BACK
TalousRahaliiton lykkäyksestä seuraisi paniikki

Saksan talousongelmat ja työttömyyden kasvu ovat vauhdittaneet keskustelua siitä, toteutuuko Euroopan talous- ja rahaliiton EMU:n kolmas vaihe aikataulun mukaisesti. Meritan pääanalyytikko Jukka Lepomäki kertoo markkinoiden epäilyn aikataulua kohtaan selvästi kasvaneen viime viikkoina.

Markkinointi Internetissä, osa 4 - Markkinaviestintä

Internet on markkinaviestinnälle haaste ja mahdollisuus. Viestintäympäristö poikkeaa totutusta joukkoviestintämallista, eikä käsitteitä ja mittausjärjestelmiä ole vielä yleisesti määritelty. Ilmoittelu Webissä onkin lastenkengissään, ja kulutustavaroiden suuret mainostajat loistavat poissaolollaan. Internetin tarjoaman vuorovaikutuksen ansiosta markkinaviestinnälle kuitenkin avautuvat mainiot näkymät.

EMU-puskurit: Runsaudensarvea etsimässä?

EU:n talous- ja rahaliittoa EMU:a koskevan poliittisen keskustelun avainsanoiksi ovat muodostuneet EMU-puskurit tai täsmällisemmin puskurirahastot. Rahastoja on ehdotettu korvaamaan EMU:n myötä menetettäviä devalvaatiomahdollisuuksia, ja niillä toivotaan kyettävän EMU-maailmassa torjumaan suhdannelaman vitsauksia.

EMU voi viedä tukia viljelijöiltä

Maataloustuet voivat pienenentyä Euroopan talous- ja rahaliittoon liityttäessä, jos ne maksetaan euroina vihreiden ecujen sijaan. EMU ei kuitenkaan ilmeisesti tuo ongelmia maataloudelle, arvioi professori Lauri Kettunen maatalouskatsauksessaan.

Korjausrakentamisella työtä

Korjausrakentaminen on todettu riittämättömäksi. Asuntojen ja julkisten tilojen suunnittelun ja rakentamisen virheet ovat paljastuneet myös merkittävinä terveyshaittoina. On tehty lukuisia esityksiä korjausrakentamisen kasvattamiseksi ja samalla alan tutkimus- ja kehitystyön tehostamiseksi.

Suomi ei verota Espanjassa asuvan yksityistä eläkettä

Viikon verovinkki.

Viikon varrelta - taloutta lyhyesti

Arthur Andersen Keskon Tuko-kaupan uskotuksi mieheksi. Pk-yrityksillä myönteiset näkymät. Osuuspankkikeskus optimistisin talousennusteessaan. Yrittäjän kohtalo. Talouskasvu voimistui.

Talousennusteet vuosille 1996 ja 1997

Tällä sivulla seurataan valtiovarainministeriön ja kolmen taloustutkimuslaitoksen (ETLA, PTT ja Palkansaajien tutkimuslaitos) ennusteita Suomen talouden kehityksestä.