Myös Labour on ottanut etäisyyttä euroon

Itsenäinen puntaEnglannin työväenpuolue kiristää EMU-kantojaan lähestyvien parlamenttivaalien alla. Viime viikolla puolue esitteli omat EMU-ehtonsa. Kävipä vaaleissa siis miten tahansa, punta näyttäisi ainakin ensi vaiheessa säilyttävän itsenäisyytensä. Olisiko tosiaan niin, että EMU-uskovaiset Brysselissä ja muualla manner-Euroopassa ovat pitäneet turhaan peukkuja työväenpuolueen vaalivoiton puolesta?


Tarkasti kansalaismielipidettä seuraava konservatiivien vaalikone tiukensi viime viikolla omaa EMU-kantaansa ulkoministeri Malcolm Rifkindin suulla. Hän totesi hallituksen olevan EMU-vihamielinen. Työväenpuolue seurasi perässä, uskollisena konservatiivien irtiottoja neutraloivalle vaalitaktiikalleen.

Viisi ehtoa Eurolle

Opposition varjovaltiovarainministeri Gordon Brown esitteli Financial Times -lehdessä puolueen puheenjohtajan kanssa sovitut viisi "Britannian talouden testiä", joiden mukaan työväenpuolue päättäisi liittymisestä rahaliittoon.

  • Ovatko Euroopan valtiot taloussyklin eri vaiheissa?
  • Onko uuden valuutan vakaussopimuksessa ja työmarkkinoilla riittävästi joustavuutta vastaamaan talouden shokkeihin?
  • Vaikutus työllisyyteen?
  • Englantilaisten yritysten halukkuus investoida kotimaahan ja muualle sekä muiden investoinnit Englantiin?
  • Vaikutus maan talousalan palvelutuotantoon?

Brown vaati kuitenkin, että työväenpuolue säilyttää option osallistua rahaliittoon seuraavalla vaalikaudella ensimmäisessä aallossa, mikäli taloustilanne on oikea. Nyt julkaistun listan tarkoituksena saattaakin olla lähinnä maan EMU-keskustelun hämmentäminen ja konservatiivien valttikortin varastaminen. Sen verran avoimeksi työväenpuolue oman kantansa jättää.

Ristiriitaisia linjauksia

Kumpikin puolue on antanut hyvin ristiriitaisia EMU-linjauksia. Sekä hallituksen että opposition keskeiset henkilöt ovat jakautuneet asian suhteen kahteen leiriin. Ulkoministerit, Malcolm Rifkind ja Robin Cook, ovat olleet vahvoja euroskeptikkoja ja EMU-epäilijöitä. Valtiovarainministerit sen sijaan ovat halunneet pitää luukut auki eurovaluutalle.

Työväenpuolueen varjoulkoministeri Robin Cook tosin hämmästytti helmikuun alussa sanomalla, että vaadittaisiin erittäin vakavaa ja selkeää laskelmointia, mikäli päätettäisiin jäädä ulos vielä vuoden 2002 jälkeenkin. "Jos se etenee ja jos se menestyy - toisin sanoen mikäli se on vakaa - emme voi jäädä ulkopuolelle", hän totesi.

Vasta vaalien jälkeen, valitun pääministerin asemasta ja todennäköisen kansanäänestyksen tuloksesta riippuen, voidaan odottaa selväsanaisempia linjauksia. Huomattavaa on, että ainakin toistaiseksi kummankin puolueen puheenjohtajat ovat pääsääntöisesti halunneet antaa EMU-kommentoinnin muille henkilöille.

Saksan talous tärkein tekijä

Saksan talouden heikkeneminen näyttäisi vahvistavan brittihallituksen neuvotteluasemia. Mikäli Saksa ei täytä konvergenssikriteereitä, lienee edessä kaksi vaihtoehtoa: joko Euroa lykätään tai kriteereitä löysätään. Euro ilman Saksaa taas olisi melkein kuin Bretton Woods ilman Yhdysvaltoja.

Kriteereiden löysääminen tekisi entistä vaikeammaksi Välimeren maiden ulkopuolelle jättämisen. Se on monen - varsinkin saksalaisen - talousasiantuntijan mielestä tärkeä edellytys vahvan Euron luomiselle. Ainakaan heikkoon euroon britit tuskin haluavat tulla mukaan.

Mikäli taas Välimeren maat halutaan pitää ulkona kriteereiden lieventämisestä huolimatta, voi Lontoo yhdessä näiden maiden kanssa kaataa koko hankkeen määrävähemmistöllään ministerineuvostossa.

Euron lykkääminen taas olisi Helmut Kohlille merkittävä arvovaltatappio ennen seuraavia vaaleja. Mitään takeita ei myöskään ole siitä, että lykkäys muodostuisi vain määräaikaiseksi ja että Välimeren maat sen takia jäisivät EMU:n kolmannen vaiheen ulkopuolelle.

Toinen koko Euroopan kannalta keskeinen prosessi saattaisi myös vaarantua vakavasti: laajenemisneuvottelujen aloittaminen EMU-väliajalla olisi vähintäänkin hankalaa.

Rahaliiton tukijoiden kannattaa siis edelleen pitää peukkuja työväenpuolueen vaalivoitolle ja Saksan talouskehitykselle.

JORI ARVONEN
28.2.1997


TALOUS -SIVULLE