IMF:n ekonomistit ennustavat Euroopan pankkien rakennemuutoksen jatkuvan edelleen

Euro luo maailman suurimmat finanssimarkkinatEuron käyttöönotto vuoden 1999 alussa synnyttää ajan myötä maailman suurimman yhtenäisen yhden valuutan finanssimarkkina-alueen. Näin arvioivat Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tutkijat rahaston viime vuoden rahoitusmarkkinakatsauksessa.


15 EU-maan muodostama markkina-alue on selvästi suurempi kuin Yhdysvaltain tai Japanin rahoitustuotteiden markkinat.

International Capital Markets -julkaisun mukaan EU:n pääomamarkkinoilla liikkeessä olleiden velkakirjalainojen, osakkeiden ja pankkilainojen määrä nousi vuoden 1995 lopussa noin 27 270 miljardiin dollariin, kun Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden yhteenlaskettu volyymi oli 22 908 miljardia dollaria ja Japanin markkinoiden 16 374 miljardia dollaria.

- Euron tarjoamat edut niin markkinoiden likviditeetin ja syvyyden kuin alentuvien rahoituskustannusten muodossakin ovat huomattavat, arvioivat IMF:n tutkijat.

He ennakoivat Euroopan rahoitusmarkkinoiden ja markkinakäytäntöjen yhdentyvän ja hinnoittelun muuttuvan aiempaa läpinäkyvämmäksi euron käyttöönoton jälkeen.

Pääoman kysyntä ja tarjonta Euroopan markkinoilla voi IMF:n katsauksen mukaan lisäksi kasvaa tuntuvasti, mikäli käynnissä olevat rakennemuutokset onnistutaan viemään lävitse ja julkisen talouden tasapainottamisesta pidetään kiinni. Kehitys tukee EMU-alueen markkinoiden syventämistä ja kasvattaa likviditeettiä edelleen.

EU:n pankkilaitos maailman suurin

IMF:n vertailu osoittaa hyvin EU:n ja Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden rakenteellisen eron. Yhdysvalloissa osake- ja velkamarkkinat ovat hallitsevia, kun taas EU:ssa rahoitusmarkkinoiden merkittävin tekijä on toiminnan volyymillä mitaten pankkiala.

Pankkilainojen osuus EU-maiden rahoitusmarkkinoiden vaateista oli vuoden 1995 lopussa 54 prosenttia, mutta Yhdysvalloissa 22 prosenttia. EU:n 15 maan pankit muodostavat yhteenlaskien itse asiassa maailman suurimman pankkijärjestelmän, jonka lainasalkku nousee lähes 15 000 miljardiin dollariin, todetaan katsauksessa.

Pankkien vahvaan asemaan EU:n rahoitusmarkkinoilla liittyy toisaalta pirstoutuneiden markkinoiden aikana luotu liian raskas toimintakoneisto. Käynnissä oleva voimakas rakennemuutos ja toiminnan järkeistäminen EU:ssa tulee varmasti kiihtymään euron käyttöönoton myötä, koska pankkeja on liikaa, arvioivat IMF:n tutkijat.

Euron tueksi EU:n keskuspankeilla on varantoja enemmän kuin tarpeeksi. Katsauksen mukaan markkinoilla on yleisesti arvioitu, että varannoista noin 50 miljardia dollaria saattaisi tulla markkinoille. IMF:n tutkijat pitävät kuitenkin epätodennäköisenä niin suuria lyhytaikaisia muutoksia tulevan Euroopan keskuspankin varannossa.

Kaikkien maiden valuuttavarannot ilman kultaa nousivat IMF:n mukaan vuoden 1996 lopussa 1 563,6 miljardiin dollariin. Siitä EU:lla oli 402,2 miljardia dollaria, Japanilla 216,7 miljardia dollaria ja Yhdysvalloilla 64,0 miljardia dollaria. Aasian kehitysmaiden valuuttavarannot olivat yhteensä 424,5 miljardia dollaria.

Pörssi hallitsee USA:n markkinoita

Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilla pörssi on hallitsevassa asemassa. USA:n vuoden 1995 lopun 22 908 miljardin dollarin kokonaismarkkinasta pörssiosakkaiden markkina-arvon osuus oli 6 857,6 miljardia dollaria. EU:n pörssien kapitalisaatio oli samaan aikaan 3 778,5 miljardia dollaria ja Japanin pörssien 3 667,3 miljardia dollaria.

Katsauksessa julkaistujen pörssien keräämien tietojen mukaan EU:n pörsseissä oli vuoden 1996 lopussa noteerattuna 3 997 kotimaista yritystä ja 2 972 ulkomaista yritystä. Tokion pörssissä kotimaisia yrityksiä oli noteerattuna 1 766, mutta ulkomaisia vain 67. New Yorkin pörssin listalla oli 2 617 kotimaista ja 290 ulkomaista yritystä ja NASDAQ:ssa 5 139 kotimaista ja 418 ulkomaista yritystä.

Jälkimarkkinakelpoisia velkakirjalainoja Yhdysvalloissa oli kierrossa 11 050,6 miljardin dollarin arvosta. Siitä julkisen velan osuus oli 6 728,0 miljardia dollaria ja yksityisen velan 4 322,6 miljardia dollaria. Yhdysvaltain velkamarkkinoiden voimakkaaseen kasvuun on vaikuttanut merkittävästi liittovaltion alijäämien rahoituspolitiikka.

EU:ssa markkinavelan määrä oli vuoden 1995 lopussa 8 673,4 miljardia dollaria. Siitä julkista velkaa oli 4 809,9 miljardia dollaria ja yksityistä velkaa 3 863,5 miljardia dollaria. Japanin velkamarkkinat nousivat 5 324,8 miljardiin dollariin, mistä julkisen velan osuus oli 3 447,7 miljardia dollaria ja yksityisen velan 1 877,1 miljardia dollaria.

Saksa suurin EU-markkina

EU:n rahoitusmarkkinoilla liikkuvien pankkilainojen määrä oli vuoden 1995 lopussa kolminkertainen Yhdysvaltain markkinoihin verrattuna. EU-maiden pankkien lainasalkku oli 14 818 miljardia dollaria, kun Yhdysvaltain pankeilla lainoja oli 5 000 miljardia dollaria. Japanin rahoitusmarkkinoista pankkilainojen osuus oli tuolloin 7 382,2 miljardia dollaria.

Suhteessa bruttokansantuotteeseen EU-maiden rahoitusmarkkinoiden volyymi nousi 323,6 prosenttiin. Yhdysvalloissa rahoitusmarkkinoiden suhdeluku oli samaa tasoa eli 315,8 prosenttia ja Japanissa 318,9 prosenttia.

EU:n suurin pörssimarkkina on Britannia, jonka markkinoiden yhteenlaskettu pörssiarvo oli vuoden 1995 lopussa 1 407,7 miljardia dollaria. Saksan pörssien kapitalisaatio oli 577,4 miljardia dollaria, Ranskan 522,1 miljardia dollaria, Hollannin 356,5 miljardia dollaria ja Italian 209,5 miljardia dollaria.

Pankkien kautta kulkeneen rahoituksen suuri määrä nostaa Saksan selvästi EU:n suurimmaksi yksittäiseksi rahoitusmarkkinaksi. Sen markkinoiden kokonaisvolyymi oli katsauksen mukaan vuoden 1995 lopussa 6 507,8 miljardia dollaria.

Ranskan rahoitusmarkkinat olivat samaan aikaan 4 927,9 miljardia dollaria, Britannian 4 658,3 miljardia dollaria ja Italian 3 341,8 miljardia dollaria.

Suomen markkinoiden kooksi katsauksessa lasketaan 331,8 miljardia dollaria, mistä pörssiosakkeiden osuus oli 44,1 miljardia dollaria, velkainstrumenttien 144,1 miljardia dollaria ja pankkilainojen 143,5 miljardia dollaria.

STT-IA
16.1.1997


TALOUS -SIVULLE