Houkuttimena haasteellinen työ ja yleensä suuryrityksiä parempi palkka

Huipputekniikan pk-yrityksillä vaikeuksia löytää työntekijöitäHuipputekniikan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on kova pula koulutetuista työntekijöistä, sillä suuryritykset kahmivat parhaat päältä jo oppilaitoksista näyttävillä lehti-ilmoituksilla ja maineensa voimalla.


Pienillä ei välttämättä ole edes aikaa lehti-ilmoitusta seuraavaan hakurumbaan ja vaihtoehtoisten hakumenetelmien - kuten Internetin - sisäänajo työvoimamarkkinoilla vie aina oman aikansa.

- Vastavalmistunut tai opintojaan päättävä ei yksinkertaisesti tiedä, että pienistä ja keskisuurissa yrityksistä löytyy runsain mitoin kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä, sanoo Innopolin projektipäällikkö Marit Tuominen.

Henkilöstökonsultti Mikael Stelander henkilöstöhakuja tekevästä Avaliasta lisää, että vastavalmistunut voi yleensä odottaa pk-yrityksestä myös parempaa palkkaa kuin suuryritykseen hakeutuva.

Hänen mukaansa huipputekniikan pk-yritykset kamppailevat niukentuvasta työvoimasta myös tarjoamalla tulevalle työntekijälle paketin, jossa varmistetaan uran eteneminen ja parempi palkka tietyn ajan kuluessa töiden edetessä sovitusti.

Myös koulutus on tärkeä osa pakettia: opinnot voi päättää työn ohessa tai valmistunut voi joustavasti täydentää aiempia opintojaan.

Tuomisen mukaan pk-yritykset ovat myös joustavampia työnantajia: työpanosta ei mitata kellokortilla, vaan vapaa-aika alkaa, kun työt on tehty. Hänen mukaansa monissa suuryrityksissä työpäivä on yleensä paljon pidempi kuin pienissä.

Ratkaisematon ongelma?

Teollisuudelle tietotekniikan sovelluksia tuottavan espoolaisen Ramtec Systemsin toimitusjohtaja Charles Sederholm myöntää, että pienen yrityksen suurin ongelma on, etteivät työpaikka ja työvoima yksinkertaisesti löydä toisiaan. Hän ei ole edes varma, miten ongelma olisi ratkaistavissa.

- Me olemme käyttäneet apuna jonkin verran työvoimatoimistojen palveluja. Työntekijöitä on haettu myös eri sidosryhmien ja verkostojen kautta. Ensimmäinen ulkopuolinen työntekijämme löytyi Internetin kautta, hän kertoo.

Sederholmin mukaan tärkein keino ovat kuitenkin suorat henkilökohtaiset yhteydenotot. Näitä yritetään vahvistaa pitämällä yhteyksiä läheisiin alan koulutuspaikkoihin, mutta sekään ei aina takaa, että sopiva työntekijä löytyy, sillä kilpailu työntekijöistä on kovaa.

Sederholmin mukaan toiveena on, että tulevalla työntekijällä olisi jo aikaisempaa työkokemusta, mutta ura voi aueta myös vasta opintonsa päättäneelle tai vielä opiskelevalle.

Hänen mukaansa yritysten tarpeet ovat yleensä sen verran erityisiä, että paraskaan peruskoulutus ei riitä, vaan yrityksen on satsattava työntekijän jatkuvaan kouluttamiseen. Ramtec etsii parhaillaan ohjelmistokehittäjiä ja taloushallinnon osaajia.

Tietotekniikan pk-yrityksillä on kova puute myös mm. teknisistä myyjistä, mutta alan kokonaisvaltaisesti hallitsevan toimistotyöntekijänkin löytäminen voi olla todellinen suururakka.

Ura aukenee pienessä suurta nopeammin

- Näyttää siltä, että opintonsa juuri päättänyt halua osoittaa olevansa töissä suuressa ja maineikkaassa yrityksessä, vaikka suuryrityksessä työtehtävä on yleensä paljon kapeampi kuin pienessä tai keskisuuressa yrityksessä. Pk-yrityksissä työntekijä pääsee etenemään paljon nopeammin kuin suuressa, Stelander huomauttaa.

Hänen kokemustensa mukaan suurista yrityksistä lähdetään juuri tämän vuoksi helpommin uusiin tehtäviin kuin pienestä tai keskisuuresta yrityksestä.
- Muutaman vuoden jälkeen suuryrityksessä työskennellyt alkaa kysellä, antaako työ sitä, mitä lähdettiin hakemaan.

Tuomisen mukaan on luonnollista, että uuden työntekijän palkkaaminen on aina suurempi riski pienelle kuin suurelle yritykselle: pienessä yrityksessä virhevalinnat kostautuvat paljon pahemmin kuin suuressa. Hänen mukaansa pieniin yrityksiin sopeutumattomat lähtevät kuitenkin yleensä nopeasti pois.

Yhteinen tavoite helpommin nähtävissä

Tuomisen mukaan on selvää, että pienessä ja keskisuuressa yrityksessä työntekijältä vaaditaan vielä enemmän yhteistyökykyä ja yhteiseen hiileen puhaltamista kuin suuressa yrityksessä.
- Kaikkien on huolehdittava kaikesta.

Samaa tähdentää Sederholm, vaikka myöntääkin, että koosta huolimatta työntekijältä vaadittavat muut taidot ovat samat yrityksen koosta riippumatta.

Hänen mukaansa pienessä yrityksessä yhteiseen hiileen puhaltaminen on kuitenkin myös helpompaa, koska jokaisen työpanos vaikuttaa kokonaisuuteen ja jokaisen on helppo nähdä se päivittäin.

Uusia keinoja

Stelanderin mukaan korkean teknologian yritysten puute työvoimasta on erityisen kova pääkaupunkiseudulla, mutta myös ainakin Oulussa pk-yrityksillä on vaikeuksia löytää toivomaansa.

Tilanne ei ole edes helpottumassa, sillä viiden vuoden kuluttua esimerkiksi tietotekniikan koulutuspaikat riittävät takaamaan vain puolet tiedossa olevasta työvoimatarpeesta. Stelanderin mukaan vain jokunen pk-yritys käyttää työntekijöiden etsintään erikoistuneita yrityksiä, kun ne tarvitsevat lisää väkeä.

Innopol pyrkii osaltaan ratkaisemaan ongelmaa järjestämällä tammikuun lopussa ensimmäiset Innonet-yrittäjäpäivät, jossa yksi päivä käytetään opiskelijatapaamisiin. Espoon Otaniemeen keskittyneessä Innopolissa on noin 100 korkean teknologian pk-yritystä, joissa on nyt noin 1 300 työntekijää. Lisäksi alueen yrityshautomossa muhii noin 130 uutta yritystä, jotka työllistävät runsaat tuhat ihmistä.

STT-IA
16.1.1997


TALOUS -SIVULLE