Viikon varrelta - taloutta lyhyesti


Kuluttajat luottavat talouteen

Tilastokeskuksen kuluttajabarometri osoittaa, että kuluttajien luottamus Suomen talouden paranemiseen on vahvistunut edelleen tammikuussa. Kansalaiset olivat tyytyväisiä etenkin maan yleiseen taloustilanteeseen. He uskoivat myös oman taloustilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana.

Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isompien hankintojen tekoon. Asunnon tai auton ostoaikeet olivat hieman vähentyneet. Sen sijaan joka toinen aikoi tehdä kotimaan lomamatkan puolen vuoden sisällä ja joka kolmas suunnitteli ulkomaanmatkaa. Nousua vuoden takaisiin lukuihin on viidennes.

Tilastokeskus haastatteli kuluttajabarometriinsä 1600 suomalaista tammikuun lopulla.

Marraskuun kauppa reilusti ylijäämäinen

Kauppataseen ylijäämä nousi viime marraskuussa 6,1 miljardiin markkaan eli noin 3,8 miljardia suuremmaksi kuin lokakuussa. Kasvuun vaikuttivat marraskuuhun sattuneet alustoimitukset.

Viennin arvo oli marraskuussa 18,4 miljardia eli 15 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tuonnin arvo oli 12,2 miljardia. Koko tammi-marraskuun aikana 1996 kauppatase oli 42,9 miljardia markkaa ylijäämäinen.

Eurostat hyväksyi Suomen laskelmat

EU:n komission tilastotoimisto (Eurostat) on hyväksynyt Suomen metodin laskea budjettivajeensa ja valtion velan määränsä. Tämä auttaa oleellisesti Suomen pyrkimystä täyttää EMU-kriteerit.

Eurostatin tulkinnan mukaan Suomi saa lukea työeläkejärjestelmän osaksi julkista sektoria, vaikka järjestelmää hallitsevat yksityiset yhtiöt.

Asuntojen hinnat nousevat

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen nousu kiihtyi loka-joulukuussa. hinnat nousivat Helsingissä 7,8 ja koko pääkaupunkisuedulla 7,5 prosenttia. Helsingin keskustassa kerrostaloneliö maksoi keskimäärin 10 742 markkaa.

Tampereella, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Oulussa ja Rovaniemellä hinnat nousivat noin kuusi prosenttia. Muissa suurissa kaupungeissa hinnat kohosivat vain vähän tai pysyivät ennallaan. Asuntokauppojen määrä väheni noin 10 prosenttia heinä-syyskuuhun verrattuna.

Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni marraskuussa

Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni marraskuussa 6,5 prosenttia vuoden 1995 marraskuusta, ilmenee Tilastokeskuksen laatimasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Tuotannon lasku johtui lähinnä siitä, että hakkuut vähenivät 12 prosenttia. Maidontuotanto kasvoi marraskuussa vajaat kaksi prosenttia. Lihantuotannossa kasvua oli noin neljä prosenttia.

Kokonaistuotanto kasvoi marraskuussa neljä prosenttia edellisvuoden marraskuusta. Tuotanto lisääntyi marraskuussa kaikilla muilla aloilla paitsi maa- ja metsätaloudessa. (FF)

ILKKA AHTOKIVI
7.2.1997


OTSIKKOSIVULLE