Pelkän ”itsesensuurin” voimaan haitallisen materiaalin välittämisessä ei luoteta

Liikenneministeriön työryhmä: Vastuut tietoverkoissa selkeiksiLiikenneministeriön työryhmän mielestä tietoverkkojen sääntelyä on selkeytettävä niin, että perusoikeudet kuten yksityisyys ja sananvapaus turvataan myös tietoverkoissa. Yksityisyyden suojaamiseksi tietoverkkopalveluja tulisi voida käyttää mahdollisimman paljon nimettömänä. Lisäksi olisi tiukennettava tietoja välittävien verkko-operaattorien salassapitovelvollisuuksia.


Liikenneministeriön työryhmä on valmistanut raportin yksityisyydestä ja sananvapaudesta tietoverkoissa. Raportti kuuluu liikenneministeriön vuonna 1995 käynnistämään nelivuotiseen kansalliseen tietoverkkojen TIVEKE-kehittämisohjelmaan.

Työnantaja ei saisi nuuhkia postiasi

Työryhmän mielestä yksityisyys tietoverkoissa tulisi turvata säätämällä tietoverkkopalveluja tarjoaville samat salassapitomääräykset kuin puhelinpalveluja tarjoaville.

Toiselle tarkoitettua viestiä ei saisi tallentaa eikä sen sisältöä paljastaa tai käyttää hyväksi. Esimerkiksi työnantajalla ei olisi oikeutta puuttua työaikana lähetettyihin sähköpostiviesteihin.

Työryhmän mukaan tarvitaan lisäselvityksiä siitä, milloin tietoverkoissa voidaan toimia nimettömänä ja milloin taas henkilöllisyyden todistaminen on välttämätöntä.

Ongelmana sanavapaus ja laiton materiaali

Sananvapauden kannalta tietoverkkojen keskeinen ongelma on siinä, kuinka säilyttää mahdollisuus julkaista aineistoa vapaasti ja kuitenkin estää laittoman materiaalin välittäminen.

Työryhmän mielestä tietoverkkojen laittoman materiaalin karsimiseksi tulisi lisätä operaattorien velvollisuuksia luovuttaa viranomaisille tietoja aineiston lähettäjistä. Myös vastuut julkaistavasta aineistosta pitäisi määritellä nykyistä tarkemmin.

Luovutusvelvollisuus ei kuitenkaan poista sitä ongelmaa, että ns. luvatonta materiaalia on mahdollista lähettää anonyymipalvelimien kautta ilman, että lähettäjästä jää mitään jälkeä.

Tietoverkkojen laittoman materiaalin karsimiseksi tarvitaan sisällön tuottajien, kustantajien ja toimittajien keskinäisiä sopimuksia. Sopimusten valvontaa ei pitäisi antaa yksin tietoverkko-operaattoreille. Vaarana olisi silloin, että itsesääntelyä käytetään kilpailua rajoittavasti. Epäillään myös, että tämä saattaisi muodostua sananvapauden rajoittamiseksi.

Pelkkä ”itsesensuuri” ei riitä

Tietoverkkojen laitonta sisältöä ei ministeriön mukaan voida kokonaan poistaa itsesääntelyn avulla. Tehokkaimpana keinona työryhmä näkee tekniset ratkaisut, joilla voidaan estää tietynlaisen aineiston välittäminen erilaisten luokitusten perusteella.

Ministeriön mielestä tehokas ja suositeltava tapa suojata yksittäistä surffaaja haitalliselta materiaalilta on vastaanottajakohtaisten, erilaisia luokittelupalveluja hyödyntävien teknisten ratkaisujen (esimerkiksi PICS) käyttöönotto. Tällöin käyttäjät tai esimerkiksi vanhemmat tai opettajat voisivat ennakolta valita mitä materiaalia koneeseen voi ottaa vastaan.

IA
28.2.1997


POLITIIKKA -SIVULLE