa kummalla rahalla hyvänsä. Pankkien kuluiksi eurosiirtymästä arvioidaan noin 600-700 miljoonaa markkaa.

Euroon siirtyminen ei vaikuta sopimusten voimassaoloon. Lainoja, talletuksia tai muita sopimuksia ei tarvitse muuttaa tai sopia uudestaan, ne pysyvät automaattisesti voimassa. Niitä ei voi eurosiirtymän takia irtisanoa.

Valtion budjetti euroina vuodelle 2002

Siirtymä tapahtuu siten, että valuuttojen kurssit lukitaan toisiinsa ja niistä tulee juridisesti vain euron erikokoisia ilmenemismuotoja. Muuntokerroin lasketaan kuuden desimaalin tarkkuudella.

Suomen markat tai suomalaiset pankkikortit eivät siitä huolimatta kelpaa ilman muuta Saksassa, vaan lomamatkalle on silti vaihdettava valuuttaa. Vaihtokurssi pysyy täsmälleen samana.

Valtion, kuntien ja seurakuntien budjetit laaditaan ensimmäistä kertaa euroissa vuodelle 2002, ja valtion kirjanpito siirtyy euroon tuon vuoden alusta. Viranomaiset ovat kuitenkin valmiita tarpeen mukaan asioimaan yksityisen sektorin kanssa myös euroissa.

Eurokäteinen lasketaan liikkeelle 1. tammikuuta 2002, ellei aiemmasta ajankohdasta sovita.

Viimeistään 1. heinäkuuta samana vuonna eurot ja sentit ovat ainoita laillisia maksuvälineitä Suomessa. Suomen Pankki vaihtaa perheraamatun välistä löytyneitä markkoja euroiksi vielä kymmenen vuotta siitä eteenpäin.

STT-IA
25.4.1997


TALOUS -SIVULLE