Kesko myi Tukon kotimaiselle ostajaryhmälleKesko myi Tukon Anttiloita lukuun ottamatta 2,2 miljardilla markalla. Tukon ostajia ovat Wihuri, Sentra, Stockmann ja Heinon Tukku. Kiinteistöt myydään vakuutusyhtiöiden muodostamalle kiinteistöyhtiölle, jonka omistavat Eläke-Varma, Eläke-Sampo, Nova ja Sampo. Kesko julkisti kaupan perjantai-iltana.

Kauppahintoja voidaan vielä tarkistaa, mutta Keskon mukaan se ei olennaisesti vaikuta yhtiön taloudelliseen asemaan. Kaupat raukeavat, jos EU:n komissio ei anna niille lupaa huhtikuun loppuun mennessä.

Keskossa odotetaan EU-komission kantaa kauppoihin helmikuun aikana. Pääjohtaja Eero Kinnunen kertoi, että kauppoihin ollaan tyytyväisiä, ja niissä päästiin suurinpiirtein omilleen.

Keskon tarkoitus ei kuitenkaan ollut keväällä Tukoa ostaessa myydä sitä eteenpäin, vaan Kesko joutui myymään Tukon, koska komission mielestä sille olisi syntynyt määräävä markkina-asema päivittäistavarakaupassa.

TukoSparin suurimmaksi omistajaksi Wihuri-Sentra

Tukon hankinta- ja logistiikkayhtiön TukoSparin suurimmaksi omistajaksi tulee Wihuri, jonka osuus on 44 prosenttia. Sentra omistaa TukoSparista Suomen Sparin kautta 35 prosenttia, Stockmann 14 prosenttia ja Heinon Tukku seitsemän prosenttia. Koko Tukosparin osakekannan kauppahinta on 235 miljoonaa markkaa.

Sentra ostaa 253 miljoonalla markalla Suomen Sparin osakekannan, josta Metro-tukkutoiminta ja pikakutukkutoiminta on myyty Wihurille. Tuko ostaa puolestaan Sentralta Carrols-hampurilaisketjun, jonka hinta on noin 90 miljoonaa markkaa. Järjestelyissä Sentran liikevaihto nousee nykyisestä 800 miljoonasta markasta neljään miljardiin markkaan.

Tukon päivittäistavarakaupan kiinteistöt, kauppapaikat, varasto- ja pikatukkukiinteistöt Kesko myi vakuutusyhtiöiden omistamalle kiinteistöyhtiölle, joka on tehnyt tukolaisten kauppojen ja tukkujen kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Keskolle jää edelleen Anttilan kiinteistöt ja Rautia.

Kaupat voimaan komission hyväksynnällä

Jo aiemmin Kesko sopi Tukon päivittäistavarakaupan myymisestä Anttila -tavaratalojen päivittäistavaratalo-osastoja lukuunottamatta suomalaiselle ostajaryhmälle EU:n komission toteaman määräävän markkina-aseman purkamiseksi. Järjestelyn yhteenlaskettu kauppahinta on noin 2,1 miljardia markkaa. Kaupat tulevat voimaan, mikäli Euroopan Unionin komissio ne hyväksyy.

Tukon hankinta- ja logistiikkayhtiö TukoSpar Oy:n osakekanta on myyty Heinon Tukku Oy:lle, Sentra Oy/Suomen Spar Oy:lle, Oy Stockmann Ab:lle ja Wihuri Oy:lle. Suomen Spar Oy:n osakekanta on myyty Sentra Oy:lle. Suomen Spar Oy on myynyt Metro-tukkutoiminnan ja pikatukkutoiminnan Wihuri Oy:lle.

Päivittäistavarakauppaan liittyvät kiinteistöt, kauppapaikat, varasto- ja pikatukkukiinteistöt on myyty Tuko Oy:stä Eläke-Varma, keskinäinen vakuutusyhtiön, Vakuutusosakeyhtiö Eläke-Sammon, Henkivakuutusosakeyhtiö Novan ja Vakuutusosakeyhtiö Sammon omistamalle kiinteistöyhtiölle.

Liiketoimintayhtiöt ovat sopineet kiinteistöyhtiön kanssa pitkäaikaisista vuokrasopimuksista. Kauppaan liittyen Kesko sekä liiketoimintayhtiöt ja niiden ostajat ovat sopineet laajasta vakuutusyhteistyöstä järjestelyssä mukanaolevien vakuutusyhtiöiden kanssa. Kaupat ovat sitovia, mutta niihin liittyy hinnantarkistusmekanismeja. Keskon arvion mukaan ne eivät olennaisesti tule vaikuttamaan Keskon taloudelliseen asemaan.

Tuko ostaa Sentra Oy:ltä Carrols-hampurilaisravintolaketjun liikearvon sekä liikeomaisuuden noin 90 miljoonalla markalla. Tukon päivittäistavarakaupan liikevaihto vuonna 1996 oli ilman Anttilaa 7,3 miljardia markkaa. Kaupat raukeavat, mikäli EU:n komission lupaa niihin ei ole saatu 30.4.1997 mennessä.

(FF)
10.2.1997


OTSIKKOSIVULLE