Viikon varrelta - talous lyhyesti


Noin 60 paikallisosuuspankkia perustaa oman pankkiryhmän

Uuden osuuspankkiryhmän ulkopuolelle jäävät noin 60 osuuspankkia aikovat perustaa oman pankkiryhmän. Lähiviikkojen aikana selviää, keneltä ryhmän pankit hankkivat keskuspankki- ja atk-palvelunsa. Ryhmän toimitusjohtajaksi on valittu Heikki Suutala.

Päätöksen uuden yhteenliittymän ulkopuolelle jäämisestä on tehnyt 57 osuuspankkia. Niiden muodostaman ryhmän tase on noin 14 miljardia markkaa ja vakavaraisuus 20 prosenttia, mitä ryhmä pitää eri pankkiryhmien parhaimpana. Talletuksia pankeissa on noin 10 miljardia markkaa, joista on lainattu 8-9 miljardia markkaa yksityisille, pk-yrityksille ja yhteisöille.

Ryhmän toimintaa virittelee viime elokuussa perustettu Paikallisosuuspankkiyhdistys, johon ulkopuolelle jääneistä pankeista kuuluu 50. Ryhmä saattaa vielä kasvaa, sillä parikymmentä pankkia ei ole vielä tehnyt päätöksiä yhteenliittymään mukaanmenosta tai ulosjäämisestä.


Vennamo: Paikallinen puhelinkilpailu jäissä

Tele ja yksityiset puhelinyhtiöt kiistelevät edelleen paikallisten puhelinverkkojen vuokrista. Suomen PT:n pääjohtaja Pekka Vennamo toteaa torstain Keskisuomalaisen haastattelussa, että paikallinen puhelinkilpailu on kiistan vuoksi jäissä.

Vennamon mukaan kilpailun puutteesta koituu haittaa kuluttajille, koska paikallispuheluiden hinnat pysyttelevät korkealla.
- Paikallispuheluiden hinnoissa on ilmaa 25-30 prosenttia, Vennamo arvelee.

Vennamo muistuttaa, että kaukopuheluiden hinnat ovat nykyisin enää kymmenesosa siitä mitä ne olivat kymmenen vuotta sitten.

Kilpailun paikallispuheluista olisi pitänyt alkaa viime elokuussa, kun uusi teletoimintalaki tuli voimaan, mutta Telen ja yksityisten puhelinyhtiöiden kiista verkkovuokrista pitää yllä alueellisia monopoleja. Vennamo kertoo Suomen PT:n jättäneen riidan liikenneministeriön ratkaistavaksi.


Yritykset eivät halua odottaa Ruotsia EMU-ratkaisussa

Suomalaisyritykset katsovat, että EMU-ratkaisu on tehtävä itsenäisesti, Ruotsia on turha odottaa. Ainoastaan joka kymmenes yrityksen edustaja on sitä mieltä, että Suomen on odotettava Ruotsia.

Vastaukset ovat Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton yrittäjille tekemästä kyselystä. Vastanneista 84 prosenttia kannatti Suomen EMU-jäsenyyttä ensimmäisten joukossa.


Työttömyys laskenut hieman

Työttömyys on Tilastokeskuksen mukaan vähentynyt alle 16 prosentin. Vuodessa työttömyys on laskenut 0,7 prosenttiyksikköä. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysprosentti on nyt 15,9. Maaliskuussa työttömänä oli 397 000 henkeä.


Teollisuuden ympäristöinvestoinnit kasvoivat 51 prosenttia

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan selvästi vuonna 1995. Teollisuus käytti tuolloin uusiin ympäristöinvestointeihin rahaa 51 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Investointien osuus teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista oli vajaat seitsemän prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 1994, mutta selvästi vähemmän kuin kahtena aiempana vuonna.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit lisääntyivät vuonna -95 kaikilla muilla teollisuudenaloilla paitsi energiahuollossa. Eniten ne kasvoivat metsäteollisuudessa, jossa rahaa käytettiin noin 430 miljoonaa markkaa edellisvuotista enemmän. Eniten panostettiin vesiensuojeluun.


Suomi EMU-kelpoinen

Suomen odotetaan ottavan tänään paikkansa EU:n talouseliitissä. Ennakkotietojen mukaan EU:n komissio toteaa, että Suomi täyttää EMU-kriteerit.

Viime vuoden tilastot osoittavat, että Suomi täytti niin kolmen prosentin alijäämäkriteerin kuin myös velkakriteerin, jonka mukaan julkinen velka saa olla enintään 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Komission mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä oli viime vuonna 2,6 prosenttia ja julkisen velan osuus kokonaistuotannosta 58,7 prosenttia.

Suomen lisäksi myös Hollanti, Luxemburg, Tanska ja Irlanti ovat lunastaneet paikkansa EMU-eliitissä.


Aamulehti ja MTV yhteen

Aamulehti ja MTV yhdistyvät. Uudesta pörssiin vietävästä konsernista tulee viestintäalan suurin Suomessa. Konsernin liiketoiminta järjestetään kolmeen alakonserniin: tv- ja radiotoimintaa hoitaa MTV Oy, kustannustoimintaa Alpress Oy ja painotoimintaa Alprint Oy.

Fuusiosta päättävät yhtiökokoukset, joille esitetään, että Aamulehden osakkeet vaihdetaan uuden yhtiön osakkeisiin suhteella 1:1 ja MTV:n osakkeet suhteella 1:137,5. Fuusion ehtona on myös, että viranomaiset myöntävät tarvittavat luvat.

Koonnut: IA
25.4.1997


TALOUS -SIVULLE