Sisäministeri Enestam: Lakko-oikeuden rajoittamista harkittava

Palomieslakko jatkuu seitsemättä viikkoaNeuvottelut seitsemättä viikkoa jatkuneen palomieslakon lopettamiseksi eivät ole edistyneet. Osapuolet olivat maanantaina yhteydessä neuvottelutilanteen kartoittamiseksi, mutta sovittelun jatkosta tai uusista tapaamisista ei sovittu. Sisäministeri Enestam olisi valmis harkitsemaan lakko-oikeuden rajoittamista.


Neuvottelut kariutuvat viime perjantaina työntekijäpuolen hylättyä valtakunnansovittelija Juhani Saloniuksen tekemän sovintoesityksen. Kiista on jumiutunut erityisesti tulkintoihin Suomen palomiesliitto Spalin ja sen kattojärjestön Suomen eritysteknisten liitto Setelin omista sopimusoikeuksista.

- Ei näytä siltä, että sovittelu käynnistyisi heti uudelleen. Jos se käynnistyy, se tapahtuu sitten kun on löydetty uusi yhteinen pohja tälle alueelle, arvioi lakkoliittojen konsulttina toimiva Jorma Reini.

Lakkoliittojen mukaan lakon sovittelussa ei edistytä, ellei työnantajapuoli hyväksy sovinnon lähtökohdaksi edellisen, vuonna 1995 käydyn lakon yhteydessä tehtyä välimiesoikeuden päätöstä liittojen omista sopimusoikeuksista.

Lakkoliitot arvostelevat myös valtakunnansovittelijan perjantaina tekemää sovintoesitystä siitä, että se ei olisi mitenkään edistänyt liittojen vaatimuksia, vaan päinvastoin huonontanut palomiesten sopimusturvaa.

Lakon sytykkeenä vanha välimiesoikeuden päätös

Seteli ja Spal korostavat, että niiden vaatimukset palomiesten palkkaus- ja ikälisäjärjestelmän muutoksista eivät nostaisi kustannuksia yli nyt sovitun tupo-tason.
- Palo- ja pelastusala on niin omintakeinen sektori, että siellä kuitenkin tarvitaan omat palkkausta koskevat määräykset, Reini perustelee vaatimuksia.

Reinin mukaan myös palomiesliiton neuvottelujärjestelmästä sovittiin välimiesoikeuden päätöksessä lokakuussa 1996, mutta sitä ei ole toteutettu.

Kuntatyönantajaa edustava Kunnallinen työmarkkinalaitos ei puolestaan hyväksy tulkintaa, että päätöksellä olisi annettu liitoille omia sopimusoikeuksia vaan pelkästään oikeus yhtyä muiden tekemiin virka- ja työehtosopimuksiin.

KT katsoo myös, että lakkoliitot ovat lisäksi itse irtisanoneet sekä valtakunnansovittelijana toimineen Jorma Reinin syksyllä 1996 antamaan sovintoehdotukseen pohjautuneet välimiesoikeuden päätökset että nykyisen sovittelijan kesäkuussa tekemän ja syyskuussa irtisanotun neuvottelujärjestelmän.

KT:n näkemyksen mukaan lakkoliitot irtisanoutuivat myös työmarkkinaosapuolista kootun paloalan neuvottelukunnan päätöksistä, eivätkä ne ole enää voimassa.

Lakkoliitot haluavat muutoksen ikälisiin

Omien sopimusoikeuksien lisäksi Setelin ja Spalin vaatimuksiin kuuluu palomiesten ikälisäjärjestelmän muuttaminen. Liitot vaativat kuntien teknisten sopimuksessa olevien kolmen ja viiden palvelusvuoden jälkeen maksettavien ikälisien lisäksi viiden prosentin ikälisät myös 10:n ja 15 vuoden kohdalle.

Ikälisät eivät liittojen mukaan nostaisi palkkakustannuksia, vaan niillä pyrittäisiin muuttamaan palkkarakennetta enemmän palomiehen kokemukseen perustuvaksi.

Spalin jäseninä on noin puolet kuntien operatiivisissa tehtävissä olevista palomiehistä. Muihin liittoihin - enimmäkseen SAK:laiseen KTV:hen - kuuluvat palomiehet ovat mukana tupossa kuntien teknisten sopimuksessa.

Spal oikaisi Enestamia

Maanantaina tiedotustilaisuuden lakkotilanteesta järjestäneet liitot luovuttivat tiedotusvälineille myös Suomen palomiesliiton hallituksen sisäministeri Jan-Erik Enestamille (RKP) kohdistetun oikaisuilmoituksen.

Ilmoituksen mukaan sisäministeri on syyllistänyt liittojen lakkojohdon antamalla lakosta virheellistä tietoa television iltauutisissa perjantaina.

- Annoitte ymmärtää, että tämä meneillään oleva lakko on liittomme lakkojohdon omaa taistelua ja arvovallan osoitusta. Tämä ei pidä miltään osin paikkaansa. Liittomme hallitus, joka on kyseisen lakon lakkojohto, toimii vain ja ainoastaan liittomme jäsenten äänenä eikä missään tapauksessa omien etujensa takia, ilmoituksessa tähdennetään.

Setelin puheenjohtaja Heikki Santala epäili tiedotustilaisuudessa maanantaina, että ministerin kanta on yhteydessä hänen kotiseudullaan Taalintehtaalla sattuneeseen tulipaloon. Santalan mukaan Spalin Tammisaaren palokunnalle tarjoama suojelutyövoima ei kelvannut.

- Olemme tästä erittäin huolestuneita, koska hän ministerinä vastaa Suomen palo- ja pelastustoimen tasosta, Santala sanoi.

Enestam: Lakko-oikeuden rajoittamista harkittava

Enestam arvosteli tiistaina kovin sanoin palomieslakon johtoa. Enestamin mielestä lakkojohto on toiminut vastuuttomasti, kun se on kieltänyt palomiehiä osallistumasta kansalaisten turvallisuuden kannalta välttämättömään suojelutyöhön.

Enestamin mielestä olisi korkea aika pohtia lakko-oikeuden rajaamista niin, ettei nykyisen kaltaista tilannetta pääse jatkossa syntymään. Sisäministeri perääkin liitoille jäsenäänestyspakkoa ennen riskilakon aloittamista.

- Vähimmäistavoite on, että ainakin suojelutyöt tulisivat yhteiskunnallisesti vaarallisten lakkojenkin aikana hoidetuiksi, sanoi Enestam. Hänen haastattelunsa julkaistiin tiistaina Aamulehdessä, Turun Sanomissa ja Savon Sanomissa.

Työministeri Liisa Jaakonsaari (SDP) kertoi tiistai-iltana Ylen televisiouutisille, että lakko-oikeuden rajaamista lainsäädännöllä ei suunnitella. Myös oikeusministeri Kari Häkämies (kok) vakuutti, että hänen johtamassaan ministeriössä ei ole valmisteilla tällaista lakia.

STTK tyrmäsi puheet lakko-oikeuden rajoittamisesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus tyrmäsi keskivikkona Enestamin esittämän ajatuksen palomiesten lakon kaltaisten työtaistelujen rajoittamisesta. STTK:n mukaan lakkojen kieltäminen lailla ja niiden lopettaminen pakkokeinoin ei kuulu demokratiaan ja oikeusvaltioon.

Liitto katsoo, että lakko-oikeuden tulee olla kaikilla palkansaajilla yhtäläinen. STTK muistutti, että myös sisäministeri on lakossa osapuolena maan palo- ja pelastustoimesta vastavana ministerinä.

Liiton mukaan ammattiyhdistysliike on suhtautunut lakkoihin vastuullisesti ja lakkojen sekä niissä menetettyjen työpäivien määrä on Suomessa laskenut. STTK katsoo kannanotossaan, että merkittävin syy lakkojen määrän vähenemiseen on ollut neuvottelujärjestelmien ja -suhteiden kehittyminen.

STTK:n hallitus muistutti myös, että työriidalla on kaksi osapuolta, ja vetoaa molempia osapuolia tyydyttävän neuvottelutuloksen saamiseksi mahdollisimman nopeasti.

STT-IA
16.1.1998


POLITIIKKA -SIVULLE