Arjen näkökulmaa talouspolitiikkaan

Naisten vuoksiPuoluerajat ylittävä naisverkosto, joka kutsuu itseään Naisten vuoksi verkostoksi, on toiminut viime vuodesta alkaen. Kyseessä on yritys tuoda uusia näkökulmia talouspoliittiseen keskusteluun.


Verkostossa on mukana poliittisten toimijoiden, kuten kansanedustajien lisäksi myös naisia eri kansalaisjärjestöistä, kuten ympäristö- ja naisasialiikkeestä, kirkosta ja niin edelleen. On mukaan kelpuutettu joku mieskin.

Johtavana ajatuksena on huoli siitä, että talouspoliittinen keskustelu on näkökulmaltaan varsin rajoittunutta.

Hiljaisuuden painopiste on siirtynyt

- Kärjistetysti voidaan sanoa, että päätöksentekoa hallitsee keski-ikäisen autoilevan miesinsinöörin näkökulma. Tällöin monen ääni jää puuttumaan talouskeskustelusta, verkostoa koonnut Sirpa Pietikäinen sanoo.

Pietikäisen mielestä hiljaisuuden painopiste on siirtynyt. Kun Suomella meni lujaa, ns. pehmeä näkökulma dominoi keskustelua - väiteltiin minne kanavoidaan kasvavia resursseja. Nyt julkisessa keskustelussa vallitsee pehmeän näkökulman hiljaisuus. Näin arjen näkökulma jää usein paitsioon. Hiljaisuus luo illuusion siitä, että näkökulman poliittinen kannatus olisi vähentynyt. Näin ei kuitenkaan ole vaan hiljaisuuden painopiste on ikään kuin siirtynyt.

Verkoston tarkoitus ei ole luoda mitään manifestia, tehdä ohjelmaa, julkilausumaa tai järjestää tempauksia.
- Tarkoitus on keskustella ja vaihtaa tietoa. Emme pyri olemaan keskenämme samaa mieltä, ja tuskin se olisi mahdollistakaan näin laaja-alaisesti eri tahoilla talouspolitiikkaa miettivien toimijoiden kesken, Pietikäinen sanoo.

- Talouspoliittinen keskustelu on usein näennäiskeskustelua. Esimerkiksi Lipposen ja Ahon väitellessä molemmat edustavat samaa talouspoliittista näkökulmaa ja näkemystä.
- Väittelyä käydään niin sanotusti pilkun paikasta, heittää Pietikäinen.

Ei oppositiopolitiikkaa, vaan useampia näkemyksiä

Verkosto haluaa keskustella markkinavoimien ja politiikan välisestä työnjaosta sekä tuoda arjen talouspoliittiseen keskusteluun - tuoda mukaan keskusteluun sen, mitä päätöksenteko tarkoittaa kodeissa ja miten tehdyt päätökset vaikuttavat yksilöiden elämänhallinnan mahdollisuuksiin.

- Kyseessä ei myöskään ole opposition kokoaminen harjoitetulle talouspolitiikalle. Niin sanottujen kovien faktojen rinnalle tarvitaan myös arkifaktoja päätöksenteon perustaksi, Pietikäinen sanoo.

Ensi sunnuntaina Naisten vuoksi järjestää Säädytön talous seminaarin Säätytalolla. Seminaarissa pohditaan, viekö markkinavoimat ja politiikka vikisee, vai onko niiden välinen työnjako kunnossa.

Työllisyyspoliittista keskustelua on ryhmän sisällä käyty, mutta vielä varsin vähäisin eväin. Jatkossa niitä on tarkoitus koota enemmän. Keskustelussa on kuitenkin ollut esillä työmarkkinoiden rakenne ja toimivuus, ns. Irlannin malli, jossa kannustetaan kolmatta sektoria työllistämään, sekä työajan lyhentämiseen liittyviä kysymyksiä.

Helposti haavoittuva, mutta kannatettava yritys

On hyvä, että talouspolitiikasta keskustellaan laajalla rintamalla. Naisten vuoksi verkosto tuo varmasti mielenkiintoisia näkökulmia.

Verkosto on helppo leimata ”sosiaalitanttojen hössötykseksi”. Kannattaa kuitenkin kuunnella loppuun ennenkuin tuomitsee ja pitää samalla mielessä, ettei liikkeellä ole yhteistä reseptiä. Talouspolitiikan keinovalikoima ja ihmisten arvot, asenteet ja aatteet ovat varmasti varsin kaukana toisistaan.

Uutta potkua poliittiseen keskusteluun verkosto voi tuoda, jos se korostaa tarpeeksi näkökulmansa laatua. Haavoittuvuus on varsin suuri riski. Riittää, kun yksi heittää jonkin todellisen sammakon, niin jokin muu verkosto tai vähintään julkinen sana tappaa uuden näkökulman esilletuomisyrityksen.

MAX MICKELSSON
28.2.1997


POLITIIKKA -SIVULLE