Perho: Pelkkä talouskasvu ei riitäKokoomuksen puoluesihteeri Maija Perho korosti keskiviikkona eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa pitämässään puheenvuorossa, ettei pelkkä talouskasvu riitä työllisyyden paranemiseen.


Perhon mukaan Suomi on EU-jäsenenä ottanut täysivaltaisen paikkansa eurooppalaisena maana, jota se itsenäistymisestään asti on hakenut. Hän puuttui myös EU:n laajentumisen tuomiin etuihin.
- EU:n laajentumisella lisätään vakautta. EU-jäsenyys on paras tapa tasoittaa elintasoeroja Euroopassa.
- Hakijamaille on asetettu selkeät päämäärät demokratian takaavien järjestelmien vakiinnuttamisesta, oikeusvaltion toiminnasta ja ihmisoikeuksista sekä vähemmistöjen aseman turvaamisesta.

Vaikeuksia hakijamaille voi Perhon mukaan aiheuttaa sosiaali- ja ympäristöpolitiikan saaminen samalle tasolle kuin EU:n jäsenmaissa.
- Näiden sektoreiden osalta unionin on asetettava selkeät tavoitteet ennen jäsenyysneuvottelujen aloittamista.

Suomi integraation ydinjoukkoon

Perho ennustaa, että Euroopan rahaliitto toteutuu aikataulussaan ja näkee siitä koituvan aitoa hyötyä.
- Mitä suurempi on siihen liittyvien maiden määrä, sen suuremmat ovat Suomen hyödyt.
- Kilpailukykyä ei voida rakentaa devalvaatioiden ja niistä seuraavien tulonsiirtojen varaan. Uusissa olosuhteissa kilpailukyky on rakennettava aidolle pohjalle.

- Suomi on EMU:n ensimmäisessä vaiheessa mukana olevana maana integraation ydinjoukkoa.
- Siinä seurassa Suomi pyrkii edistämään unionin laajentumista, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä EU:n päätöksenteossa.
- Entisten Itä-Euroopan maiden lähentyessä Euroopan unionia Suomella on historiallinen tilaisuus toimia siltana niiden ja unionin välillä.

Taantumaan ei ole varauduttu

Perho sanoi, ettemme vielä ole valmiita kohtaamaan ennemmin tai myöhemmin vääjäämättä tulevaa taloudellista taantumaa.
- Olisi edesvastuutonta odottaa, että taantumaa ei tule. Siksi rakenteita on jatkuvasti sopeutettava yhteiseen maksukykyymme.

- Työttömyyttä ei voida olennaisesti alentaa, ellei taloudellinen kasvu jatku riittävän voimakkaana. Taloudellisen kasvun ja työllisyyden välinen yhteys ei kuitenkaan enää ole välttämättä yhtä selvä kuin mihin olemme tottuneet.

Talouskasvu ei ratkaise työttömyysongelmaa

- Monet merkit viittaavat siihen, että varsin voimakaskaan taloudellinen kasvu ei välttämättä työllistä totutulla tavalla.

Suomen kansantalouden kilpailukyky perustuu Perhon mukaan korkeaan teknologiaan, osaamiseen ja innovaatioihin kansallisesti vahvoilla aloilla.
- Teollisuustuotannon kasvu ei ratkaise joukkotyöttömyyden ongelmaa. Teknologia- ja innovaatiopainotteinen kasvu sen sijaan luovat kysyntää korkealuokkaisella ja koulutetulle työvoimalle.
- Tämän vuoksi täytyy kiinnittää kasvavaa huomiota henkisiin investointeihin, kuten koulutukseen ja sen tietoyhteiskunnan edellyttämien valmiuksien tuottamiseen.

- Suomalainen yhteiskunta varmistaa jokaisen yksilön toimeentulon turvaverkolla, kuitenkin kannustaen työntekoon, jolloin jokainen aktiivitoimenpide parantaa toimeentuloa.
- Yhteiskunta kantaa huolta niistä kansalaisista, jotka eivät pysty työllistymään pysyvästi tai lainkaan. Koko yhteiskunnan etu on hyvinvointiyhteiskunta, joka estää ja ehkäisee jatkossakin syrjäytymistä ja kannustaa yksilöä aktiivisuuteen.

Laajaa yhteistyötä

Puoluesihteeri Perhon mielestä yhteiskunnassa on nähtävä tärkeiksi myös kansalaisyhteiskunnan mukanaan tuomat uudet työn ja palvelun markkinat.
- Näitä uusia työn ja palvelun markkinoita muodostuu julkisen ja yksityisen sektorin rajojen hämärtyessä niiden välimaastoon.

- Tulevaisuudessa alueelliset verkostot, työosuuskunnat, ekotiimit ja muut yhteistoiminnan muodot vahvistuvat ja antavat osallistumisen mahdollisuuksia.

- Jotta Suomi voisi selvitä edessä olevista haasteistaan, tarvitaan laajaa poliittista yhteistyötä. Vain sen avulla myös kansalaiset saadaan vakuuttuneiksi siitä, että yhteiskunnallinen uudistustyö tapahtuu kaikkien kansanosien edut huomioonottavalla tavalla. - Maata ei rakenneta vastakohtaisuuksia kärjistämällä eikä synkkiä kehityskulkuja maalaamalla, korosti Perho.

IA
5.2.1997


OTSIKKOSIVULLE