Päivittäistavarakauppayhdistys kehottaa kauppoja hakemaan poikkeuslupia

Kioski - tavarataloKioskeista ja huoltoasemista on muodostunut pienoistavarataloja, joilla on usein poikkeuksellisen pitkät aukioloajat. Asiantila hiertää muita kauppiaita ja Päivittäistavarakauppayhdistyksen Osmo Laine on toivonut, että Suomessa vallitsisi aito kilpailutilanne päivittäistavaroita myyvien kauppiaiden kesken.


Laineen mukaan tällä hetkellä rajoitukset kauppojen aukioloajoissa vääristävät kilpailua. Useat kioskit ja huoltoasemat toimivat kuten pikkukaupat, eikä niiden aukioloa ole rajoitettu.

Kaupunkien lähiöissä sijaitsevien myymälöiden olisi helpompi pysyä elinvoimaisina, jos ne voisivat palvella asiakkaitaan samoilla säännöillä. Laine kehottikin viime perjantaina päivittäistavarakauppoja hakemaan rohkeammin poikkeuslupia aukioloaikoihin. Poikkeuslupia myöntävät lääninhallitukset.

Kilpailutilanne vääristynyt

Kilpailutilanteen vääristymisestä kertovat parhaiten tilastot, joiden mukaan huoltamoiden päivittäistavaroiden myynti on vuosina 1992-1996 noussut 45 prosenttia samanaikaisesti, kun pienten valinta-myymälöiden myynti on laskenut 27 prosenttia.

- Kioskeja ja huoltoasemia koskee sama elintarvikelainsäädäntö kuin muitakin päivittäistavaramyyjiä. Elintarvikevalvonnan tulisi huolehtia, että tämä toteutuu, sanoi Laine.

Eräs epäkohta Laineen mukaan on se, että kioskeilla ja huoltoasemilla ei ole tyhjien pullojen kierrätysjärjestelmää.

Kioskeilla ja huoltoasemilla yhdeksän prosenttia päivittäistavaramyynnistä

Suomen päivittäistavaroista noin yhdeksän prosenttia myydään kioskien, huoltoasemien ja torimyynnin kautta. Tämän päivittäistavaramyynnin arvo oli viime vuonna yhteensä noin viisi miljardia markkaa. Koko Suomen päivittäistavaramyynti kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta ja oli noin 57 miljardia markkaa.

AC Nielsenin myymälärekisteristä vastaavan osastopäällikön Maija Sandströmin mukaan huoltoasemat ja kioskit ovat tulleet katoavien päivittäistavarakauppojen tilalle.

Sandström kertoo päivittäistavaroita myyviä kioskeja ja huoltoasemia olevan Suomessa jo yli neljä tuhatta. Huoltoasemilta myydään päivittäistavaroita noin 1,7 miljardin markan edestä ja kioskeista 2,3 miljardin markan edestä.

Kioskit ja huoltoasemat myyvät ympäri vuorokauden

Kioskeja ja huoltoasemia säätelee kioskiasetus, jonka muutos tuli voimaan 1. huhtikuuta. Asetuksen mukaan myyntiä saa harjoittaa liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään sata neliömetriä. Vanhan asetuksen mukaan myynnin tuli tapahtua myyntiaukon kautta.

Kioskit ja huoltoasemat voivat myydä elintarvikkeita ympäri vuorokauden, mutta vähittäiskauppojen aukioloajat ovat säädeltyjä. Kevään aikana käyty kauppojen aukioloaikakeskustelu johti vain lievään muutokseen muun muassa sunnuntaiaukioloajoissa.

Huoltoasemat myyvät elintarvikkeita hyvinhoidetuista myymälöistä ja asiakkaalle tarjotaan usein myös pikaruokaa. Asiakkaat tekevät huoltoasemilla pääosin kodin täydennysostoja. Huoltoasemilla myytävät tuotteet kattavatkin vain osan päivittäistavarakaupoissa myytävien artikkelien määrästä.

FF-IA
25.4.1997


TALOUS -SIVULLE