Viikonlopun poliittiset puheet


Niinistö ei lämpene NATO:lle

Valtiovarainministeri Sauli Niinistön (kok) mukaan Suomella ei ole tällä hetkellä tarvetta uusiin turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin. Niinistö ei lämpene entisen puolustusministerin Elisabeth Rehnin (r.) kehotuksille aloittaa heti käytännön toimet Suomen liittämiseksi NATO:n jäseneksi.
- Hallituksella ei ole nyt tarvetta muuttaa puolustuspoliittista linjaansa. Toisaalta kaikki ovet on pidettävä avoimina, Niinistö toteaa lauantain Savon Sanomissa.

Keskustan puheenjohtaja Esko Aho ehdotti hiljattain kansanäänestystä Suomen suhteesta puolustuliittoon. Niinistö pitää Ahon ehdotusta epäajankohtaisena.


NATO-jäsenyys maksaisi kolme miljardia

Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys kasvattaisi Suomen puolustusbudjettia peräti 30 prosenttia ja toisi kustannuksia kolme miljardia markkaa vuodessa.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija, majuri Mika Kerttunen sanoi sunnuntaisessa Satakunnan Kansan ja Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa, että Suomi pääsisi näin kiinni NATO:n johtamisjärjestelmiin.

Käytännössä tämä merkitsisi valmiutta ottaa Suomeen 300 hävittäjäkonetta ja toimia yhdessä kahden NATO-divisioonan kanssa. Kerttusen selvitysten mukaan NATO-jäsenyyden hinta määräytyisi maan valitseman ”paketin” mukaisesti.


Seppänen: Ahtisaari on naiivi

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Esko Seppäsen mielestä tasavallan presidentti Martti Ahtisaari on naiivi ja epäuskottava sanoessaan, että Suomi ei liity NATO:n jäseneksi nykyisissä oloissa tai tässä vaiheessa.

Seppänen sanoi sunnuntaina Turussa, että Ahtisaari ja muu ulkopoliittinen johto ymmärtää huonosti integraation logiikan tai näyttelee turhan päiten ymmärtämättömyyttä. EMU-asiassa ja EU:n hallitusten välisessä konferenssissa he kuitenkin toimivat niin, että pian Suomella ei ole todellista vaihtoehtoa.

Seppäsen mielestä Suomi on hallitusten välisessä konferenssissa hyväksymässä oman ulkopolitiikan tilalle entistä enemmän yhteistä ulkopolitiikkaa ja puolustusta sekä hyväksymässä EU:n päätöksentekoon lisää joustavuutta. Joustavuus on Seppäsen mukaan peitesana alistumiselle muiden tekemiin määräenemmistöpäätöksiin.


Paasio hillitsee NATO-intoa

Europarlamentaarikko Pertti Paasio (SDP) hillitsee mm. eräiden toisten europarlamentaarikkojen haluja liittää Suomi NATO:n jäseneksi. Paasio viitannee kokoomuksen euroedustaja Kirsi Pihan lausuntoihin. Paasio sanoi lauantaina Imatralla, että keskustelussa sivuutetaan varsin kevyesti, millaiset politiikan jyrkän muutoksen vaikutukset olisivat juuri turvallisuuteen.

Paasio sanoi, että hankkeet näyttävät naapurista (siis Venäjästä) välttämättä ja monesta syystä toisenlaisilta kuin meistä ja NATO:sta. Hyvät aikeet eivät läheskään aina johda tavoitteittensa mukaisiin tuloksiin, Paasio sanoi.

Paasion mukaan Suomen ja EU:n pitkä yhteinen raja on tärkeää seutua. Rajaa ja sen lähialueita ei ole siksi syytä muuttaa molemmin puolin kohoavan sotilaallisen valmiuden ja varustelutason alueeksi.


Perho: Kunnalliset luottamushenkilöt paljon vartijoina

Kokoomuksen puoluesihteeri Maija Perho sanoi lauantaina Mikkelissä, että kuntien uusien luottamushenkilöiden - niin valtuutettujen kuin lautakuntien jäsenten - keskeinen tehtävä on palauttaa kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon ja tarjota kanavat suoraan vaikuttamiseen.

- Kunnallisten luottamushenkilöiden määrä on vähentynyt lautakuntien yhdistämisen ja päätösvallan delegoimisen johdosta. Tämä ei ole ollut pelkästään myönteistä kehitystä.
- Tästä syystä on löydettävä virallisen päätöksenteon rinnalle uusia kanavia kuntalaisten suoralle vaikuttamiselle.

Perhon mukaan tämä tarkoittaa puolueiden toiminnassa sitä, että luottamushenkilöt keräävät ympärilleen verkostoja palvelujen käyttäjistä ja tuottajista.
- Useat kuntalaiset kokevat olevansa liian kaukana päätöksentekijöistä ja turhautuvansa vaikutusmahdollisuuksien puuttuessa. Tämä kasvanut kuilu on kurottava umpeen.
- Mikäli tässä onnistutaan lisätään samalla kuntalaisten luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa lähiympäristöön ja eri elämäntilanteissa tarvittavien palveluiden laatuun.


Sasi: Alhon malli ristiriidassa hallituksen linjan kanssa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kimmo Sasi sanoi lauantaina Tampereella, että toisen valtiovarainministerin Arja Alhon (SDP) kotitalouksien tukimalli on ristiriidassa hallituksen linjan kanssa.

Sasin mukaan Alho haluaa saada kotitaloudet työllistämään myöntämällä tukea kotitalousfirmoille. Tuen märäksi hän kaavailee 33 markkaa tunnilta. Tämä on Sasin mukaan pahasti ristiriidassa hallituksen linjan kanssa. Hallitusohjelman lisäpöytäkirjan mukaan yritystukia karsitaan 1,2 miljardia markkaa.
- Alhon malli lisäisi byrokratiaa. Todennäköistä olisi, että suuri osa budjetissa osoitetuista varoista hukkuisi rahojen pyöritykseen valtiolta firmoille.

Kotitalouksia voidaankin Sasin mielestä parhaiten houkutella työllistämään antamalla tuki veroista tehtävänä vähennyksenä suoraan työntekijän palkkaavalle perheelle.


Pekkanen uskoo talouskäänteeseen keväällä

Presidentti Martti Ahtisaaren kuuluisaa työllisyystyöryhmää - joka keksi työllisyyden puolittamistavoitteen - aikoinaan vetänyt Matti Pekkanen uskoo, että talouskasvussa tapahtuu tänä keväänä ratkaiseva käänne parempaan. Hän arvioi lauantaisessa Aamulehden haastattelussa, että työttömiä on kolmen vuoden kuluttua alle 300 000.

Haastattelussa Pekkanen myöntää, että työryhmän tavoite ei todennäköisesti toteudu. Syy siihen on Pekkasen mukaan talouskasvun nousun myöhästyminen. Kansantuote alkoi kasvaa vasta viime keväänä. Hän pitää nollakasvun vuosina tapahtunutta työttömyyden vähenemistä melkein ihmeenä. Työttömyys väheni 42 000 ihmisellä kahdessa vuodessa.
- Myönnän, että työttömyys on keventynyt pääasiassa työvoimaviranomaisten työllistämistoimien ja koulutuksen turvin, Pekkanen sanoo.

Koonnut IA
10.2.1997


OTSIKKOSIVULLE