Viikon varrelta - taloutta lyhyesti


Tyytymättömyys ay-liikkeeseen työttömyyden hoidossa kasvanut

Valitut Palat -lehden Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä ilmenee, että lähes puolet suomalaisista katsoo, ettei ay-liike ole hoitanut työttömien asioita riittävän hyvin. Ay-liikkeen osuutta työllisyyden hoidossa moittii 45 prosenttia suomalaisista. Tutkimuksen mukaan vain joka kolmas vastaaja, 34 prosenttia, antaa myönteisen arvion. Vastaajista 21 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään.

Kriittisimmin suhtautuvat pohjois- ja keskisuomalaiset, työväestö sekä yli 50-vuotiaat. Myös miehet ja eläkeläiset ovat selvästi muita ryhmiä kriittisempiä ay-liikettä kohtaan. Tyytymättömyys ammattiyhdistysliikkeen työttömyyden hoitoon on kasvanut vuodesta 1993. Tuolloin 40 prosenttia vastaajista moitti ay-liikettä.

Tutkimus tehtiin 21. tammikuuta, ja siinä haastateltiin puhelimitse 506 suomalaista.


Hämäläinen: Suomi täyttää EMU-ehdot tänä vuonna

Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen arvioi maanantaina, että Suomi täyttää EMU-kriteerit hyvin todennäköisesti tänä vuonna. Hän korostaa, että ehtona oleva hinta-, korko- ja valuuttakurssivakaus on välttämätön tavoite ilman EMU-jäsenyyspyrkimyksiäkin.

Hämäläisen mukaan yhteisestä rahasta eurosta selkeimmin hyötyvät sen alueella ulkomaankauppaa käyvät pk-yritykset, joilla on ollut vähiten mahdollisuuksia suojautua valuuttakurssiriskeiltä.

Euron aikana suojautuminen ulkopuolisten valuuttojen vaihteluita vastaan tulee nykyistä olennaisesti halvemmaksi.
- Ehkä suurin hyöty kuitenkin on odotettavissa siitä, että luottamus valuuttakurssin vakauteen merkitsee Suomelle aiempaa vakaampia ja matalampia korkoja, sanoi Hämäläinen.


Markkinoiden EMU-usko heikkenee

Usko talous- ja rahaliiton syntymiseen aikataulussa heikkenee. Saksalaisen talouslehti Handelsblattin teettämässä EMU-barometritutkimuksessa markkinoiden usko rahaliittoon laski ensimmäistä kertaa, 79 prosentista 73 prosenttiin.

Syynä epäilyihin pidettiin Saksan vaikeuksia saada julkisen talouden vajeensa alle EMU-ehtojen kolmen prosentin rajan. Maan vaikeuksia pahentavat tammikuussa julkaistut yllättävän huonot työttömyysluvut. Handelsblattin mukaan harvat markkinoilla uskovat Saksan pitävän vajeensa alle kolmessa prosentissa. Uusien leikkausten tekemistä pidetään Saksan hallitukselle vaikeana ellei mahdottomana.


Liiketalousopit auttaneet kuntia

Liiketalousperiaatteiden soveltaminen kuntien siivoustoimeen on yleistynyt selvästi. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan kunnat ovat alentaneet siivouksen kustannuksia viidessä vuodessa yli viidenneksellä eli lähes 500 miljoonalla markalla.

Kunnat ovat muodostaneet entistä enemmän itsenäisiä liiketalousperiaatteella toimivia yksiköitä, minkä katsotaan lisäävän sekä kustannustietoisuutta että kehittämis- ja kilpailuttamismahdollisuuksia.

Yksityisiä siivousliikkeitä kunnat ovat käyttäneet suhteellisen vähän. Niiden käytön uskotaan kuitenkin lisääntyvän kolmesta prosentista viiteen parin vuoden kuluessa. Säästöt on saatu aikaan pääasiassa henkilöstöä ja muita henkilöstömenoja vähentämällä.


Ahvenanmaan ja manner-Suomen veroraja voimaan 1.3.

Valtiovarainministeriön asettama verorajatyöryhmä viimeisteli tällä viikolla Ahvenanmaan ja manner-Suomen välisen verorajan avoimia kysymyksiä. Veroraja tulee voimaan lauantaina 1.3.

Ahvenanmaan ja manner-Suomen välille tulee arvonlisä- ja valmisteverotusta koskeva veroraja, joka perustuu Suomen EU-jäsenyyssopimukseen. Ahvenanmaa jättäytyi jäsenvaltioiden välistä verotusta yksinkertaistavien määräysten ulkopuolelle. Taustalla oli Ahvenanmaan halu säilyttää veroton myynti laivoilla.

Koonnut IA
27.2.1997


TALOUS -SIVULLE