Kokoomus suhtautuu myönteisesti eduskuntatyön tekemiseksi sujuvammaksi:

Kaksi käsittelyä ja lakiLakien käsittelykertojen vähentäminen kolmesta kahteen on suurimpia muutoksia itsenäisyyden ajan eduskunnassa. Kokoomuksen eduskuntaryhmästä lähtenyt ajatus sisältynee maaliskuussa annettavaan perustuslakikomitean mietintöön.
- Kaksi käsittelykertaa on riittävä perusteellisuus, toteaa ryhmän puheenjohtaja Ben Zyskowicz.Osin jo Ruotsin vallan ajoilta periytyvien perustuslakien uudistusta on Suomessa viritelty jo 70-luvulta saakka. Miehen ikään ehtineen uudistustyö loppusuora alkaa olla käsillä, sillä perustuslaki 2000 -komitean on määrä antaa ehdotuksensa yhtenäisestä perustuslaista maaliskuussa.

Uudessa perustuslaki on tarkoitus saattaa voimaan kolmen vuoden kuluttua, presidentinvaalien jälkeen maaliskuussa vuonna 2000. Siinä käsitellään mm. hallituksen asetuksenantovaltaa, presidentin nimitysoikeutta, ulkopolitiikan valtasuhteita ja lakien perustuslainmukaisuuden jälkivalvontaa.

Itsenäisyyden ajan suurin muutos

Uuden perustuslain myötä myös eduskuntatyö kokee itsenäisyyden ajan suurinta muutostaan. Komiteassa on pohdittu lakien käsittelyjärjestyksen vähentämistä kolmesta käsittelystä kahteen. Saman suuruusluokan uudistuksia on ollut lähinnä vain suuren valiokunnan roolin muuttaminen.

Kokoomuksen piirissä uudistukseen suhtaudutaan myönteisesti, kertoo ryhmän puheenjohtaja Ben Zyskowicz. Asiaan kiinnitettiin ryhmässä huomiota jo valtiosäännön osauudistuksen yhteydessä. Zyskowiczin mielestä uudistus olisi mielekäs.
- Lähetekeskustelu plus kaksi käsittelykertaa olisi ihan riittävä perusteellisuus lakien käsittelylle, kun niihin vielä liittyy perusteellinen valiokuntavaihe.

- Se sujuvoittaisi eduskuntatyötä, enkä näe että siitä seuraisi mitään ongelmia.
- Kuitenkin tämä on niin iso harppaus, että se on hyvä perusteellisesti selvittää ennen ratkaisujen tekemistä.

Demokratia ei kavene

Demokratiaa ja kansanedustajien vaikutusvaltaa kahteen käsittelyyn siirtyminen tuskin voi sanoa kaventavan. Nykyjärjestelmässäkin ensimmäinen käsittely jää usein vain muodolliseksi ja vaikutusvalta käytetään lain käsittelyn muissa vaiheissa.

Keskusteluja uudistuksesta ei vielä juuri ole käyty, joten vastustustakaan ei ole ehtinyt nousta esiin. Zyskowicz arvelee vastaisiakin näkökohtia nousevan kunhan asiaa perusteellisemmin selvitetään.

PETE PAKARINEN
7.2.1997


OTSIKKOSIVULLE