Politiikka ei suomalaista kiinnostaTiistaina julkistetun Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) kansallisen asennetutkimuksen mukaan suomalaisia ei kiinnosta politiikka - vielä vähemmän puolueet. Tutkimuksen mukaan suomalaisilla on realistinen käsitys kaiken jatkuvasta muuttumisesta. Tutkimuksessa luonnehditaan suomalaista modernin epävarmaksi.


Suomalaiset hyväksyvät EU-jäsenyyden tapahtuneena tosiasiana. EU:sta eroamista kannattaa vajaa neljännes suomalaisista. Muut lähivuosien suuret kansalliset ratkaisut tuovat sen sijaan esiin erimielisyyttä ja tiukkojakin kannanottoja. Yli 40 prosenttia suomalaisista katsoo, että Suomen tulee liittyä EU:n talous- ja rahaliittoon, jos useimmat muut EU-maat liittyvät siihen.

NATO ei innosta

Suomen NATO-jäsenyys ei saa tutkimuksessa kannatusta. Suoraa liittymistä puolustusliiton jäseneksi kannattaa vain 17 prosenttia kansalaisista. Suomalaisten enemmistö eli 50 prosenttia katsoo, että Suomen tulee toimia NATO:n kanssa läheisessä yhteistyössä siihen kuitenkaan liittymättä.

Yhteistoiminta Pohjoismaiden kanssa nauttii suurta kannatusta. Sen takana on yli 80 prosenttia suomalaisista.

Julkista turvaverkkoa kaivataan

Myöskään markkinatalouden nykymeno ei suomalaista tyydytä. Sitä kuvataan suuryritysten ehdoilla toimivaksi, vahvemman oikeutta suosivaksi, liikaa taloudellisia arvoja korostavaksi ja liian suuria hyvinvointieroja tuottavaksi.

Julkisia hyvinvointipalveluja kannatetaan taas aiempaa enemmän. Yksityistämiseen perustuvan hyvinvointimallin kannatus on neljänä viime vuotena hieman laskenut.

Vasta vajaa viidennes kansalaisista katsoo laman olevan ohitse. Käsitys selittyy oletettavasti edelleen korkeilla työttömyysluvuilla. Tulevaisuudenuskossa on palattu vuotta 1986 korkealle tasolle. Työttömyystilanne ei kuitenkaan estä suomalaisia ajattelemasta huomattavan myönteisesti tulevaisuudesta.

Tutkimuksessa tulee esiin myös tahto kaupunkien ja maaseudun yhteistyöstä. Maaseutu nauttii suomalaisten arvostusta ja kannatusta. Maaseudun idyllille asetetaan kuitenkin ehtoja. Maaseutu olisi pystyttävä säilyttämään elinkelpoisena, mutta pitkälle omaehtoisesti, ilman mittavaa ulkopuolista tukea.

Politiikka on vierasta

Suomalaisten vieraantuneisuus politiikasta on yhtä voimakasta kuin ennenkin. Peräti 85 prosenttia vastaajista katsoo, että puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas tavallisten ihmisten ongelmista. Tämä käsitys pikemminkin on lisääntynyt kuin vähentynyt.

Neljä kymmenestä suomalaisesta ei ole kiinnostunut politiikasta eikä seuraa politiikkaa aktiivisesti. Alle kolmikymppisten kohdalla kuusi kymmenestä ilmoittaa, ettei ole kiinnostunut politiikasta.

Vain 18 prosenttia katsoi, että demokratia toimii Suomessa hyvin. Peräti 71 prosenttia kansalaisista toivoo vahvoja kurin ja järjestyksen palauttavia johtajia.

EVA:n tutkimus toteutettiin vuodenvaihteessa. Siihen osallistui liki 2500 suomalaista.

IA
28.2.1997


POLITIIKKA -SIVULLE