Ympäristöjärjestöt huolestuneita EU:n vesisäädöksistä


Euroopan ympäristöjärjestöt ovat huolissaan komission suunnittelemasta puitedirektiivistä, joka koskee vesien suojelua. Luonnos kumoaa nykyiset pinta- ja pohjavettä koskevat ohjeet, jotka ovat ympäristöjärjestöjen mielestä olleet tärkeitä hyvän raakaveden turvaamisessa.


Ohjeissa määritellään standardit kelvolliselle vedelle, mutta uudessa direktiiviluonnoksessa ei näitä laatuvaatimuksia ole. 130 ympäristöjärjestön katto-organisaatio Euroopan ympäristötoimisto (EBB) arvioi, että vesilaitokset saattavat joutua lisäämään kemikaalien käyttöä kunnollisen juomaveden aikaansaamiseksi.

Järjestön mukaan komission hanke rajaa suojelun koskemaan liiaksi pelkästään pohjavesien suojelualueita, mikä on liian kapea näkökulma.

Yli-insinööri Tapani Suomela ympäristöministeriöstä kertoo, että yhteisön vesipolitiikkaa koskeva puitedirektiivi on vielä kesken.
- Keskustelua käydään siitä, miten kelvollinen vesi määritellään. Saattaa olla, että laatuvaatimuksia ja raja-arvoja vedelle vielä annetaan.

Suomessa tiukemmat säädökset pohjavesille

Keski-Euroopassa pohjavesien saastuminen on hyvin vakava ongelma. Seutu on tiheään asuttu, pohjavesialueet ovat laajoja ja ylettyvät maasta toiseen. Suomessa pohjavesien suojelu on aloitettu hyvissä ajoin, joten niin suuria ongelmia kuin Keski-Euroopassa ei ole päässyt syntymään.
- Suomi on lisäksi harvaanasuttu, ja pohjavesialueita on paljon, noin seitsemän tuhatta, Suomela selittää.

Suomen pohjavettä koskevat säädökset ovat tiukemmat kuin Euroopan unionissa.
- Suomen liittyessä EU:iin aiempia säädöksiä ei haluttu muuttaa. Sen sijaan pintavesipuolelle tuli EU:n johdosta eräitä tiukennuksia. Keski-Euroopassa nitraatti on yksi keskeisistä pohjavesien pilaajista.
- Suomessa nitraatti on lähinnä yksittäisten maatilojen ongelma. Raja-arvo on 25 milligrammaa litrassa, ja ylityksiä todetaan erittäin harvoin, Suomela kertoo.
- Keski-Euroopassa hälytysraja on 50 milligrammaa litrassa.

Pohjavesien pilaajien lista on pitkä.
- Teollisuuden kemikaalit, lannoitteet ja torjunta-aineet, öljyvahingot, vaarallisten aineiden kuljetus, kaatopaikat , viemäriverkostojen ylivuodot, lentokentillä käytettävät urea ja glykoli, turkistarhaus ja tiensuolaus.

(FF)
5.2.1997


OTSIKKOSIVULLE